Advanced

Entreprenadjuridik - Entreprenörens felansvar under och efter garantitiden enligt AB 04

Magnestrand, Arne (2006)
Department of Business Law
Abstract (Swedish)
År 2004 kom en ny version av Allmänna Bestämmelser, AB 92, för byggnads-, anläggnings- och installationsentreprenader. Det nya standardavtalet fick namnet AB 04. Uppsatsens syfte är att undersöka entreprenörens felansvar under och efter garantitiden samt att utreda besiktningen och besiktningsmannens roll enligt det nya standardavtalet. Med entreprenadjuridik menas de juridiska frågor som har ett samband med de arbeten som ingår i entreprenadbegreppet. En entreprenad är i själva verket ett avtal om utbyte av prestationer mellan två parter och har därför en klar koppling till allmän köp- och avtalsrätt. När entreprenaden godkänns genom slutbesiktning anses den om inte annat avtalats avlämnad och garantitiden börjar löpa. Entreprenören... (More)
År 2004 kom en ny version av Allmänna Bestämmelser, AB 92, för byggnads-, anläggnings- och installationsentreprenader. Det nya standardavtalet fick namnet AB 04. Uppsatsens syfte är att undersöka entreprenörens felansvar under och efter garantitiden samt att utreda besiktningen och besiktningsmannens roll enligt det nya standardavtalet. Med entreprenadjuridik menas de juridiska frågor som har ett samband med de arbeten som ingår i entreprenadbegreppet. En entreprenad är i själva verket ett avtal om utbyte av prestationer mellan två parter och har därför en klar koppling till allmän köp- och avtalsrätt. När entreprenaden godkänns genom slutbesiktning anses den om inte annat avtalats avlämnad och garantitiden börjar löpa. Entreprenören ansvarar under garantitiden för de fel som framträder under denna. Med fel avses enligt begreppsbestämningarna en avvikelse som innebär att en del av en entreprenad inte utförts alls eller inte utförts på kontraktsenligt sätt. Entreprenörens ansvar efter utgången garantitid regleras av tre rekvisit som ska vara uppfyllda för att entreprenören ska kunna hållas ansvarig för fel: Felet ska ha framträtt efter garantitidens utgång, felet ska vara väsentligt och felet ska ha orsakats av vårdslöshet från entreprenörens sida. För att dessa regler ska bli tillämpliga måste man på något sätt fastslå att fel föreligger. I AB 04 utgör besiktningen det tillvägagångssätt på vilket man ska fastställa om det finns fel i entreprenaden. Det ska gå till på så sätt att en besiktningsman noggrant ska undersöka i vilken utsträckning entreprenaden överensstämmer med kontraktet. Genom besiktning kan beställaren med bindande verkan påtala, och reklamera, fel för entreprenören. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Magnestrand, Arne
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
entreprenadjuridik, AB 04, entreprenörens felansvar, besiktning, besiktningsman, Juridical science, Rättsvetenskap, juridik
language
Swedish
id
1334466
date added to LUP
2006-01-22
date last changed
2010-08-03 10:49:00
@misc{1334466,
 abstract   = {År 2004 kom en ny version av Allmänna Bestämmelser, AB 92, för byggnads-, anläggnings- och installationsentreprenader. Det nya standardavtalet fick namnet AB 04. Uppsatsens syfte är att undersöka entreprenörens felansvar under och efter garantitiden samt att utreda besiktningen och besiktningsmannens roll enligt det nya standardavtalet. Med entreprenadjuridik menas de juridiska frågor som har ett samband med de arbeten som ingår i entreprenadbegreppet. En entreprenad är i själva verket ett avtal om utbyte av prestationer mellan två parter och har därför en klar koppling till allmän köp- och avtalsrätt. När entreprenaden godkänns genom slutbesiktning anses den om inte annat avtalats avlämnad och garantitiden börjar löpa. Entreprenören ansvarar under garantitiden för de fel som framträder under denna. Med fel avses enligt begreppsbestämningarna en avvikelse som innebär att en del av en entreprenad inte utförts alls eller inte utförts på kontraktsenligt sätt. Entreprenörens ansvar efter utgången garantitid regleras av tre rekvisit som ska vara uppfyllda för att entreprenören ska kunna hållas ansvarig för fel: Felet ska ha framträtt efter garantitidens utgång, felet ska vara väsentligt och felet ska ha orsakats av vårdslöshet från entreprenörens sida. För att dessa regler ska bli tillämpliga måste man på något sätt fastslå att fel föreligger. I AB 04 utgör besiktningen det tillvägagångssätt på vilket man ska fastställa om det finns fel i entreprenaden. Det ska gå till på så sätt att en besiktningsman noggrant ska undersöka i vilken utsträckning entreprenaden överensstämmer med kontraktet. Genom besiktning kan beställaren med bindande verkan påtala, och reklamera, fel för entreprenören.},
 author    = {Magnestrand, Arne},
 keyword   = {entreprenadjuridik,AB 04,entreprenörens felansvar,besiktning,besiktningsman,Juridical science,Rättsvetenskap, juridik},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Entreprenadjuridik - Entreprenörens felansvar under och efter garantitiden enligt AB 04},
 year     = {2006},
}