Advanced

Etiska placeringar - en kvantitativ studie om storbankernas etiska fonder

Hevlund, Emma (2008)
Department of Economics
Abstract (Swedish)
Syftet med denna uppsats har varit att undersöka storbankernas etiska fonder. Samtliga fonder jämfördes med varandra och med marknaden för att undersöka hur dessa har presterat i avseende på risk och avkastning. Uppsatsen syftar även till att vägleda bland storbankernas etiska fonder, d.v.s. kunna erbjuda läsaren en bild av vilka fonder som kan vara intressanta ur ett placeringsperspektiv. Studien är av kvantitativ karaktär och utfördes med hjälp av fonddata inhämtad från respektive storbank. Det kvantitativa innehållet består även av indexberäkningar samt beräkningar av Sharpe och Treynorkvoter. Val av index gjordes utifrån fondernas placeringsstrategi. Undersökningsperioden sträcker sig från december 2002 till oktober 2007. De fonder som... (More)
Syftet med denna uppsats har varit att undersöka storbankernas etiska fonder. Samtliga fonder jämfördes med varandra och med marknaden för att undersöka hur dessa har presterat i avseende på risk och avkastning. Uppsatsen syftar även till att vägleda bland storbankernas etiska fonder, d.v.s. kunna erbjuda läsaren en bild av vilka fonder som kan vara intressanta ur ett placeringsperspektiv. Studien är av kvantitativ karaktär och utfördes med hjälp av fonddata inhämtad från respektive storbank. Det kvantitativa innehållet består även av indexberäkningar samt beräkningar av Sharpe och Treynorkvoter. Val av index gjordes utifrån fondernas placeringsstrategi. Undersökningsperioden sträcker sig från december 2002 till oktober 2007. De fonder som presterat högsta kvoter återfinns hos Swedbank Robur och SEB. Även Handelsbankens relativt nystartade fond har presterat väl i denna undersökning. De fonder som presterat högst förväntad avkastning är även de som uppvisat ett bra förhållande mellan risk och avkastning. De etiska fonder med globala placeringar är de fonder som har presterat lägst kvoter och därför avråds sparare från att välja dessa fonder. Fonder som placerar på den svenska marknaden har visat sig prestera bättre än fonder med utländska placeringar. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Hevlund, Emma
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
avkastning, risk, Sharpekvot, Etiska fonder, treynorkvot, Economics, econometrics, economic theory, economic systems, economic policy, Nationalekonomi, ekonometri, ekonomisk teori, ekonomiska system, ekonomisk politik
language
Swedish
id
1334952
date added to LUP
2008-06-27 00:00:00
date last changed
2010-08-03 10:51:52
@misc{1334952,
 abstract   = {Syftet med denna uppsats har varit att undersöka storbankernas etiska fonder. Samtliga fonder jämfördes med varandra och med marknaden för att undersöka hur dessa har presterat i avseende på risk och avkastning. Uppsatsen syftar även till att vägleda bland storbankernas etiska fonder, d.v.s. kunna erbjuda läsaren en bild av vilka fonder som kan vara intressanta ur ett placeringsperspektiv. Studien är av kvantitativ karaktär och utfördes med hjälp av fonddata inhämtad från respektive storbank. Det kvantitativa innehållet består även av indexberäkningar samt beräkningar av Sharpe och Treynorkvoter. Val av index gjordes utifrån fondernas placeringsstrategi. Undersökningsperioden sträcker sig från december 2002 till oktober 2007. De fonder som presterat högsta kvoter återfinns hos Swedbank Robur och SEB. Även Handelsbankens relativt nystartade fond har presterat väl i denna undersökning. De fonder som presterat högst förväntad avkastning är även de som uppvisat ett bra förhållande mellan risk och avkastning. De etiska fonder med globala placeringar är de fonder som har presterat lägst kvoter och därför avråds sparare från att välja dessa fonder. Fonder som placerar på den svenska marknaden har visat sig prestera bättre än fonder med utländska placeringar.},
 author    = {Hevlund, Emma},
 keyword   = {avkastning,risk,Sharpekvot,Etiska fonder,treynorkvot,Economics, econometrics, economic theory, economic systems, economic policy,Nationalekonomi, ekonometri, ekonomisk teori, ekonomiska system, ekonomisk politik},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Etiska placeringar - en kvantitativ studie om storbankernas etiska fonder},
 year     = {2008},
}