Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Påverkande faktorers inverkan på tidpunkt för enskifte och laga skifte i Skåne

Boman, Magnus (2006)
Department of Economic History
Abstract (Swedish)
Med hjälp av moderna ekonometriska analysmetoder har sju oberoende variabler sammanställts för att förklara en beroende, här tidpunkt för enskifte eller laga skifte. De sju variablerna som undersöks anses av tidigare forskning ha betydelse för när en by skiftas men för första gången görs en studie där åkerjordens bördighet ges särskild uppmärksamhet. Övriga variabler och faktorer som undersöks är uppodlingsgrad i socknen, förekomst av prästgård i byn eller säteri i socknen, ägandeförhållanden samt avstånd till närmaste stad. Studien baseras på ett rikt källmaterial rörande nämnda faktorer för sammanlagt 134 skånska byar. Resultatet visar bland annat på att bördigheten har stor betydelse och att goda jordar skiftas tidigare än sämre. Likaså... (More)
Med hjälp av moderna ekonometriska analysmetoder har sju oberoende variabler sammanställts för att förklara en beroende, här tidpunkt för enskifte eller laga skifte. De sju variablerna som undersöks anses av tidigare forskning ha betydelse för när en by skiftas men för första gången görs en studie där åkerjordens bördighet ges särskild uppmärksamhet. Övriga variabler och faktorer som undersöks är uppodlingsgrad i socknen, förekomst av prästgård i byn eller säteri i socknen, ägandeförhållanden samt avstånd till närmaste stad. Studien baseras på ett rikt källmaterial rörande nämnda faktorer för sammanlagt 134 skånska byar. Resultatet visar bland annat på att bördigheten har stor betydelse och att goda jordar skiftas tidigare än sämre. Likaså påvisas att byar dominerade av krono eller skattebönder skiftas tidigare än frälsebyar. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Boman, Magnus
supervisor
organization
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
Skåne, enskifte, laga skifte, jordbruksomvandling, jordmån, ekonometriska analysmetoder, Social and economic history, Ekonomisk och social historia
language
Swedish
id
1335012
date added to LUP
2006-01-26 00:00:00
date last changed
2010-08-03 10:49:02
@misc{1335012,
 abstract   = {{Med hjälp av moderna ekonometriska analysmetoder har sju oberoende variabler sammanställts för att förklara en beroende, här tidpunkt för enskifte eller laga skifte. De sju variablerna som undersöks anses av tidigare forskning ha betydelse för när en by skiftas men för första gången görs en studie där åkerjordens bördighet ges särskild uppmärksamhet. Övriga variabler och faktorer som undersöks är uppodlingsgrad i socknen, förekomst av prästgård i byn eller säteri i socknen, ägandeförhållanden samt avstånd till närmaste stad. Studien baseras på ett rikt källmaterial rörande nämnda faktorer för sammanlagt 134 skånska byar. Resultatet visar bland annat på att bördigheten har stor betydelse och att goda jordar skiftas tidigare än sämre. Likaså påvisas att byar dominerade av krono eller skattebönder skiftas tidigare än frälsebyar.}},
 author    = {{Boman, Magnus}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Påverkande faktorers inverkan på tidpunkt för enskifte och laga skifte i Skåne}},
 year     = {{2006}},
}