Advanced

Åldersdiskriminering i arbetslivet

Albinsson, Kajsa and Olsson, Anna (2006)
Department of Business Law
Abstract (Swedish)
I Sverige finns det idag många lagar som förbjuder diskriminering i arbetslivet på grund av bland annat kön, etnisk tillhörighet och sexuell läggning. Det finns dock ännu ingen lag som förbjuder diskriminering på grund av ålder. I början av 2000-talet tillsatte Sverige en diskrimineringskommitté till följd av ett EG-direktiv, det så kallade arbetslivsdirektivet. Diskrimineringskommittén fick i uppgift att utreda hur den svenska lagstiftningen ska se ut när det gäller förbud mot diskriminering på grund av bland annat ålder. Vi kommer i uppsatsen att studera hur arbetet med ett förbud mot åldersdiskriminering ser ut både inom EU och i Sverige. Många av EU:s medlemsländer har redan implementerat arbetslivsdirektivet till fullo men Sverige har... (More)
I Sverige finns det idag många lagar som förbjuder diskriminering i arbetslivet på grund av bland annat kön, etnisk tillhörighet och sexuell läggning. Det finns dock ännu ingen lag som förbjuder diskriminering på grund av ålder. I början av 2000-talet tillsatte Sverige en diskrimineringskommitté till följd av ett EG-direktiv, det så kallade arbetslivsdirektivet. Diskrimineringskommittén fick i uppgift att utreda hur den svenska lagstiftningen ska se ut när det gäller förbud mot diskriminering på grund av bland annat ålder. Vi kommer i uppsatsen att studera hur arbetet med ett förbud mot åldersdiskriminering ser ut både inom EU och i Sverige. Många av EU:s medlemsländer har redan implementerat arbetslivsdirektivet till fullo men Sverige har fortfarande en bit kvar. Den 2 december 2006 ska arbetslivsdirektivet vara implementerat i svensk rätt, vilket inte kommer att kunna ske då arbetet ännu inte är slutfört. Idag lever människor längre och behåller hälsan längre upp i åren. Trots detta tenderar allt fler äldre arbetstagare att gå i pension före ordinarie pensionsålder. Detta i kombination med att yngre personer träder in allt senare på arbetsmarknaden gör att Sverige är i behov av att äldre arbetstagare stannar kvar längre i arbetslivet. Idag är arbetsgivares attityder till äldre arbetstagare övervägande negativ och med tanke på framtidens arbetskraftsbrist på grund av den demografiska omvandlingen måste dessa attityder ändras. Vi kommer i uppsatsen att bland annat diskutera hur detta problem kan få en lösning. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Albinsson, Kajsa and Olsson, Anna
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
åldersdiskriminering, arbetslivsdirektivet, diskrimineringskommittén, äldrepolitik, en sammanhållen diskrimineringslagstiftning, Juridical science, Rättsvetenskap, juridik
language
Swedish
id
1334614
date added to LUP
2006-11-21
date last changed
2010-08-03 10:49:29
@misc{1334614,
 abstract   = {I Sverige finns det idag många lagar som förbjuder diskriminering i arbetslivet på grund av bland annat kön, etnisk tillhörighet och sexuell läggning. Det finns dock ännu ingen lag som förbjuder diskriminering på grund av ålder. I början av 2000-talet tillsatte Sverige en diskrimineringskommitté till följd av ett EG-direktiv, det så kallade arbetslivsdirektivet. Diskrimineringskommittén fick i uppgift att utreda hur den svenska lagstiftningen ska se ut när det gäller förbud mot diskriminering på grund av bland annat ålder. Vi kommer i uppsatsen att studera hur arbetet med ett förbud mot åldersdiskriminering ser ut både inom EU och i Sverige. Många av EU:s medlemsländer har redan implementerat arbetslivsdirektivet till fullo men Sverige har fortfarande en bit kvar. Den 2 december 2006 ska arbetslivsdirektivet vara implementerat i svensk rätt, vilket inte kommer att kunna ske då arbetet ännu inte är slutfört. Idag lever människor längre och behåller hälsan längre upp i åren. Trots detta tenderar allt fler äldre arbetstagare att gå i pension före ordinarie pensionsålder. Detta i kombination med att yngre personer träder in allt senare på arbetsmarknaden gör att Sverige är i behov av att äldre arbetstagare stannar kvar längre i arbetslivet. Idag är arbetsgivares attityder till äldre arbetstagare övervägande negativ och med tanke på framtidens arbetskraftsbrist på grund av den demografiska omvandlingen måste dessa attityder ändras. Vi kommer i uppsatsen att bland annat diskutera hur detta problem kan få en lösning.},
 author    = {Albinsson, Kajsa and Olsson, Anna},
 keyword   = {åldersdiskriminering,arbetslivsdirektivet,diskrimineringskommittén,äldrepolitik,en sammanhållen diskrimineringslagstiftning,Juridical science,Rättsvetenskap, juridik},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Åldersdiskriminering i arbetslivet},
 year     = {2006},
}