Advanced

Enkla VaR-metoders användbarhet vid uppskattning av risk hos enskilda aktieplaceringar

Sigvardsson, Dan and Kjellberg, Anders (2005)
Department of Economics
Abstract (Swedish)
Traditionellt sett har olika kapitalförvaltares prestationer utvärderats enbart genom att man har observerat den avkastning som respektive förvaltare har lyckats erhålla. Sedan ett antal år tillbaka har dock den erhållna avkastningen i allt högre grad ställts i relation till den risk som de aktuella placeringarna är kopplade till. Ett sätt på vilket man kan bestämma den risk som en portfölj har är att uttrycka och mäta risken som Value-at-Risk (VaR), vilket kan definieras som ett mått på den med viss sannolikhet förväntade förlusten från ogynnsamma marknadsrörelser över en definierad tidsperiod. Det finns idag både enklare och mer avancerade metoder för att uppskatta VaR. Tidigare forskning har till stor del koncentrerats till att... (More)
Traditionellt sett har olika kapitalförvaltares prestationer utvärderats enbart genom att man har observerat den avkastning som respektive förvaltare har lyckats erhålla. Sedan ett antal år tillbaka har dock den erhållna avkastningen i allt högre grad ställts i relation till den risk som de aktuella placeringarna är kopplade till. Ett sätt på vilket man kan bestämma den risk som en portfölj har är att uttrycka och mäta risken som Value-at-Risk (VaR), vilket kan definieras som ett mått på den med viss sannolikhet förväntade förlusten från ogynnsamma marknadsrörelser över en definierad tidsperiod. Det finns idag både enklare och mer avancerade metoder för att uppskatta VaR. Tidigare forskning har till stor del koncentrerats till att undersöka hur olika typer av VaR-metoder lyckas uppskatta risken för olika portföljer i förhållande till varandra. Syftet med denna uppsats är att undersöka huruvida någon eller några av de enklare VaR-metoderna kan vara lämpliga att använda för riskbedömning av enskilda tillgångar, i detta fall aktier. När det gäller de resultat som erhålls i denna studie kan man säga att de enklare metoderna generellt sett tycks fånga den risk som de är ämnade att uppskatta. Vidare tenderar de olika VaR-metoderna i den här studien att generera riskmått som är liknande i storlek. Det är dock svårt att med säkerhet skilja de olika metodernas effektivitet åt. I denna studie är det den exponentiellt viktade volatilitetsmetoden som förefaller vara något effektivare än de andra metoderna. Detta är dock inte statistiskt säkerställt och man bör därför inte dra alltför snabba slutsatser om vilken metod som är bäst. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Sigvardsson, Dan and Kjellberg, Anders
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
risk, Value-at-Risk, VaR, enskilda tillgångar, aktier, Economics, econometrics, economic theory, economic systems, economic policy, Nationalekonomi, ekonometri, ekonomisk teori, ekonomiska system, ekonomisk politik
language
Swedish
id
1334424
date added to LUP
2005-09-08 00:00:00
date last changed
2010-08-03 10:53:11
@misc{1334424,
 abstract   = {Traditionellt sett har olika kapitalförvaltares prestationer utvärderats enbart genom att man har observerat den avkastning som respektive förvaltare har lyckats erhålla. Sedan ett antal år tillbaka har dock den erhållna avkastningen i allt högre grad ställts i relation till den risk som de aktuella placeringarna är kopplade till. Ett sätt på vilket man kan bestämma den risk som en portfölj har är att uttrycka och mäta risken som Value-at-Risk (VaR), vilket kan definieras som ett mått på den med viss sannolikhet förväntade förlusten från ogynnsamma marknadsrörelser över en definierad tidsperiod. Det finns idag både enklare och mer avancerade metoder för att uppskatta VaR. Tidigare forskning har till stor del koncentrerats till att undersöka hur olika typer av VaR-metoder lyckas uppskatta risken för olika portföljer i förhållande till varandra. Syftet med denna uppsats är att undersöka huruvida någon eller några av de enklare VaR-metoderna kan vara lämpliga att använda för riskbedömning av enskilda tillgångar, i detta fall aktier. När det gäller de resultat som erhålls i denna studie kan man säga att de enklare metoderna generellt sett tycks fånga den risk som de är ämnade att uppskatta. Vidare tenderar de olika VaR-metoderna i den här studien att generera riskmått som är liknande i storlek. Det är dock svårt att med säkerhet skilja de olika metodernas effektivitet åt. I denna studie är det den exponentiellt viktade volatilitetsmetoden som förefaller vara något effektivare än de andra metoderna. Detta är dock inte statistiskt säkerställt och man bör därför inte dra alltför snabba slutsatser om vilken metod som är bäst.},
 author    = {Sigvardsson, Dan and Kjellberg, Anders},
 keyword   = {risk,Value-at-Risk,VaR,enskilda tillgångar,aktier,Economics, econometrics, economic theory, economic systems, economic policy,Nationalekonomi, ekonometri, ekonomisk teori, ekonomiska system, ekonomisk politik},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Enkla VaR-metoders användbarhet vid uppskattning av risk hos enskilda aktieplaceringar},
 year     = {2005},
}