Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Malas Aguas en Buenos Aires - En studie av ojämlikhetsfällan och privatiseringen av vattendistributionen i Buenos Aires

Kullander, Mats and Klasander, Daniel (2008)
Department of Economics
Abstract (Swedish)
Sammanfattning
Denna uppsats utreder sambandet mellan privatiseringsreform av vattendistribution och det teoretiska begreppet ojämlikhetsfällan. En ojämlikhetsfälla är ett tillstånd av relativ brist på tillgångar och möjligheter, skapat och bevarat av en snedvriden institutionell miljö. Vår frågeställning är huruvida ojämlikhetsfällan som fenomen består efter en genomgripande privatiseringsreform. Det fall som vi undersöker är Buenos Aires, som 1993 genomförde världens hittills största vattenkoncession. Koncessionen annullerades 2006, sjutton år i förtid. En reform av vatten- och avloppssystemet var nödvändig för att förbättra den undermåliga vattenförsörjningen och för att bryta ojämlikhetsfällan i Buenos Aires. Reformen hade kunnat ha... (More)
Sammanfattning
Denna uppsats utreder sambandet mellan privatiseringsreform av vattendistribution och det teoretiska begreppet ojämlikhetsfällan. En ojämlikhetsfälla är ett tillstånd av relativ brist på tillgångar och möjligheter, skapat och bevarat av en snedvriden institutionell miljö. Vår frågeställning är huruvida ojämlikhetsfällan som fenomen består efter en genomgripande privatiseringsreform. Det fall som vi undersöker är Buenos Aires, som 1993 genomförde världens hittills största vattenkoncession. Koncessionen annullerades 2006, sjutton år i förtid. En reform av vatten- och avloppssystemet var nödvändig för att förbättra den undermåliga vattenförsörjningen och för att bryta ojämlikhetsfällan i Buenos Aires. Reformen hade kunnat ha entydigt positiva effekter för de fattiga och marginaliserade grupperna. Vi visar dock att privatiseringen till stora delar misslyckades med att bryta de låga jämviktslägen som bristfällig vattendistribution och ojämlikhetsfällor utgör. De främsta orsakerna till detta var att reformen gjordes i en stressad och ekonomiskt pressad kontext, perspektivet var snävt, konkurrensen dålig, och regleringen hade stora brister.
Därför kunde ojämlikhetsfällan bestå. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
@misc{1334767,
 abstract   = {{Sammanfattning
Denna uppsats utreder sambandet mellan privatiseringsreform av vattendistribution och det teoretiska begreppet ojämlikhetsfällan. En ojämlikhetsfälla är ett tillstånd av relativ brist på tillgångar och möjligheter, skapat och bevarat av en snedvriden institutionell miljö. Vår frågeställning är huruvida ojämlikhetsfällan som fenomen består efter en genomgripande privatiseringsreform. Det fall som vi undersöker är Buenos Aires, som 1993 genomförde världens hittills största vattenkoncession. Koncessionen annullerades 2006, sjutton år i förtid. En reform av vatten- och avloppssystemet var nödvändig för att förbättra den undermåliga vattenförsörjningen och för att bryta ojämlikhetsfällan i Buenos Aires. Reformen hade kunnat ha entydigt positiva effekter för de fattiga och marginaliserade grupperna. Vi visar dock att privatiseringen till stora delar misslyckades med att bryta de låga jämviktslägen som bristfällig vattendistribution och ojämlikhetsfällor utgör. De främsta orsakerna till detta var att reformen gjordes i en stressad och ekonomiskt pressad kontext, perspektivet var snävt, konkurrensen dålig, och regleringen hade stora brister.
Därför kunde ojämlikhetsfällan bestå.}},
 author    = {{Kullander, Mats and Klasander, Daniel}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Malas Aguas en Buenos Aires - En studie av ojämlikhetsfällan och privatiseringen av vattendistributionen i Buenos Aires}},
 year     = {{2008}},
}