Advanced

Implicit volatilitet och deltaneutrala optionsstrategier inför kvartalsrapporter.

Kulling, Karl Johan and Hagströmer, Jonas (2006)
Department of Economics
Abstract (Swedish)
SYFTE: Huvudsyftet med denna studie är att undersöka om det är möjligt att utnyttja marknadens osäkerhet inför kvartalsrapporter. METOD: Metodmässigt bygger vår studie på sekundärdata, med fokus på Ericssons historiska slutkurser på aktier och optioner. Vi har prognostiserat den implicita volatiliteten inför kvartalsrapporter för att sedan utforma lämpliga deltaneutrala optionsstrategier som vi testar på nästkommande år. TEORI: Vi utgår från tidigare studier om att den implicita volatiliteten stiger inför kvartalsrapporter vilket vi vill testa. Dessutom testas teorin om svag marknadseffektivitet. EMPIRI: Våra resultat visar att den implicita volatiliteten generellt stiger inför kvartalsrapporter. De deltaneutrala optionsstrategierna... (More)
SYFTE: Huvudsyftet med denna studie är att undersöka om det är möjligt att utnyttja marknadens osäkerhet inför kvartalsrapporter. METOD: Metodmässigt bygger vår studie på sekundärdata, med fokus på Ericssons historiska slutkurser på aktier och optioner. Vi har prognostiserat den implicita volatiliteten inför kvartalsrapporter för att sedan utforma lämpliga deltaneutrala optionsstrategier som vi testar på nästkommande år. TEORI: Vi utgår från tidigare studier om att den implicita volatiliteten stiger inför kvartalsrapporter vilket vi vill testa. Dessutom testas teorin om svag marknadseffektivitet. EMPIRI: Våra resultat visar att den implicita volatiliteten generellt stiger inför kvartalsrapporter. De deltaneutrala optionsstrategierna genererade positiv avkastning som var högre än den riskfria räntan, men när transaktionskostnader medräknades blev avkastningen negativ. SLUTSATSER: Den implicita volatiliteten stiger innan kvartalsrapporter, men marknaden är redan uppmärksam på detta. När den implicita volatiliteten inte stiger lika mycket som marknaden förväntar sig medför det en negativ avkastning. Det är därför viktigt att alltid ha rätt tro och kunskap om volatiliteten. Då våra strategier inte genererade överavkastning kan vi dra slutsatsen att den del av marknaden som vi har studerat varit minst svagt effektiv. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
@misc{1334371,
 abstract   = {SYFTE:	Huvudsyftet med denna studie är att undersöka om det är möjligt att utnyttja marknadens osäkerhet inför kvartalsrapporter. METOD:	Metodmässigt bygger vår studie på sekundärdata, med fokus på Ericssons historiska slutkurser på aktier och optioner. Vi har prognostiserat den implicita volatiliteten inför kvartalsrapporter för att sedan utforma lämpliga deltaneutrala optionsstrategier som vi testar på nästkommande år. TEORI:	Vi utgår från tidigare studier om att den implicita volatiliteten stiger inför kvartalsrapporter vilket vi vill testa. Dessutom testas teorin om svag marknadseffektivitet. EMPIRI:	Våra resultat visar att den implicita volatiliteten generellt stiger inför kvartalsrapporter. De deltaneutrala optionsstrategierna genererade positiv avkastning som var högre än den riskfria räntan, men när transaktionskostnader medräknades blev avkastningen negativ. SLUTSATSER:	Den implicita volatiliteten stiger innan kvartalsrapporter, men marknaden är redan uppmärksam på detta. När den implicita volatiliteten inte stiger lika mycket som marknaden förväntar sig medför det en negativ avkastning. Det är därför viktigt att alltid ha rätt tro och kunskap om volatiliteten. Då våra strategier inte genererade överavkastning kan vi dra slutsatsen att den del av marknaden som vi har studerat varit minst svagt effektiv.},
 author    = {Kulling, Karl Johan and Hagströmer, Jonas},
 keyword   = {implicit volatilitet,Ericsson,kvartalsrapporter,deltaneutrala optionsstrategier,svag effektivitet,Economics, econometrics, economic theory, economic systems, economic policy,Nationalekonomi, ekonometri, ekonomisk teori, ekonomiska system, ekonomisk politik},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Implicit volatilitet och deltaneutrala optionsstrategier inför kvartalsrapporter.},
 year     = {2006},
}