Advanced

Tying på en innovativ marknad - Microsoft mot Kommissionen

Malmgren, Peter (2008)
Department of Business Law
Abstract
Förstainstansrättens dom i målet Microsoft mot Kommissionen har gett upphov till
många konkurrensrättsliga frågor, bl.a. gällande Microsofts tying av Windows
Media Player till sitt operativsystem Windows. Denna uppsats för framförallt ett
resonemang kring frågan om huruvida de ”traditionella” EG-rättsliga metoder
som idag används vid bedömningen av kopplingsförbehåll (tying) är förlegade när
dessa ska appliceras på en ”ny” produkt som mjukvara. En analys av konkurrensrättslig
doktrin och rättspraxis visar att Microsoftdomen i delen vad gäller tying är
konsekvent gentemot den praxis som etablerats på området genom målen T-30/89
Hilti AG mot Kommissionen samt C-333/94 P Tetra Pak International SA mot
Kommissionen. Dock förefaller situationen... (More)
Förstainstansrättens dom i målet Microsoft mot Kommissionen har gett upphov till
många konkurrensrättsliga frågor, bl.a. gällande Microsofts tying av Windows
Media Player till sitt operativsystem Windows. Denna uppsats för framförallt ett
resonemang kring frågan om huruvida de ”traditionella” EG-rättsliga metoder
som idag används vid bedömningen av kopplingsförbehåll (tying) är förlegade när
dessa ska appliceras på en ”ny” produkt som mjukvara. En analys av konkurrensrättslig
doktrin och rättspraxis visar att Microsoftdomen i delen vad gäller tying är
konsekvent gentemot den praxis som etablerats på området genom målen T-30/89
Hilti AG mot Kommissionen samt C-333/94 P Tetra Pak International SA mot
Kommissionen. Dock förefaller situationen vara annorlunda om hänsyn tas till
mjukvaruproduktens respektive mjukvarumarknadens egenskaper. Författaren
konstaterar bl.a. att då mediespelare av mjukvarutyp ofta tillhandahålls utan avgift
samt kan reproduceras utan kostnader i ett oändligt antal exemplar bör nya metoder
utvecklas för att bedöma huruvida tying av sådana produkter kan utgöra missbruk.
Då tying av mjukvara är en del av produktutvecklingen inom branschen
föreslår författaren två alternativ till hur Microsoft kunde ha dömts på grunder där
Windows tying av Windows Media Player i sig inte utgör missbruket ifråga. The Court of First Instance judgement Microsoft v. Commission has raised many
questions in the light of competition, some concerning Microsoft’s tying of Windows
Media Player to its operating system Windows. This thesis produces above
all a line of arguments concerning the question if the “traditional” methods in EClaw
used today judging tying are obsolete when applied to a “new” product like
software. An analysis of competition doctrines and case-law shows that the Microsoft
judgement is consistent case-law in line with the established cases on the
field, T-30/89 Hilti AG v. Commission and C-333/94 P Tetra Pak International SA
v. Commission. However, it seems the situation changes when the software product
and software market characteristics are taken into consideration. The author
states, among other things that since software media players often are provided
free of charge and at the same time being able to reproduce, without costs, an infinite
number of copies there should be new methods developed capable of estimating
whether tying of these products can constitute an abuse. Since tying software
is a part of the development of products within this line of business the author
suggests two alternatives on how Microsoft could be judged on grounds not
making the tying of Windows Media Player to Windows the abuse in question. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Malmgren, Peter
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
konkurrens, Competition, Microsoft, Software, tying, article 82, mjukvara, Artikel 82, Kopplingsförbehåll, Juridical science, Rättsvetenskap, juridik
language
Swedish
id
1334385
date added to LUP
2008-01-22
date last changed
2010-08-03 10:51:19
@misc{1334385,
 abstract   = {Förstainstansrättens dom i målet Microsoft mot Kommissionen har gett upphov till
många konkurrensrättsliga frågor, bl.a. gällande Microsofts tying av Windows
Media Player till sitt operativsystem Windows. Denna uppsats för framförallt ett
resonemang kring frågan om huruvida de ”traditionella” EG-rättsliga metoder
som idag används vid bedömningen av kopplingsförbehåll (tying) är förlegade när
dessa ska appliceras på en ”ny” produkt som mjukvara. En analys av konkurrensrättslig
doktrin och rättspraxis visar att Microsoftdomen i delen vad gäller tying är
konsekvent gentemot den praxis som etablerats på området genom målen T-30/89
Hilti AG mot Kommissionen samt C-333/94 P Tetra Pak International SA mot
Kommissionen. Dock förefaller situationen vara annorlunda om hänsyn tas till
mjukvaruproduktens respektive mjukvarumarknadens egenskaper. Författaren
konstaterar bl.a. att då mediespelare av mjukvarutyp ofta tillhandahålls utan avgift
samt kan reproduceras utan kostnader i ett oändligt antal exemplar bör nya metoder
utvecklas för att bedöma huruvida tying av sådana produkter kan utgöra missbruk.
Då tying av mjukvara är en del av produktutvecklingen inom branschen
föreslår författaren två alternativ till hur Microsoft kunde ha dömts på grunder där
Windows tying av Windows Media Player i sig inte utgör missbruket ifråga. The Court of First Instance judgement Microsoft v. Commission has raised many
questions in the light of competition, some concerning Microsoft’s tying of Windows
Media Player to its operating system Windows. This thesis produces above
all a line of arguments concerning the question if the “traditional” methods in EClaw
used today judging tying are obsolete when applied to a “new” product like
software. An analysis of competition doctrines and case-law shows that the Microsoft
judgement is consistent case-law in line with the established cases on the
field, T-30/89 Hilti AG v. Commission and C-333/94 P Tetra Pak International SA
v. Commission. However, it seems the situation changes when the software product
and software market characteristics are taken into consideration. The author
states, among other things that since software media players often are provided
free of charge and at the same time being able to reproduce, without costs, an infinite
number of copies there should be new methods developed capable of estimating
whether tying of these products can constitute an abuse. Since tying software
is a part of the development of products within this line of business the author
suggests two alternatives on how Microsoft could be judged on grounds not
making the tying of Windows Media Player to Windows the abuse in question.},
 author    = {Malmgren, Peter},
 keyword   = {konkurrens,Competition,Microsoft,Software,tying,article 82,mjukvara,Artikel 82,Kopplingsförbehåll,Juridical science,Rättsvetenskap, juridik},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Tying på en innovativ marknad - Microsoft mot Kommissionen},
 year     = {2008},
}