Advanced

Kan en avreglerad sjukförsäkringsmarknad ge oss den sjukförsäkring politiker vill att vi ska ha?

Bonn, Björn (2008)
Department of Economics
Abstract (Swedish)
Hög sjukfrånvaro är en ständigt aktuell fråga i Sverige. Förutom problemet med hög sjukfrånvaro i absoluta tal finns i Sverige även stora regionala skillnader i sjukfrånvaro som inte kan förklaras med skillnader i hälsostatus mellan olika regioner. För att sjukförsäkringen ska få mer karaktär av försäkring med mindre godtycklighet i ersättningsbedömning krävs en tydligare koppling mellan risken som ska försäkras bort och försäkringens användande. Frågan som behandlas i denna uppsats är huruvida sjukförsäkringens uppgift att hantera risk för inkomstbortfall på grund av ohälsa samt att omfördela resurser mellan högrisk – och lågriskindivider kan utföras mer effektivt och försäkringsmässigt på en konkurrensmarknad än med en enhetlig... (More)
Hög sjukfrånvaro är en ständigt aktuell fråga i Sverige. Förutom problemet med hög sjukfrånvaro i absoluta tal finns i Sverige även stora regionala skillnader i sjukfrånvaro som inte kan förklaras med skillnader i hälsostatus mellan olika regioner. För att sjukförsäkringen ska få mer karaktär av försäkring med mindre godtycklighet i ersättningsbedömning krävs en tydligare koppling mellan risken som ska försäkras bort och försäkringens användande. Frågan som behandlas i denna uppsats är huruvida sjukförsäkringens uppgift att hantera risk för inkomstbortfall på grund av ohälsa samt att omfördela resurser mellan högrisk – och lågriskindivider kan utföras mer effektivt och försäkringsmässigt på en konkurrensmarknad än med en enhetlig sjukförsäkring. Den svenska sjukförsäkringens jämförs med den tyska sjukförsäkringen där ett flertal kassor konkurrerar om försäkringstagare. Mot de förväntade effektivitetsvinsterna som konkurrensen kan medföra ställs de förväntade marknadsproblemen med cream skimming och adverse selection som finns på den tyska marknaden. En modell av en tänkbar svensk konkurrensutsatt sjukförsäkring presenteras och analyseras utifrån situationen på den tyska marknaden. Med hänsyn tagen till de kostnader som skulle tillkomma för att kunna hantera cream skimming och adverse selection är det troligt att kostnads¬ökningen som skulle komma av riskutjämningen efter konkurrensutsättning skulle överstiga de eventuella vinster som konkurrensen skulle medföra. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
@misc{1334594,
 abstract   = {Hög sjukfrånvaro är en ständigt aktuell fråga i Sverige. Förutom problemet med hög sjukfrånvaro i absoluta tal finns i Sverige även stora regionala skillnader i sjukfrånvaro som inte kan förklaras med skillnader i hälsostatus mellan olika regioner. För att sjukförsäkringen ska få mer karaktär av försäkring med mindre godtycklighet i ersättningsbedömning krävs en tydligare koppling mellan risken som ska försäkras bort och försäkringens användande. Frågan som behandlas i denna uppsats är huruvida sjukförsäkringens uppgift att hantera risk för inkomstbortfall på grund av ohälsa samt att omfördela resurser mellan högrisk – och lågriskindivider kan utföras mer effektivt och försäkringsmässigt på en konkurrensmarknad än med en enhetlig sjukförsäkring. Den svenska sjukförsäkringens jämförs med den tyska sjukförsäkringen där ett flertal kassor konkurrerar om försäkringstagare. Mot de förväntade effektivitetsvinsterna som konkurrensen kan medföra ställs de förväntade marknadsproblemen med cream skimming och adverse selection som finns på den tyska marknaden. En modell av en tänkbar svensk konkurrensutsatt sjukförsäkring presenteras och analyseras utifrån situationen på den tyska marknaden. Med hänsyn tagen till de kostnader som skulle tillkomma för att kunna hantera cream skimming och adverse selection är det troligt att kostnads¬ökningen som skulle komma av riskutjämningen efter konkurrensutsättning skulle överstiga de eventuella vinster som konkurrensen skulle medföra.},
 author    = {Bonn, Björn},
 keyword   = {privatisering,Riskaversion,adverse selection,transaktionskostnad,cream skimming,socialförsäkring,Economics, econometrics, economic theory, economic systems, economic policy,Nationalekonomi, ekonometri, ekonomisk teori, ekonomiska system, ekonomisk politik},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Kan en avreglerad sjukförsäkringsmarknad ge oss den sjukförsäkring politiker vill att vi ska ha?},
 year     = {2008},
}