Advanced

Hur har du det på jobbet? : En kvalitativ studie om några lärares livskvalitet i en medelstor stad i södra Sverige

Rüll, Gyöngyi (2004)
Sociology
Abstract (Swedish)
Problem och bakgrund: Lärarnas arbetsvillkor har förändrats med samhällets utveckling. En ökad arbetsbelastning har orsakat stor sjukfrånvaron hos lärarna det senaste decenniet. Mycket tyder på att lärarna känner sig stressade i sin vardag. De känner tidsbrist på sitt arbete på grund av ökad arbetsbelastning. Uppsatsens problem är hur lärarna klarar av de förändrade arbetsvillkoren och huruvida arbetet inverkar på fritiden.

Syfte och metod: Syftet är att belysa ur ett sociologiskt perspektiv hur lärare klarar av balansen mellan arbete och fritid. Min ambition har varit att kartlägga lärarnas arbetssituation i dagens samhälle. Att visa på faktorer som påverkar lärarna på arbetet och på fritiden och att undersöka på vilket sätt de klarar av... (More)
Problem och bakgrund: Lärarnas arbetsvillkor har förändrats med samhällets utveckling. En ökad arbetsbelastning har orsakat stor sjukfrånvaron hos lärarna det senaste decenniet. Mycket tyder på att lärarna känner sig stressade i sin vardag. De känner tidsbrist på sitt arbete på grund av ökad arbetsbelastning. Uppsatsens problem är hur lärarna klarar av de förändrade arbetsvillkoren och huruvida arbetet inverkar på fritiden.

Syfte och metod: Syftet är att belysa ur ett sociologiskt perspektiv hur lärare klarar av balansen mellan arbete och fritid. Min ambition har varit att kartlägga lärarnas arbetssituation i dagens samhälle. Att visa på faktorer som påverkar lärarna på arbetet och på fritiden och att undersöka på vilket sätt de klarar av balansen mellan arbete och fritid. Jag har använt mig av en kvalitativ metod för att få en detaljrik och djupare information om lärarnas arbetssituation.

Slutsats/resultat: Studien visar att klimatet har blivit hårdare i skolan under senare år. Lärarnas nya arbetsuppgifter orsakar att de har mindre tid till det pedagogiska arbetet. Lärarna är missnöjda med den arbetsplatsförlagda tiden och med ledningens insatser för välbefinnandet. Alla intervjuade lärare känner stress på arbetet men de hanterar det på olika sätt. De flesta lärare känner någorlunda balans mellan arbete och fritid. Lärarna utnyttjar fritiden på olika sätt beroende på bland annat hur de är påverkade av sitt arbete. Lärarnas fritidssysslor pekar på att de är kroppsmedvetna och tar eget ansvar för sina kroppar. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Rüll, Gyöngyi
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
lärare, skola, arbete, arbetsmiljö, fritid, balans, Sociology of labour, sociology of enterprise, Arbetslivssociologi, företagssociologi
language
Swedish
id
1334308
date added to LUP
2004-11-09 00:00:00
date last changed
2011-05-12 15:48:37
@misc{1334308,
 abstract   = {Problem och bakgrund: Lärarnas arbetsvillkor har förändrats med samhällets utveckling. En ökad arbetsbelastning har orsakat stor sjukfrånvaron hos lärarna det senaste decenniet. Mycket tyder på att lärarna känner sig stressade i sin vardag. De känner tidsbrist på sitt arbete på grund av ökad arbetsbelastning. Uppsatsens problem är hur lärarna klarar av de förändrade arbetsvillkoren och huruvida arbetet inverkar på fritiden.

Syfte och metod: Syftet är att belysa ur ett sociologiskt perspektiv hur lärare klarar av balansen mellan arbete och fritid. Min ambition har varit att kartlägga lärarnas arbetssituation i dagens samhälle. Att visa på faktorer som påverkar lärarna på arbetet och på fritiden och att undersöka på vilket sätt de klarar av balansen mellan arbete och fritid. Jag har använt mig av en kvalitativ metod för att få en detaljrik och djupare information om lärarnas arbetssituation.

Slutsats/resultat: Studien visar att klimatet har blivit hårdare i skolan under senare år. Lärarnas nya arbetsuppgifter orsakar att de har mindre tid till det pedagogiska arbetet. Lärarna är missnöjda med den arbetsplatsförlagda tiden och med ledningens insatser för välbefinnandet. Alla intervjuade lärare känner stress på arbetet men de hanterar det på olika sätt. De flesta lärare känner någorlunda balans mellan arbete och fritid. Lärarna utnyttjar fritiden på olika sätt beroende på bland annat hur de är påverkade av sitt arbete. Lärarnas fritidssysslor pekar på att de är kroppsmedvetna och tar eget ansvar för sina kroppar.},
 author    = {Rüll, Gyöngyi},
 keyword   = {lärare,skola,arbete,arbetsmiljö,fritid,balans,Sociology of labour, sociology of enterprise,Arbetslivssociologi, företagssociologi},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Hur har du det på jobbet? : En kvalitativ studie om några lärares livskvalitet i en medelstor stad i södra Sverige},
 year     = {2004},
}