Advanced

Företagsförvärv – En studie av Tobins q och aktieavkastning

Nilsson, Martin (2008)
Department of Economics
Abstract (Swedish)
Uppsatsens syfte är att försöka utreda en eventuell relation mellan mål- och uppköpsföretagets q-värden och aktieägarnas avkastning i samband med ett företagsförvärv, samt vilken relation som skapar störst aktieägaravkastning. Teorin kring Tobins q samt teorier kring aktieägarnas avkastning i samband med företagsförvärv och faktorer som påverkar denna ut-gör grund för uppsatsen. Henri Servaes artikel om företagsförvärv och Tobins q på den amerikanska marknaden fungerar som refe-rensstudie. En kvantitativ undersökningsmetod med hypotesprövning används i arbetet. Relationen mellan mål- och uppköpsföretagens q-värden och aktieägarnas avkastning analyseras med multipel regression. Målföretagets aktieägare är de stora vinnarna vid... (More)
Uppsatsens syfte är att försöka utreda en eventuell relation mellan mål- och uppköpsföretagets q-värden och aktieägarnas avkastning i samband med ett företagsförvärv, samt vilken relation som skapar störst aktieägaravkastning. Teorin kring Tobins q samt teorier kring aktieägarnas avkastning i samband med företagsförvärv och faktorer som påverkar denna ut-gör grund för uppsatsen. Henri Servaes artikel om företagsförvärv och Tobins q på den amerikanska marknaden fungerar som refe-rensstudie. En kvantitativ undersökningsmetod med hypotesprövning används i arbetet. Relationen mellan mål- och uppköpsföretagens q-värden och aktieägarnas avkastning analyseras med multipel regression. Målföretagets aktieägare är de stora vinnarna vid företagsförvärv. Kring uppköpsföretagets aktieägare är det svårare att dra några en-tydiga slutsatser. Inga klara relationer mellan mål- och uppköpsfö-retagens q-värden och aktieägarnas avkastning i samband med fö-retagsförvärv hittas. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
@misc{1334568,
 abstract   = {Uppsatsens syfte är att försöka utreda en eventuell relation mellan mål- och uppköpsföretagets q-värden och aktieägarnas avkastning i samband med ett företagsförvärv, samt vilken relation som skapar störst aktieägaravkastning. Teorin kring Tobins q samt teorier kring aktieägarnas avkastning i samband med företagsförvärv och faktorer som påverkar denna ut-gör grund för uppsatsen. Henri Servaes artikel om företagsförvärv och Tobins q på den amerikanska marknaden fungerar som refe-rensstudie. En kvantitativ undersökningsmetod med hypotesprövning används i arbetet. Relationen mellan mål- och uppköpsföretagens q-värden och aktieägarnas avkastning analyseras med multipel regression. Målföretagets aktieägare är de stora vinnarna vid företagsförvärv. Kring uppköpsföretagets aktieägare är det svårare att dra några en-tydiga slutsatser. Inga klara relationer mellan mål- och uppköpsfö-retagens q-värden och aktieägarnas avkastning i samband med fö-retagsförvärv hittas.},
 author    = {Nilsson, Martin},
 keyword   = {Företagsförvärv,onormal avkastning,Tobins q,målföretag,uppköpsföretag,Economics, econometrics, economic theory, economic systems, economic policy,Nationalekonomi, ekonometri, ekonomisk teori, ekonomiska system, ekonomisk politik},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Företagsförvärv – En studie av Tobins q och aktieavkastning},
 year     = {2008},
}