Advanced

Ett ekonomiskt perspektiv på den svenska spelmarknaden - exemplet Svenska Spel AB

Nilsson, Elena (2006)
Department of Economics
Abstract (Swedish)
Uppsatsens syfte är att undersöka den svenska regleringen på spelmarknaden inom Sveriges gränser. Dels vilket motiv som ligger bakom regleringen och vad det har fått för effekter på marknaden och samhället. Detta jämförs med om man skulle ha haft en helt oreglerad marknad med hjälp av grundläggande nationalekonomisk mikroekonomisk teori. Uppsatsens slutsatser är att regleringen motiveras främst av sociala skäl från statligt håll p g a av problemet med externa effekter, asymmetrisk information (konsumentsäkerhet) och ur omfördelningssynpunkt. Ett oreglerat tillstånd av marknaden har ett osäkert utfall vad gäller de externa effekterna men de skulle säkerligen öka. Huruvida asymmetrin i informationsmängden skulle förändras är mer osäkert. Ur... (More)
Uppsatsens syfte är att undersöka den svenska regleringen på spelmarknaden inom Sveriges gränser. Dels vilket motiv som ligger bakom regleringen och vad det har fått för effekter på marknaden och samhället. Detta jämförs med om man skulle ha haft en helt oreglerad marknad med hjälp av grundläggande nationalekonomisk mikroekonomisk teori. Uppsatsens slutsatser är att regleringen motiveras främst av sociala skäl från statligt håll p g a av problemet med externa effekter, asymmetrisk information (konsumentsäkerhet) och ur omfördelningssynpunkt. Ett oreglerat tillstånd av marknaden har ett osäkert utfall vad gäller de externa effekterna men de skulle säkerligen öka. Huruvida asymmetrin i informationsmängden skulle förändras är mer osäkert. Ur omfördelningssynpunkt hade det blivit en dramatisk skillnad eftersom det i dagens läge omfördelas omkring 5 miljarder kronor till idrottsverksamhet och statsbudgeten. En avreglerad marknad skulle givetvis beskattas och statens inkomster kan därigenom öka jämfört med dagens läge. Detta p g a en kvantitetsökning av spel som konsumeras skulle va trolig, p g a konkurrensens förmåga att pressa priser. Men idrottsföreningarna skulle behöva kompenseras på något sätt för att deras anslag och inkomstkällor skulle försvinna/minska. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
@misc{1334564,
 abstract   = {Uppsatsens syfte är att undersöka den svenska regleringen på spelmarknaden inom Sveriges gränser. Dels vilket motiv som ligger bakom regleringen och vad det har fått för effekter på marknaden och samhället. Detta jämförs med om man skulle ha haft en helt oreglerad marknad med hjälp av grundläggande nationalekonomisk mikroekonomisk teori. Uppsatsens slutsatser är att regleringen motiveras främst av sociala skäl från statligt håll p g a av problemet med externa effekter, asymmetrisk information (konsumentsäkerhet) och ur omfördelningssynpunkt. Ett oreglerat tillstånd av marknaden har ett osäkert utfall vad gäller de externa effekterna men de skulle säkerligen öka. Huruvida asymmetrin i informationsmängden skulle förändras är mer osäkert. Ur omfördelningssynpunkt hade det blivit en dramatisk skillnad eftersom det i dagens läge omfördelas omkring 5 miljarder kronor till idrottsverksamhet och statsbudgeten. En avreglerad marknad skulle givetvis beskattas och statens inkomster kan därigenom öka jämfört med dagens läge. Detta p g a en kvantitetsökning av spel som konsumeras skulle va trolig, p g a konkurrensens förmåga att pressa priser. Men idrottsföreningarna skulle behöva kompenseras på något sätt för att deras anslag och inkomstkällor skulle försvinna/minska.},
 author    = {Nilsson, Elena},
 keyword   = {spelmarknad,statligt ägande,marknadsmisslyckande,Economics, econometrics, economic theory, economic systems, economic policy,Nationalekonomi, ekonometri, ekonomisk teori, ekonomiska system, ekonomisk politik},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Ett ekonomiskt perspektiv på den svenska spelmarknaden - exemplet Svenska Spel AB},
 year     = {2006},
}