Advanced

Osäkerhet kring invandrare på arbetsmarknaden - En uppföljning av åtgärden prova-på-plats

Gustafsson, Maria and Flodberg, Caroline (2006)
Department of Economics
Abstract (Swedish)
Den skillnad som finns i sysselsättningsgrad mellan svenskar och invandrare på arbetsmarknaden kan förklaras på olika sätt. En förklaring är att arbetsgivare upplever en osäkerhet kring invandrares kompetens vilket kan leda till statistisk diskriminering i anställningsförfarandet. Förekomsten av osäkerhet och statistisk diskriminering var bakgrunden till att Svenskt Näringsliv 2003 tog initiativ till skapandet av den arbetsmarknadspolitiska åtgärden prova-på-plats. Denna åtgärd syftar till att eliminera den osäkerhet som rör invandrares kompetens och därmed även till att förbättra integrationen av invandrare på arbetsmarknaden. I syfte att undersöka om åtgärden verkligen kan förändra invandrares situation på arbetsmarknaden till det bättre... (More)
Den skillnad som finns i sysselsättningsgrad mellan svenskar och invandrare på arbetsmarknaden kan förklaras på olika sätt. En förklaring är att arbetsgivare upplever en osäkerhet kring invandrares kompetens vilket kan leda till statistisk diskriminering i anställningsförfarandet. Förekomsten av osäkerhet och statistisk diskriminering var bakgrunden till att Svenskt Näringsliv 2003 tog initiativ till skapandet av den arbetsmarknadspolitiska åtgärden prova-på-plats. Denna åtgärd syftar till att eliminera den osäkerhet som rör invandrares kompetens och därmed även till att förbättra integrationen av invandrare på arbetsmarknaden. I syfte att undersöka om åtgärden verkligen kan förändra invandrares situation på arbetsmarknaden till det bättre har vi gjort en uppföljning av åtgärden. Med denna uppföljning kan vi inte säga något om åtgärdens effekt på utfallet, men genom att granska relevant datamaterial från AMS och genom att intervjua berörda aktörer kan vi göra en bedömning av hur åtgärden fungerat hittills. Resultatet av uppföljningen indikerar att åtgärden kan eliminera statistisk diskriminering, men att brister i implementeringsprocessen gjort att åtgärden inte till fullo uppnått önskat resultat. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
@misc{1334828,
 abstract   = {Den skillnad som finns i sysselsättningsgrad mellan svenskar och invandrare på arbetsmarknaden kan förklaras på olika sätt. En förklaring är att arbetsgivare upplever en osäkerhet kring invandrares kompetens vilket kan leda till statistisk diskriminering i anställningsförfarandet. Förekomsten av osäkerhet och statistisk diskriminering var bakgrunden till att Svenskt Näringsliv 2003 tog initiativ till skapandet av den arbetsmarknadspolitiska åtgärden prova-på-plats. Denna åtgärd syftar till att eliminera den osäkerhet som rör invandrares kompetens och därmed även till att förbättra integrationen av invandrare på arbetsmarknaden. I syfte att undersöka om åtgärden verkligen kan förändra invandrares situation på arbetsmarknaden till det bättre har vi gjort en uppföljning av åtgärden. Med denna uppföljning kan vi inte säga något om åtgärdens effekt på utfallet, men genom att granska relevant datamaterial från AMS och genom att intervjua berörda aktörer kan vi göra en bedömning av hur åtgärden fungerat hittills. Resultatet av uppföljningen indikerar att åtgärden kan eliminera statistisk diskriminering, men att brister i implementeringsprocessen gjort att åtgärden inte till fullo uppnått önskat resultat.},
 author    = {Gustafsson, Maria and Flodberg, Caroline},
 keyword   = {Statistisk diskriminering,uppföljning,invandrare,prova-på-plats,arbetsmarknadspolitisk åtgärd,Economics, econometrics, economic theory, economic systems, economic policy,Nationalekonomi, ekonometri, ekonomisk teori, ekonomiska system, ekonomisk politik},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Osäkerhet kring invandrare på arbetsmarknaden - En uppföljning av åtgärden prova-på-plats},
 year     = {2006},
}