Advanced

Återkoppling till ett system - vilka konsekvenser kan det bidra till?

Lazic, Danijela (2006)
Department of Informatics
Abstract (Swedish)
Behoven i världen kan ständigt förändras. Dessa behov kan även styra
systemutvecklingen. Studiens syfte är att genom litteraturstudier samt en fallstudie
komma fram till metoder genom vilka behoven blir faktorer för framtida
systemutveckling. Ett färdigt system kan bli implementerat trots att det innehåller
fel. Användare samt utvecklare blir därefter inblandade i underhållet samt
vidareutvecklingen. Utvecklare kan heller inte helt och hållet ägna sig åt användares
behov då det trots allt är utvecklarna som besitter kunskapen samt erfarenheten
inom sitt yrke samt ämnet systemutveckling. Därför blir det för studien även
intressant att veta hur man som utvecklare får veta vad som ska vidareutvecklas.
Inför den empiriska fallstudien låg... (More)
Behoven i världen kan ständigt förändras. Dessa behov kan även styra
systemutvecklingen. Studiens syfte är att genom litteraturstudier samt en fallstudie
komma fram till metoder genom vilka behoven blir faktorer för framtida
systemutveckling. Ett färdigt system kan bli implementerat trots att det innehåller
fel. Användare samt utvecklare blir därefter inblandade i underhållet samt
vidareutvecklingen. Utvecklare kan heller inte helt och hållet ägna sig åt användares
behov då det trots allt är utvecklarna som besitter kunskapen samt erfarenheten
inom sitt yrke samt ämnet systemutveckling. Därför blir det för studien även
intressant att veta hur man som utvecklare får veta vad som ska vidareutvecklas.
Inför den empiriska fallstudien låg litteraturstudier som grund för en djupare insikt i
ämnet. Litteraturstudien bidrog även till större kunskaper i ämnet vilka förenklade
och riktade in undersökningsområdet i fallstudien.
Den empiriska studien visar att man i just detta fall använde sig av metoder som
även beskrivs av litteraturen. Empirin visade på kunskaper om den faktiska
vidareutvecklingen mer konkret. Metoderna som beskrevs i teorin specificerade
genom sina mål vad som avses vidareutvecklas. I den empiriska studien visades det
konkret vad som förändrades. Den empiriska studien belyste även vilka
begränsningar man som utvecklare kan stå inför då man avgör vilka faktorer som
kommer att gå vidare och bli vidareutvecklade.
Sammanfattningsvis visade studien på att användbarhet är främsta fokus då
användare impliceras i vidareutvecklingen. Samtidigt som utvecklare, med syftet att
förutse framtida behov, oavbrutet följer omvärldens förändringar vilka kan medföra
nya krav eller önskemål i systemets funktionalitet. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Lazic, Danijela
supervisor
organization
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
systemutveckling, test, användbarhet, Underhåll, Vidareutveckling, Återkoppling, Informatics, systems theory, Informatik, systemteori
language
Swedish
id
1334547
date added to LUP
2006-07-10
date last changed
2010-08-03 10:49:21
@misc{1334547,
 abstract   = {Behoven i världen kan ständigt förändras. Dessa behov kan även styra
systemutvecklingen. Studiens syfte är att genom litteraturstudier samt en fallstudie
komma fram till metoder genom vilka behoven blir faktorer för framtida
systemutveckling. Ett färdigt system kan bli implementerat trots att det innehåller
fel. Användare samt utvecklare blir därefter inblandade i underhållet samt
vidareutvecklingen. Utvecklare kan heller inte helt och hållet ägna sig åt användares
behov då det trots allt är utvecklarna som besitter kunskapen samt erfarenheten
inom sitt yrke samt ämnet systemutveckling. Därför blir det för studien även
intressant att veta hur man som utvecklare får veta vad som ska vidareutvecklas.
Inför den empiriska fallstudien låg litteraturstudier som grund för en djupare insikt i
ämnet. Litteraturstudien bidrog även till större kunskaper i ämnet vilka förenklade
och riktade in undersökningsområdet i fallstudien.
Den empiriska studien visar att man i just detta fall använde sig av metoder som
även beskrivs av litteraturen. Empirin visade på kunskaper om den faktiska
vidareutvecklingen mer konkret. Metoderna som beskrevs i teorin specificerade
genom sina mål vad som avses vidareutvecklas. I den empiriska studien visades det
konkret vad som förändrades. Den empiriska studien belyste även vilka
begränsningar man som utvecklare kan stå inför då man avgör vilka faktorer som
kommer att gå vidare och bli vidareutvecklade.
Sammanfattningsvis visade studien på att användbarhet är främsta fokus då
användare impliceras i vidareutvecklingen. Samtidigt som utvecklare, med syftet att
förutse framtida behov, oavbrutet följer omvärldens förändringar vilka kan medföra
nya krav eller önskemål i systemets funktionalitet.},
 author    = {Lazic, Danijela},
 keyword   = {systemutveckling,test,användbarhet,Underhåll,Vidareutveckling,Återkoppling,Informatics, systems theory,Informatik, systemteori},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Återkoppling till ett system - vilka konsekvenser kan det bidra till?},
 year     = {2006},
}