Advanced

Arbetsgivarens ansvar vid rehabilitering av arbetstagare - en rättsvetenskaplig utredning

Fröberg, Erika and Sepp, Anna (2006)
Department of Business Law
Abstract (Swedish)
Syftet med uppsatsen är att klargöra vad som kan utläsas i lagtext och praxis om arbetsgivarens rehabiliteringsansvar för arbetstagare. Uppsatsen är rättsvetenskaplig och utgår från rättsdogmatisk metod. Arbetsgivaren har förstahandsansvaret för att utreda en arbetstagares rehabiliteringsbehov. Genomgående i rättsfallen kan det utläsas att koncentration ska ligga på arbetstagarens arbetsförmåga. Rehabiliteringsutredningen som arbetsgivaren är skyldig att upprätta, ska ligga till grund för en prövning av vilka åtgärder som kan vidtas på arbetsplatsen. Arbetsgivaren ska kunna visa att aktiva försök till lämpliga rehabiliteringsåtgärder gjorts. Är det oklart huruvida rehabiliteringsåtgärder har genomförts är det en omständighet som ligger... (More)
Syftet med uppsatsen är att klargöra vad som kan utläsas i lagtext och praxis om arbetsgivarens rehabiliteringsansvar för arbetstagare. Uppsatsen är rättsvetenskaplig och utgår från rättsdogmatisk metod. Arbetsgivaren har förstahandsansvaret för att utreda en arbetstagares rehabiliteringsbehov. Genomgående i rättsfallen kan det utläsas att koncentration ska ligga på arbetstagarens arbetsförmåga. Rehabiliteringsutredningen som arbetsgivaren är skyldig att upprätta, ska ligga till grund för en prövning av vilka åtgärder som kan vidtas på arbetsplatsen. Arbetsgivaren ska kunna visa att aktiva försök till lämpliga rehabiliteringsåtgärder gjorts. Är det oklart huruvida rehabiliteringsåtgärder har genomförts är det en omständighet som ligger arbetsgivaren till last. I rehabiliteringsskyldigheten inbegrips att omplacera arbetstagaren inom verksamheten men inte utvidga denna, anpassa arbetsplatsen för arbetstagaren och omorganisera verksamheten. Rehabiliteringsåtgärder kan sökas utanför arbetsgivarens verksamhet men ska ha en avgörande effekt för arbetstagarens situation och ska alltid syfta tillbaka till arbete hos arbetsgivaren. Särkskilda omständigheter som verksamhetens storlek och karaktär och personliga förhållanden spelar in i bedömningen. Alkoholism av sjukdomskaraktär är en speciell typ av sjukdom då arbetsgivarens insatser för att rehabilitera arbetstagaren blir mer omfattande. Det finns inte någon exakt reglering i lagtexten angående när arbetsgivarens ansvar för rehabilitering av arbetstagare kan anses fullgjort. Lagtexten måste kompletteras med rättspraxis vid bedömning. Särskilda omständigheter i varje fall måste uppmärksammas. Det är först vid prövningen om en uppsägning av en sjuk arbetstagare är sakligt grundad enligt lagen om anställningsskydd, som det går att utläsa om arbetsgivaren har uppfyllt sina skyldigheter eller inte. Huvudregeln är att sjukdom inte innebär saklig grund för uppsägning. Lagen om allmän försäkring reglerar arbetsgivarens rehabiliteringsansvar på individnivå. På organisationsnivå finns bestämmelser i arbetsmiljölagen och även till den tillhörande föreskrifter från Arbetsmiljöverket. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Fröberg, Erika and Sepp, Anna
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
rehabilitering, anpassning, omplacering, utredning, alkoholism, Juridical science, Rättsvetenskap, juridik
language
Swedish
id
1334628
date added to LUP
2006-11-10
date last changed
2010-08-03 10:49:28
@misc{1334628,
 abstract   = {Syftet med uppsatsen är att klargöra vad som kan utläsas i lagtext och praxis om arbetsgivarens rehabiliteringsansvar för arbetstagare. Uppsatsen är rättsvetenskaplig och utgår från rättsdogmatisk metod. Arbetsgivaren har förstahandsansvaret för att utreda en arbetstagares rehabiliteringsbehov. Genomgående i rättsfallen kan det utläsas att koncentration ska ligga på arbetstagarens arbetsförmåga. Rehabiliteringsutredningen som arbetsgivaren är skyldig att upprätta, ska ligga till grund för en prövning av vilka åtgärder som kan vidtas på arbetsplatsen. Arbetsgivaren ska kunna visa att aktiva försök till lämpliga rehabiliteringsåtgärder gjorts. Är det oklart huruvida rehabiliteringsåtgärder har genomförts är det en omständighet som ligger arbetsgivaren till last. I rehabiliteringsskyldigheten inbegrips att omplacera arbetstagaren inom verksamheten men inte utvidga denna, anpassa arbetsplatsen för arbetstagaren och omorganisera verksamheten. Rehabiliteringsåtgärder kan sökas utanför arbetsgivarens verksamhet men ska ha en avgörande effekt för arbetstagarens situation och ska alltid syfta tillbaka till arbete hos arbetsgivaren. Särkskilda omständigheter som verksamhetens storlek och karaktär och personliga förhållanden spelar in i bedömningen. Alkoholism av sjukdomskaraktär är en speciell typ av sjukdom då arbetsgivarens insatser för att rehabilitera arbetstagaren blir mer omfattande. Det finns inte någon exakt reglering i lagtexten angående när arbetsgivarens ansvar för rehabilitering av arbetstagare kan anses fullgjort. Lagtexten måste kompletteras med rättspraxis vid bedömning. Särskilda omständigheter i varje fall måste uppmärksammas. Det är först vid prövningen om en uppsägning av en sjuk arbetstagare är sakligt grundad enligt lagen om anställningsskydd, som det går att utläsa om arbetsgivaren har uppfyllt sina skyldigheter eller inte. Huvudregeln är att sjukdom inte innebär saklig grund för uppsägning. Lagen om allmän försäkring reglerar arbetsgivarens rehabiliteringsansvar på individnivå. På organisationsnivå finns bestämmelser i arbetsmiljölagen och även till den tillhörande föreskrifter från Arbetsmiljöverket.},
 author    = {Fröberg, Erika and Sepp, Anna},
 keyword   = {rehabilitering,anpassning,omplacering,utredning,alkoholism,Juridical science,Rättsvetenskap, juridik},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Arbetsgivarens ansvar vid rehabilitering av arbetstagare - en rättsvetenskaplig utredning},
 year     = {2006},
}