Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Psykosociala faktorer i arbetet : En kvalitativ studie om hur ledarskapet påverkar medarbetares psykosociala arbetsmiljö

Åstrand, Jenny (2004)
Sociology
Abstract (Swedish)
Mot bakgrund av att det finns forskning som visar på samband mellan arbetstillfredsställelse, hälsa och effektivitet, blir det angeläget för organisationer att beakta hur chefer arbetar kring psykosociala faktorer i medarbetares arbetsmiljö, samt vilka konsekvenser olika typer av ledarskap får för medarbetares psykosociala arbetsmiljö. Min avsikt är därför att undersöka hur medarbetare upplever sin psykosociala arbetsmiljö samt hur de uppfattar att deras närmaste chef agerar för att den psykosociala arbetsmiljön ska bli tillfredsställande. För att få en större förståelse betraktas problemet även ur chefernas perspektiv, d.v.s. hur de verkar för att få till stånd en god psykosocial arbetsmiljö för sin personal. Syftet med studien är således... (More)
Mot bakgrund av att det finns forskning som visar på samband mellan arbetstillfredsställelse, hälsa och effektivitet, blir det angeläget för organisationer att beakta hur chefer arbetar kring psykosociala faktorer i medarbetares arbetsmiljö, samt vilka konsekvenser olika typer av ledarskap får för medarbetares psykosociala arbetsmiljö. Min avsikt är därför att undersöka hur medarbetare upplever sin psykosociala arbetsmiljö samt hur de uppfattar att deras närmaste chef agerar för att den psykosociala arbetsmiljön ska bli tillfredsställande. För att få en större förståelse betraktas problemet även ur chefernas perspektiv, d.v.s. hur de verkar för att få till stånd en god psykosocial arbetsmiljö för sin personal. Syftet med studien är således att undersöka vilken påverkan ledarskapet har för medarbetares psykosociala arbetsmiljö.

Den empiriska undersökningen bygger på kvalitativa halvstrukturerade intervjuer, som genomfördes på ett stort tillverkande skånskt företag, med sju medarbetare samt tre av deras chefer från tre olika avdelningar.

I analysen framkom det att medarbetarnas upplevelser av sin psykosociala arbetsmiljö varierade på de tre avdelningarna, bl.a. beroende på i vilken omfattning de fick socialt stöd, möjlighet till inflytande och egenkontroll i sitt arbete, samt hur de upplevde sina utvecklingsmöjligheter. Hur medarbetarna upplevde sin psykosociala arbetsmiljö berodde till stor del på skiftesledarnas engagemang och insatser och därmed även på hur skiftesledarna agerade i sitt ledarskap. Beroende på skiftesledarnas arbetssituation och psykosociala arbetsmiljö, som t.ex. möjligheter till egenkontroll, var deras förutsättningar olika för att kunna utöva ett gott ledarskap. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Åstrand, Jenny
supervisor
organization
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
psykosocial arbetsmiljö, ledarskap, personalpolitik, hälsa, arbetslivssociologi, Sociology of labour, sociology of enterprise, Arbetslivssociologi, företagssociologi
language
Swedish
id
1334283
date added to LUP
2004-11-19 00:00:00
date last changed
2011-05-12 15:48:37
@misc{1334283,
 abstract   = {Mot bakgrund av att det finns forskning som visar på samband mellan arbetstillfredsställelse, hälsa och effektivitet, blir det angeläget för organisationer att beakta hur chefer arbetar kring psykosociala faktorer i medarbetares arbetsmiljö, samt vilka konsekvenser olika typer av ledarskap får för medarbetares psykosociala arbetsmiljö. Min avsikt är därför att undersöka hur medarbetare upplever sin psykosociala arbetsmiljö samt hur de uppfattar att deras närmaste chef agerar för att den psykosociala arbetsmiljön ska bli tillfredsställande. För att få en större förståelse betraktas problemet även ur chefernas perspektiv, d.v.s. hur de verkar för att få till stånd en god psykosocial arbetsmiljö för sin personal. Syftet med studien är således att undersöka vilken påverkan ledarskapet har för medarbetares psykosociala arbetsmiljö.

Den empiriska undersökningen bygger på kvalitativa halvstrukturerade intervjuer, som genomfördes på ett stort tillverkande skånskt företag, med sju medarbetare samt tre av deras chefer från tre olika avdelningar.

I analysen framkom det att medarbetarnas upplevelser av sin psykosociala arbetsmiljö varierade på de tre avdelningarna, bl.a. beroende på i vilken omfattning de fick socialt stöd, möjlighet till inflytande och egenkontroll i sitt arbete, samt hur de upplevde sina utvecklingsmöjligheter. Hur medarbetarna upplevde sin psykosociala arbetsmiljö berodde till stor del på skiftesledarnas engagemang och insatser och därmed även på hur skiftesledarna agerade i sitt ledarskap. Beroende på skiftesledarnas arbetssituation och psykosociala arbetsmiljö, som t.ex. möjligheter till egenkontroll, var deras förutsättningar olika för att kunna utöva ett gott ledarskap.},
 author    = {Åstrand, Jenny},
 keyword   = {psykosocial arbetsmiljö,ledarskap,personalpolitik,hälsa,arbetslivssociologi,Sociology of labour, sociology of enterprise,Arbetslivssociologi, företagssociologi},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Psykosociala faktorer i arbetet : En kvalitativ studie om hur ledarskapet påverkar medarbetares psykosociala arbetsmiljö},
 year     = {2004},
}