Advanced

Användbarhet i och av Gränssnittsutvärdering

Hultén, Andreas and Bergdahl, Peter (2008)
Department of Informatics
Abstract (Swedish)
Användbarhet är ett viktigt verktyg i arbetet med att förbättra interaktionen mellan användare och datorprogram. Ett led i användbarhetsarbetet är att utvärdera prototyper eller färdiga program för att hitta problem i denna interaktion. Det finns en mängd metoder för att göra sådana utvärderingar, varav vi genom användning har granskat ”expertutvärdering med tumregler”. Denna form av utvärdering har vi kompletterat med en användarundersökning, för att få ett bredare resultat i form av förändringsförslag. Uppsatsens mål har varit att utvärdera vilket resultat utvärderare utan tidigare erfarenheter kan få fram med hjälp av de valda metoderna, och hur dessa resultat kompletterar varandra. Genom kontakt med ett företag har vi kunnat undersöka... (More)
Användbarhet är ett viktigt verktyg i arbetet med att förbättra interaktionen mellan användare och datorprogram. Ett led i användbarhetsarbetet är att utvärdera prototyper eller färdiga program för att hitta problem i denna interaktion. Det finns en mängd metoder för att göra sådana utvärderingar, varav vi genom användning har granskat ”expertutvärdering med tumregler”. Denna form av utvärdering har vi kompletterat med en användarundersökning, för att få ett bredare resultat i form av förändringsförslag. Uppsatsens mål har varit att utvärdera vilket resultat utvärderare utan tidigare erfarenheter kan få fram med hjälp av de valda metoderna, och hur dessa resultat kompletterar varandra. Genom kontakt med ett företag har vi kunnat undersöka en befintlig programvara och därefter få ta del av företagets uppfattning av de förslag vi tagit fram. Denna uppfattning ligger tillsammans med vår egen tolkning av resultatet utifrån teorin till grund för vår bedömning av resultatet. Expertutvärderingen resulterade i 40 förändringsförslag, och användarenkäten gav totalt 31 förslag, av vilka två förslag helt överensstämde med våra fynd från expertutvärderingen, och fem förslag passade in i vårt ramverk men skilde sig i större utsträckning från våra egna förslag inom samma kategorier. Vi finner att utvärderare utan tidigare expertkunskaper genom en expertutvärdering med tumregler kan ta fram ett resultat som är tillfredställande. Vi finner dessutom att den form av användarundersökning som vi genomfört väl kompletterar vår expertutvärdering. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Hultén, Andreas and Bergdahl, Peter
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
MDI, användbarhet, Expertutvärdering, användarundersökning, heuristics, tumregler, Informatics, systems theory, Informatik, systemteori
language
Swedish
id
1334823
date added to LUP
2008-07-30
date last changed
2010-08-03 10:51:54
@misc{1334823,
 abstract   = {Användbarhet är ett viktigt verktyg i arbetet med att förbättra interaktionen mellan användare och datorprogram. Ett led i användbarhetsarbetet är att utvärdera prototyper eller färdiga program för att hitta problem i denna interaktion. Det finns en mängd metoder för att göra sådana utvärderingar, varav vi genom användning har granskat ”expertutvärdering med tumregler”. Denna form av utvärdering har vi kompletterat med en användarundersökning, för att få ett bredare resultat i form av förändringsförslag. Uppsatsens mål har varit att utvärdera vilket resultat utvärderare utan tidigare erfarenheter kan få fram med hjälp av de valda metoderna, och hur dessa resultat kompletterar varandra. Genom kontakt med ett företag har vi kunnat undersöka en befintlig programvara och därefter få ta del av företagets uppfattning av de förslag vi tagit fram. Denna uppfattning ligger tillsammans med vår egen tolkning av resultatet utifrån teorin till grund för vår bedömning av resultatet. Expertutvärderingen resulterade i 40 förändringsförslag, och användarenkäten gav totalt 31 förslag, av vilka två förslag helt överensstämde med våra fynd från expertutvärderingen, och fem förslag passade in i vårt ramverk men skilde sig i större utsträckning från våra egna förslag inom samma kategorier. Vi finner att utvärderare utan tidigare expertkunskaper genom en expertutvärdering med tumregler kan ta fram ett resultat som är tillfredställande. Vi finner dessutom att den form av användarundersökning som vi genomfört väl kompletterar vår expertutvärdering.},
 author    = {Hultén, Andreas and Bergdahl, Peter},
 keyword   = {MDI,användbarhet,Expertutvärdering,användarundersökning,heuristics,tumregler,Informatics, systems theory,Informatik, systemteori},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Användbarhet i och av Gränssnittsutvärdering},
 year     = {2008},
}