Advanced

Användaracceptans för Web 2.0

Möller, Joakim and Paulsson, Daniel (2006)
Department of Informatics
Abstract (Swedish)
Web 2.0 har blivit ett vanligt förekommande ord ute på Internet och i datorrelaterad press. Men vad innebär detta egentligen? Ordet innebär i grund och botten en attitydförändring som har med hur Internetanvändare använder Internet och dess applikationer att göra. Det råder dock delade meningar om vad, vilka tekniker och applikationer, som kan räknas till Web 2.0. I detta arbete reder vi ut begreppet tydligare för att skapa oss en bättre förståelse för ordet och dess innebörd. Detta gör vi för att kunna identifiera faktorer som påverkar huruvida användare av Internet vill ta till sig de nya applikationer som Web 2.0 för med sig. Detta är även vårt huvudsyfte med arbetet. Genom att vi sedan jämför Web 2.0 med ”hur man brukat Internet... (More)
Web 2.0 har blivit ett vanligt förekommande ord ute på Internet och i datorrelaterad press. Men vad innebär detta egentligen? Ordet innebär i grund och botten en attitydförändring som har med hur Internetanvändare använder Internet och dess applikationer att göra. Det råder dock delade meningar om vad, vilka tekniker och applikationer, som kan räknas till Web 2.0. I detta arbete reder vi ut begreppet tydligare för att skapa oss en bättre förståelse för ordet och dess innebörd. Detta gör vi för att kunna identifiera faktorer som påverkar huruvida användare av Internet vill ta till sig de nya applikationer som Web 2.0 för med sig. Detta är även vårt huvudsyfte med arbetet. Genom att vi sedan jämför Web 2.0 med ”hur man brukat Internet tidigare” kan vi identifiera det som är nytt med Web 2.0. Det nya anser vi vara ett samarbetsperspektiv, ett aktivt givande och tagande av information/kunskap/erfarenheter mm. Denna nyvunna kunskap har vi sedan använt oss av när vi har sökt efter teori. Dessa teorier har resulterat i en egen undersökningsmodell. Med hjälp av teorin och den, utifrån teorin, utformade empiriska undersökningen, bestående av semi-strukturerade intervjuer, har vi försökt utreda vårt huvudsyfte med arbetet. Resultatet från vår respondentgrupp visar på att det finns ett par viktiga faktorer som är grundläggande och viktiga när det gäller acceptans av Web 2.0 applikationer. Vad gäller det aktiva deltagandet, som Web 2.0 innebär, ser vi dock en tydlig tendens att våra respondenter inte är beredda att ta till sig detta sätt att bruka Internet i dagsläget. Det verkar som Web 2.0 applikationerna måste vara riktade mot ett för respondenterna specifikt särintresse för att de skall vara intresserade av att aktivt delta. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Möller, Joakim and Paulsson, Daniel
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Internetanvändning, deltagande, Web 2.0, användaracceptans, Informatics, systems theory, Informatik, systemteori
language
Swedish
id
1334852
date added to LUP
2006-08-22
date last changed
2010-08-03 10:49:22
@misc{1334852,
 abstract   = {Web 2.0 har blivit ett vanligt förekommande ord ute på Internet och i datorrelaterad press. Men vad innebär detta egentligen? Ordet innebär i grund och botten en attitydförändring som har med hur Internetanvändare använder Internet och dess applikationer att göra. Det råder dock delade meningar om vad, vilka tekniker och applikationer, som kan räknas till Web 2.0. I detta arbete reder vi ut begreppet tydligare för att skapa oss en bättre förståelse för ordet och dess innebörd. Detta gör vi för att kunna identifiera faktorer som påverkar huruvida användare av Internet vill ta till sig de nya applikationer som Web 2.0 för med sig. Detta är även vårt huvudsyfte med arbetet. Genom att vi sedan jämför Web 2.0 med ”hur man brukat Internet tidigare” kan vi identifiera det som är nytt med Web 2.0. Det nya anser vi vara ett samarbetsperspektiv, ett aktivt givande och tagande av information/kunskap/erfarenheter mm. Denna nyvunna kunskap har vi sedan använt oss av när vi har sökt efter teori. Dessa teorier har resulterat i en egen undersökningsmodell. Med hjälp av teorin och den, utifrån teorin, utformade empiriska undersökningen, bestående av semi-strukturerade intervjuer, har vi försökt utreda vårt huvudsyfte med arbetet. Resultatet från vår respondentgrupp visar på att det finns ett par viktiga faktorer som är grundläggande och viktiga när det gäller acceptans av Web 2.0 applikationer. Vad gäller det aktiva deltagandet, som Web 2.0 innebär, ser vi dock en tydlig tendens att våra respondenter inte är beredda att ta till sig detta sätt att bruka Internet i dagsläget. Det verkar som Web 2.0 applikationerna måste vara riktade mot ett för respondenterna specifikt särintresse för att de skall vara intresserade av att aktivt delta.},
 author    = {Möller, Joakim and Paulsson, Daniel},
 keyword   = {Internetanvändning,deltagande,Web 2.0,användaracceptans,Informatics, systems theory,Informatik, systemteori},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Användaracceptans för Web 2.0},
 year     = {2006},
}