Advanced

OMX Nordiska Börs, en integrerad handelsplats. Vilket medlemsland erhåller störst diversifieringseffekt ur ett portföljfrontsperspektiv?

Albinsson, Patrik (2008)
Department of Economics
Abstract (Swedish)
Möjligheter till internationell diversifiering är en av de främsta drivkrafterna bakom den konsolidering och internationalisering mellan världens börser som sker idag. Även de nordiska börserna har speglats av denna utveckling. I Oktober 2006 invigdes OMX Nordiska börs och den svenska, danska samt finska börshandeln integrerades därmed till en handelsplats. Från ett teoretiskt portföljvalsperspektiv växer därmed respektive domestik marknad till ett gemensamt urval av de tre ländernas noterade bolag. Fler investeringsmöjligheter borgar for diversifiering och därmed reduktion av ickesystematisk risk. Teoretisk bör en svensk, dansk eller finsk investerare därmed kunna uppnå en högre riskjusterad avkastning genom internationell diversifiering... (More)
Möjligheter till internationell diversifiering är en av de främsta drivkrafterna bakom den konsolidering och internationalisering mellan världens börser som sker idag. Även de nordiska börserna har speglats av denna utveckling. I Oktober 2006 invigdes OMX Nordiska börs och den svenska, danska samt finska börshandeln integrerades därmed till en handelsplats. Från ett teoretiskt portföljvalsperspektiv växer därmed respektive domestik marknad till ett gemensamt urval av de tre ländernas noterade bolag. Fler investeringsmöjligheter borgar for diversifiering och därmed reduktion av ickesystematisk risk. Teoretisk bör en svensk, dansk eller finsk investerare därmed kunna uppnå en högre riskjusterad avkastning genom internationell diversifiering då den nya, gemensamma, portföljfronten trycks utåt. I vilken utsträckning den riskjusterade avkastningen kan öka för respektive land, samt vilket medlemsland som profiterar mest på den nya portföljfronten, är dock ett outforskat område vilket är bakgrunden till denna studie. Studiens syfte är därmed att kvantifiera i vilken utsträckning svenska, danska samt finska investerare kan öka sin riskjusterade avkastning då den nya, större, nordiska börsen ökar deras potentiella placeringsurval. Genom denna kvantifiering kan därmed urskiljas vilket medlemsland som erhåller störst diversifieringseffekt och därmed gynnas mest av den nya integrerade handelsplatsen. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
@misc{1334624,
 abstract   = {Möjligheter till internationell diversifiering är en av de främsta drivkrafterna bakom den konsolidering och internationalisering mellan världens börser som sker idag. Även de nordiska börserna har speglats av denna utveckling. I Oktober 2006 invigdes OMX Nordiska börs och den svenska, danska samt finska börshandeln integrerades därmed till en handelsplats. Från ett teoretiskt portföljvalsperspektiv växer därmed respektive domestik marknad till ett gemensamt urval av de tre ländernas noterade bolag. Fler investeringsmöjligheter borgar for diversifiering och därmed reduktion av ickesystematisk risk. Teoretisk bör en svensk, dansk eller finsk investerare därmed kunna uppnå en högre riskjusterad avkastning genom internationell diversifiering då den nya, gemensamma, portföljfronten trycks utåt. I vilken utsträckning den riskjusterade avkastningen kan öka för respektive land, samt vilket medlemsland som profiterar mest på den nya portföljfronten, är dock ett outforskat område vilket är bakgrunden till denna studie. Studiens syfte är därmed att kvantifiera i vilken utsträckning svenska, danska samt finska investerare kan öka sin riskjusterade avkastning då den nya, större, nordiska börsen ökar deras potentiella placeringsurval. Genom denna kvantifiering kan därmed urskiljas vilket medlemsland som erhåller störst diversifieringseffekt och därmed gynnas mest av den nya integrerade handelsplatsen.},
 author    = {Albinsson, Patrik},
 keyword   = {Sharpekvot,internationell diversifiering,OMX Nordiska Börs,Markowitz,Portföljfrontens matematik,Economics, econometrics, economic theory, economic systems, economic policy,Nationalekonomi, ekonometri, ekonomisk teori, ekonomiska system, ekonomisk politik},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {OMX Nordiska Börs, en integrerad handelsplats. Vilket medlemsland erhåller störst diversifieringseffekt ur ett portföljfrontsperspektiv?},
 year     = {2008},
}