Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Børns sociale relationer : En kvantitativ undersøgelse af konsekvenser af forældrenes arbejdsløshed

Henriksen, Pia Elena (2004)
Sociology
Abstract (Danish)
Undersøgelsens baggrund er at undersøge, hvilke konsekvenser forældres arbejdsløshed har for børn og unges sociale relationer, samt om der er forskel på hvordan børn i eneforsørgerfamilier eller parforsørger familier reagere på forældrenes arbejdsløshed.

Syftet är at undersøge:

1. Hvilke konsekvenser har det for børn og unges sociale relationer, at enten mor, far eller begge forældre er uden for arbejdsmarkedet?

2. Hvilke konsekvenser har det for børn og unges sociale relationer i skolen, at enten mor, far eller begge forældre er uden for arbejdsmarkedet?

3. Hvilke konsekvenser har det for børn og unges selvoplevede følelser at enten mor, far eller begge forældre er ude for arbejdsmarkedet?

4. Er der forskel på hvordan børn fra... (More)
Undersøgelsens baggrund er at undersøge, hvilke konsekvenser forældres arbejdsløshed har for børn og unges sociale relationer, samt om der er forskel på hvordan børn i eneforsørgerfamilier eller parforsørger familier reagere på forældrenes arbejdsløshed.

Syftet är at undersøge:

1. Hvilke konsekvenser har det for børn og unges sociale relationer, at enten mor, far eller begge forældre er uden for arbejdsmarkedet?

2. Hvilke konsekvenser har det for børn og unges sociale relationer i skolen, at enten mor, far eller begge forældre er uden for arbejdsmarkedet?

3. Hvilke konsekvenser har det for børn og unges selvoplevede følelser at enten mor, far eller begge forældre er ude for arbejdsmarkedet?

4. Er der forskel på hvordan børn fra parforsørgende familier og eneforsørgende familier oplever deres sociale relationer, skolerelationer og selvoplevede følelser?

Undersøgelsen bygger på en stor dansk landsdækkende skoleundersøgelse fra 1998 af børn og unges sundhed og trivsel, hvor 5205 børn og unge deltog. Med henblik på at medtage samtlige målinger af børn og unges sociale relationer i de forskellige sociale kontekster, som de indgår i, har jeg udvalgt en række variabler. Materialet er blevet bearbejdet med SAS og der er både blevet lavet frekvens tabeller samt regressionsanalyser. Derudover har jeg lavet et omfattende teoretisk afsnit, der ser på, hvordan arbejdsløshed kan påvirke forældre og børn, samt undersøgt det teoretiske grundlag for begreberne social relationer, socialt netværk, social støtte og social belastning.

Resultatet viser at børn og unge, hvis ene eller begge forældre er arbejdsløse, har svagere sociale relationer end de børn, hvor forældrene er i arbejde. Det gælder både det strukturelle netværk, dvs. hvor mange børnene ser, men også de mere nære relationer til familie og venner. Det ser dog ud til at i de tilfælde, hvor forældrene er arbejdsløse, der kan søstre samt bedsteforældre træde til som social støtte. Ligeledes ser det ud til, at de sekundære relationer i højere grad bruges som støtte. I skole relationer ser det ud til at relationer til både klasselære/pædagog/træner og elever bliver svagere. Endeligt er der en signifikant forskel på forældrenes engagement i skolen, afhængigt af om de er i arbejde eller er ledige. Børnene blive ligeledes mere mobbet og føler sig i højere grad ensomme, udenfor og hjælpeløse. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Henriksen, Pia Elena
supervisor
organization
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
barn, ungdomar, sociala relationer, sociala nätverk, föräldrar, arbetslöshet, kvantitativa metoder, Sociology, Sociologi
language
Danish
id
1334304
date added to LUP
2004-11-09 00:00:00
date last changed
2011-05-12 15:48:37
@misc{1334304,
 abstract   = {Undersøgelsens baggrund er at undersøge, hvilke konsekvenser forældres arbejdsløshed har for børn og unges sociale relationer, samt om der er forskel på hvordan børn i eneforsørgerfamilier eller parforsørger familier reagere på forældrenes arbejdsløshed.

Syftet är at undersøge:

1. Hvilke konsekvenser har det for børn og unges sociale relationer, at enten mor, far eller begge forældre er uden for arbejdsmarkedet?

2. Hvilke konsekvenser har det for børn og unges sociale relationer i skolen, at enten mor, far eller begge forældre er uden for arbejdsmarkedet?

3. Hvilke konsekvenser har det for børn og unges selvoplevede følelser at enten mor, far eller begge forældre er ude for arbejdsmarkedet?

4. Er der forskel på hvordan børn fra parforsørgende familier og eneforsørgende familier oplever deres sociale relationer, skolerelationer og selvoplevede følelser?

Undersøgelsen bygger på en stor dansk landsdækkende skoleundersøgelse fra 1998 af børn og unges sundhed og trivsel, hvor 5205 børn og unge deltog. Med henblik på at medtage samtlige målinger af børn og unges sociale relationer i de forskellige sociale kontekster, som de indgår i, har jeg udvalgt en række variabler. Materialet er blevet bearbejdet med SAS og der er både blevet lavet frekvens tabeller samt regressionsanalyser. Derudover har jeg lavet et omfattende teoretisk afsnit, der ser på, hvordan arbejdsløshed kan påvirke forældre og børn, samt undersøgt det teoretiske grundlag for begreberne social relationer, socialt netværk, social støtte og social belastning.

Resultatet viser at børn og unge, hvis ene eller begge forældre er arbejdsløse, har svagere sociale relationer end de børn, hvor forældrene er i arbejde. Det gælder både det strukturelle netværk, dvs. hvor mange børnene ser, men også de mere nære relationer til familie og venner. Det ser dog ud til at i de tilfælde, hvor forældrene er arbejdsløse, der kan søstre samt bedsteforældre træde til som social støtte. Ligeledes ser det ud til, at de sekundære relationer i højere grad bruges som støtte. I skole relationer ser det ud til at relationer til både klasselære/pædagog/træner og elever bliver svagere. Endeligt er der en signifikant forskel på forældrenes engagement i skolen, afhængigt af om de er i arbejde eller er ledige. Børnene blive ligeledes mere mobbet og føler sig i højere grad ensomme, udenfor og hjælpeløse.},
 author    = {Henriksen, Pia Elena},
 keyword   = {barn,ungdomar,sociala relationer,sociala nätverk,föräldrar,arbetslöshet,kvantitativa metoder,Sociology,Sociologi},
 language   = {dan},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Børns sociale relationer : En kvantitativ undersøgelse af konsekvenser af forældrenes arbejdsløshed},
 year     = {2004},
}