Advanced

Marknadseffektivitet - en studie på den svenska fondmarknaden

Umdu, Tamer and Hjersing, Henrik (2008)
Department of Economics
Abstract (Swedish)
Huvudsyftet är att undersöka om det existerar väsentliga variabler som kan hjälpa oss att finna framtida vinnarfonder genom att studera historisk information. Studien mäts i förhållande till det existerande utbudet på svenska fondmarknaden. Konkret vill vi kunna få en högre signifikant avkastning under en given period än den genomsnittliga avkastningen för samtliga fonder på den svenska marknaden. Med denna undersökning vill vi bidra till en diskussion om det råder marknadseffektivitet. Variabler som vi studerar för denna undersökning är historisk avkastning, standardavvikelse, Sharpekvot, Stutzer index, fondstorlek, kapitalflöde, relativ volym, trading activity, fondavgifter och slutligen ålder. Vi rankar alla fonder utifrån historisk... (More)
Huvudsyftet är att undersöka om det existerar väsentliga variabler som kan hjälpa oss att finna framtida vinnarfonder genom att studera historisk information. Studien mäts i förhållande till det existerande utbudet på svenska fondmarknaden. Konkret vill vi kunna få en högre signifikant avkastning under en given period än den genomsnittliga avkastningen för samtliga fonder på den svenska marknaden. Med denna undersökning vill vi bidra till en diskussion om det råder marknadseffektivitet. Variabler som vi studerar för denna undersökning är historisk avkastning, standardavvikelse, Sharpekvot, Stutzer index, fondstorlek, kapitalflöde, relativ volym, trading activity, fondavgifter och slutligen ålder. Vi rankar alla fonder utifrån historisk information och delar sedan in dem i 10 lika viktade portföljer. Denna ranking baseras på allt ifrån 1,3, 6, 12, 24, 36 och 60 månaders historisk information och har en investeringshorisont allt ifrån 1, 3, 6, 12, 24, 36 och 60 månader framåt. Denna procedur genomförs på varje undersökningsvariabel. Sammanlagt utför vi 217 olika portföljvalsstrategier för samtliga variabler. Vi studerar enbart ”topp” portföljen (P1), ”botten” portföljen (P10) samt en ”zero-cost” portfölj (P1-P10). Portföljerna jämförs med ett lika viktat Index beräknat utifrån våra fonder och MSCI World Index. Därefter beräknas statistisk signifikans och riskjusterad överavkastning Vi finner signifikanta värden på ett flertal portföljvalsstrategier bland avkastnings- och riskmodeller. Den utmärkande variabel för vår undersökningsperiod är historiska avkastningar. För övriga variabler kan vi inte påvisa att de har ett samband med framtida avkastningar. Dock finner vi en signifikant avvikande strategi (B1F36) att unga fonder presterar bättre än genomsnittet. Bästa zero-cost portfölj (B60F60) är en contrarian strategier som genererar en genomsnittlig överavkastning gentemot vårt uträknade index på cirka 1 procentenhet. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
@misc{1334902,
 abstract   = {Huvudsyftet är att undersöka om det existerar väsentliga variabler som kan hjälpa oss att finna framtida vinnarfonder genom att studera historisk information. Studien mäts i förhållande till det existerande utbudet på svenska fondmarknaden. Konkret vill vi kunna få en högre signifikant avkastning under en given period än den genomsnittliga avkastningen för samtliga fonder på den svenska marknaden. Med denna undersökning vill vi bidra till en diskussion om det råder marknadseffektivitet. Variabler som vi studerar för denna undersökning är historisk avkastning, standardavvikelse, Sharpekvot, Stutzer index, fondstorlek, kapitalflöde, relativ volym, trading activity, fondavgifter och slutligen ålder. Vi rankar alla fonder utifrån historisk information och delar sedan in dem i 10 lika viktade portföljer. Denna ranking baseras på allt ifrån 1,3, 6, 12, 24, 36 och 60 månaders historisk information och har en investeringshorisont allt ifrån 1, 3, 6, 12, 24, 36 och 60 månader framåt. Denna procedur genomförs på varje undersökningsvariabel. Sammanlagt utför vi 217 olika portföljvalsstrategier för samtliga variabler. Vi studerar enbart ”topp” portföljen (P1), ”botten” portföljen (P10) samt en ”zero-cost” portfölj (P1-P10). Portföljerna jämförs med ett lika viktat Index beräknat utifrån våra fonder och MSCI World Index. Därefter beräknas statistisk signifikans och riskjusterad överavkastning Vi finner signifikanta värden på ett flertal portföljvalsstrategier bland avkastnings- och riskmodeller. Den utmärkande variabel för vår undersökningsperiod är historiska avkastningar. För övriga variabler kan vi inte påvisa att de har ett samband med framtida avkastningar. Dock finner vi en signifikant avvikande strategi (B1F36) att unga fonder presterar bättre än genomsnittet. Bästa zero-cost portfölj (B60F60) är en contrarian strategier som genererar en genomsnittlig överavkastning gentemot vårt uträknade index på cirka 1 procentenhet.},
 author    = {Umdu, Tamer and Hjersing, Henrik},
 keyword   = {fonder,effektiva marknadshypotesen,Random Walk,behavioural finance.,Persistence Performance,Economics, econometrics, economic theory, economic systems, economic policy,Nationalekonomi, ekonometri, ekonomisk teori, ekonomiska system, ekonomisk politik},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Marknadseffektivitet - en studie på den svenska fondmarknaden},
 year     = {2008},
}