Advanced

Den EG-rättsliga bedömningen av lojalitetsskapande rabatt- och bonussystem. Förändring i sikte?

Christensson, Fredrik (2009)
Department of Business Law
Abstract (Swedish)
Denna uppsats handlar om lojalitetsskapande rabatt- och bonussystem inom ramen för artikel 82 i EG-fördraget. Kommissionen och gemenskapsdomstolarna har i sin rättspraxis ansett att lojalitetsrabatter som används av ett dominerande företag strider mot artikel 82, eftersom sådana rabattsystem knyter kunden närmare till det dominerande företaget. I de flesta fall har lojalitetsskapande rabattsystem även ansetts ge upphov till diskriminerande effekter. Kritiker hävdar att kommissionen och gemenskapsdomstolarna, framför allt i några senare avgöranden, i det närmaste har ansett att lojalitetsskapande rabattsystem är olagliga i sig. Kritikerna hävdar att lojalitetsrabatter kan ha såväl konkurrenshämmande som konkurrensbefrämjande effekter på... (More)
Denna uppsats handlar om lojalitetsskapande rabatt- och bonussystem inom ramen för artikel 82 i EG-fördraget. Kommissionen och gemenskapsdomstolarna har i sin rättspraxis ansett att lojalitetsrabatter som används av ett dominerande företag strider mot artikel 82, eftersom sådana rabattsystem knyter kunden närmare till det dominerande företaget. I de flesta fall har lojalitetsskapande rabattsystem även ansetts ge upphov till diskriminerande effekter. Kritiker hävdar att kommissionen och gemenskapsdomstolarna, framför allt i några senare avgöranden, i det närmaste har ansett att lojalitetsskapande rabattsystem är olagliga i sig. Kritikerna hävdar att lojalitetsrabatter kan ha såväl konkurrenshämmande som konkurrensbefrämjande effekter på marknaden – även om rabatterna erbjuds av ett dominerande företag – och att konkurrensmyndigheter således måste ta hänsyn till båda dessa effekter vid bedömningen av ett visst rabattsystems inverkan på marknaden. Istället för den traditionella formbaserade ansatsen vid bedömningen av lojalitetsskapande rabattsystem, förespråkar kritikerna en mer effektbaserad ansats. Denna uppsats undersöker i vilken utsträckning den kritik som riktats mot gemenskapsdomstolarnas bedömning har påverkat rättsutvecklingen vad gäller bedömningen av trohetsskapande rabattsystem. Den undersökning som genomförs i uppsatsen visar att kommissionen – framförallt i sitt senaste beslut på området – tagit de första stegen i riktning mot en mer effektbaserad ansats vad gäller bedömningen av lojalitetsskapande rabatt- och bonussystem. Det återstår dock att se om detta beslut återspeglar en mer grundläggande förändring i kommissionens och gemenskapsdomstolarnas bedömningsansats. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Christensson, Fredrik
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Artikel 82 EG, trohetsrabatter, lojalitetsrabatter, effektbaserad bedömningsansats, formbaserad bedömningsansats, Juridical science, Rättsvetenskap, juridik
language
Swedish
id
1334898
date added to LUP
2009-01-20 00:00:00
date last changed
2010-08-03 10:52:02
@misc{1334898,
 abstract   = {Denna uppsats handlar om lojalitetsskapande rabatt- och bonussystem inom ramen för artikel 82 i EG-fördraget. Kommissionen och gemenskapsdomstolarna har i sin rättspraxis ansett att lojalitetsrabatter som används av ett dominerande företag strider mot artikel 82, eftersom sådana rabattsystem knyter kunden närmare till det dominerande företaget. I de flesta fall har lojalitetsskapande rabattsystem även ansetts ge upphov till diskriminerande effekter. Kritiker hävdar att kommissionen och gemenskapsdomstolarna, framför allt i några senare avgöranden, i det närmaste har ansett att lojalitetsskapande rabattsystem är olagliga i sig. Kritikerna hävdar att lojalitetsrabatter kan ha såväl konkurrenshämmande som konkurrensbefrämjande effekter på marknaden – även om rabatterna erbjuds av ett dominerande företag – och att konkurrensmyndigheter således måste ta hänsyn till båda dessa effekter vid bedömningen av ett visst rabattsystems inverkan på marknaden. Istället för den traditionella formbaserade ansatsen vid bedömningen av lojalitetsskapande rabattsystem, förespråkar kritikerna en mer effektbaserad ansats. Denna uppsats undersöker i vilken utsträckning den kritik som riktats mot gemenskapsdomstolarnas bedömning har påverkat rättsutvecklingen vad gäller bedömningen av trohetsskapande rabattsystem. Den undersökning som genomförs i uppsatsen visar att kommissionen – framförallt i sitt senaste beslut på området – tagit de första stegen i riktning mot en mer effektbaserad ansats vad gäller bedömningen av lojalitetsskapande rabatt- och bonussystem. Det återstår dock att se om detta beslut återspeglar en mer grundläggande förändring i kommissionens och gemenskapsdomstolarnas bedömningsansats.},
 author    = {Christensson, Fredrik},
 keyword   = {Artikel 82 EG,trohetsrabatter,lojalitetsrabatter,effektbaserad bedömningsansats,formbaserad bedömningsansats,Juridical science,Rättsvetenskap, juridik},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Den EG-rättsliga bedömningen av lojalitetsskapande rabatt- och bonussystem. Förändring i sikte?},
 year     = {2009},
}