Advanced

Det ekonomiska välståndets påverkan på befolkningens välmående - Sker kortsiktig tillväxt på hälsans bekostnad?

Ljungvall, Åsa (2006)
Department of Economics
Abstract (Swedish)
Den här uppsatsen tar sin utgångspunkt i den svenska befolkningens tilltagande ohälsa de senaste åren. Syftet är att undersöka om, och i så fall hur, morbiditet är relaterat till konjunkturläget och på så vis försöka utröna om åtminstone en del av den försämrade hälsan kan tänkas förklaras av det rådande ekonomiska läget med både högkonjunktur och bra tillväxttakt. Den hälsovariabel som främst används är ”Allmänt dåligt hälsotillstånd” och utgör en del av SCB:s undersökningar av levnadsförhållanden. Perioden som undersöks är 1980-2004. Genom en rad olika diagram, tabeller, icke-parametrisk analys och regressionsanalys relateras morbiditetsvariabler till konjunkturindikatorer för att skapa en bild av sambandet. Resultaten visar i huvudsak... (More)
Den här uppsatsen tar sin utgångspunkt i den svenska befolkningens tilltagande ohälsa de senaste åren. Syftet är att undersöka om, och i så fall hur, morbiditet är relaterat till konjunkturläget och på så vis försöka utröna om åtminstone en del av den försämrade hälsan kan tänkas förklaras av det rådande ekonomiska läget med både högkonjunktur och bra tillväxttakt. Den hälsovariabel som främst används är ”Allmänt dåligt hälsotillstånd” och utgör en del av SCB:s undersökningar av levnadsförhållanden. Perioden som undersöks är 1980-2004. Genom en rad olika diagram, tabeller, icke-parametrisk analys och regressionsanalys relateras morbiditetsvariabler till konjunkturindikatorer för att skapa en bild av sambandet. Resultaten visar i huvudsak på två tendenser: konjunkturen verkar ha ett negativt samband med hälsan så att högkonjunktur innebär att hälsan försämras, men det skulle också kunna vara så att det inte är konjunkturläget i sig som har en negativ effekt på hälsan utan storleken på den ekonomiska förändringen – det vill säga tillväxttakten. Till följd av ett något knapphändigt underliggande datamaterial bör dock resultaten av regressionsanalysen tas med försiktighet. Likväl fylls funktionen att skapa en diskussion om sambandet, vilket är viktigt och intressant eftersom hälsoperspektivet ofta glöms bort och enbart det monetära måttet på levnadsstandard fokuseras. Ett resultat som antyder att det skulle kunna finnas en trade-off mellan ekonomiska faktorer och människors hälsa är en intressant iakttagelse och borde sättas i större fokus. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
@misc{1334598,
 abstract   = {Den här uppsatsen tar sin utgångspunkt i den svenska befolkningens tilltagande ohälsa de senaste åren. Syftet är att undersöka om, och i så fall hur, morbiditet är relaterat till konjunkturläget och på så vis försöka utröna om åtminstone en del av den försämrade hälsan kan tänkas förklaras av det rådande ekonomiska läget med både högkonjunktur och bra tillväxttakt. Den hälsovariabel som främst används är ”Allmänt dåligt hälsotillstånd” och utgör en del av SCB:s undersökningar av levnadsförhållanden. Perioden som undersöks är 1980-2004. Genom en rad olika diagram, tabeller, icke-parametrisk analys och regressionsanalys relateras morbiditetsvariabler till konjunkturindikatorer för att skapa en bild av sambandet. Resultaten visar i huvudsak på två tendenser: konjunkturen verkar ha ett negativt samband med hälsan så att högkonjunktur innebär att hälsan försämras, men det skulle också kunna vara så att det inte är konjunkturläget i sig som har en negativ effekt på hälsan utan storleken på den ekonomiska förändringen – det vill säga tillväxttakten. Till följd av ett något knapphändigt underliggande datamaterial bör dock resultaten av regressionsanalysen tas med försiktighet. Likväl fylls funktionen att skapa en diskussion om sambandet, vilket är viktigt och intressant eftersom hälsoperspektivet ofta glöms bort och enbart det monetära måttet på levnadsstandard fokuseras. Ett resultat som antyder att det skulle kunna finnas en trade-off mellan ekonomiska faktorer och människors hälsa är en intressant iakttagelse och borde sättas i större fokus.},
 author    = {Ljungvall, Åsa},
 keyword   = {Sverige,Samband hälsa - kortsiktig tillväxt,konjunktursvängningar,trade-off,1980-2004.,Economics, econometrics, economic theory, economic systems, economic policy,Nationalekonomi, ekonometri, ekonomisk teori, ekonomiska system, ekonomisk politik},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Det ekonomiska välståndets påverkan på befolkningens välmående - Sker kortsiktig tillväxt på hälsans bekostnad?},
 year     = {2006},
}