Advanced

Krafter emot användarcentrerad systemutveckling

Lindberg, Johan (2006)
Department of Informatics
Abstract (Swedish)
Historiskt sett har det hört till ovanligheterna att man anlagt ett användarperspektiv vid systemutveckling. Trots att det finns mycket att vinna på att arbeta användarcentrerat ägnas inte användbarheten någon nämnvärd uppmärksamhet, utan fokus inom systemutvecklingen ligger fortfarande på tekniken. Kostnaden för dåligt användarstöd är mycket stor både beträffande arbetsskador och låg effektivitet hos datoranvändarna. För att förstå varför inte utvecklingen av användbara system kommit längre måste man beakta den process som ligger till grund för utvecklande av nya system. Denna uppsats undersöker vilka hinder det finns för att arbeta användarcentrerat sett ur användbarhetsexperternas perspektiv. Syftet med uppsatsen är att med hjälp av... (More)
Historiskt sett har det hört till ovanligheterna att man anlagt ett användarperspektiv vid systemutveckling. Trots att det finns mycket att vinna på att arbeta användarcentrerat ägnas inte användbarheten någon nämnvärd uppmärksamhet, utan fokus inom systemutvecklingen ligger fortfarande på tekniken. Kostnaden för dåligt användarstöd är mycket stor både beträffande arbetsskador och låg effektivitet hos datoranvändarna. För att förstå varför inte utvecklingen av användbara system kommit längre måste man beakta den process som ligger till grund för utvecklande av nya system. Denna uppsats undersöker vilka hinder det finns för att arbeta användarcentrerat sett ur användbarhetsexperternas perspektiv. Syftet med uppsatsen är att med hjälp av intervjuer med experter, som arbetar med användbarhet på svenska IT-företag, urskilja och översiktligt belysa de problem och hinder som är relaterade till ett användarcentrerat arbetssätt. Ett konceptuellt ramverk togs fram efter litteraturgenomgången. Detta ramverk har legat till grund för mina frågeställningar. Först genomfördes en förundersökning för att undersöka om användarcentrerad systemutveckling anses var ett viktigt område i dagens systemutveckling. Den hade även som syfte att ge uppslag till vilka frågor som var relevanta vid mina kvalitativa intervjuer. Därefter genomfördes semi-strukturerade kvalitativa intervjuer med experter inom området användarcentrerad systemutveckling. Resultatet jag fick fram visar att de problemområden som är kopplade till utvecklingsprocessen är attityder, problem kopplade till kravspecifikationerna, otydliga roller, brist på tid och resurser, kommunikation, målkonflikter, marginalisering av organisation och människor samt kompetensbrister. Problemen som identifieras beror till stor del på bristande förståelse för vad det innebär att tillämpa ett användarcentrerat arbetssätt. En väg framåt för att övervinna dessa hinder skulle kunna vara att man innan projektet inleds skapar en samsyn kring syfte, arbetssätt och ansvarsfördelning. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Lindberg, Johan
supervisor
organization
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
systemutveckling, hinder, användbarhet, användarcentrerad, användbarhetsexpert, Informatics, systems theory, Informatik, systemteori
language
Swedish
id
1334927
date added to LUP
2006-10-26
date last changed
2010-08-03 10:49:27
@misc{1334927,
 abstract   = {Historiskt sett har det hört till ovanligheterna att man anlagt ett användarperspektiv vid systemutveckling. Trots att det finns mycket att vinna på att arbeta användarcentrerat ägnas inte användbarheten någon nämnvärd uppmärksamhet, utan fokus inom systemutvecklingen ligger fortfarande på tekniken. Kostnaden för dåligt användarstöd är mycket stor både beträffande arbetsskador och låg effektivitet hos datoranvändarna. För att förstå varför inte utvecklingen av användbara system kommit längre måste man beakta den process som ligger till grund för utvecklande av nya system. Denna uppsats undersöker vilka hinder det finns för att arbeta användarcentrerat sett ur användbarhetsexperternas perspektiv. Syftet med uppsatsen är att med hjälp av intervjuer med experter, som arbetar med användbarhet på svenska IT-företag, urskilja och översiktligt belysa de problem och hinder som är relaterade till ett användarcentrerat arbetssätt. Ett konceptuellt ramverk togs fram efter litteraturgenomgången. Detta ramverk har legat till grund för mina frågeställningar. Först genomfördes en förundersökning för att undersöka om användarcentrerad systemutveckling anses var ett viktigt område i dagens systemutveckling. Den hade även som syfte att ge uppslag till vilka frågor som var relevanta vid mina kvalitativa intervjuer. Därefter genomfördes semi-strukturerade kvalitativa intervjuer med experter inom området användarcentrerad systemutveckling. Resultatet jag fick fram visar att de problemområden som är kopplade till utvecklingsprocessen är attityder, problem kopplade till kravspecifikationerna, otydliga roller, brist på tid och resurser, kommunikation, målkonflikter, marginalisering av organisation och människor samt kompetensbrister. Problemen som identifieras beror till stor del på bristande förståelse för vad det innebär att tillämpa ett användarcentrerat arbetssätt. En väg framåt för att övervinna dessa hinder skulle kunna vara att man innan projektet inleds skapar en samsyn kring syfte, arbetssätt och ansvarsfördelning.},
 author    = {Lindberg, Johan},
 keyword   = {systemutveckling,hinder,användbarhet,användarcentrerad,användbarhetsexpert,Informatics, systems theory,Informatik, systemteori},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Krafter emot användarcentrerad systemutveckling},
 year     = {2006},
}