Advanced

Återanvändning i kravhanteringen

Stahl, Peter and Ljungdahl, Johan (2006)
Department of Informatics
Abstract (Swedish)
Samtidigt som kravhanteringen sägs vara den mest komplexa fasen i systemutvecklingsprocessen, så är det även kanske den viktigaste då den påverkar alla efterföljande faser. Utan väldefinierade och korrekta krav löper systemet avsevärd risk att inte motsvara kundens förväntningar. Ju senare in i processen man kommer, desto mer kostsamt att rätta till felaktigheter. Tanken är att man genom att återanvända kunskap och erfarenheter från tidigare genomförda och liknande projekt, både kan minska riskerna och kostnaderna samtidigt som man når högre produktivitet och resultatet blir ett system med högre kvalitet. Återanvändning har tidigare studerats främst under senare faser i systemutvecklingen, i form av kod och komponenter. Denna uppsats antar... (More)
Samtidigt som kravhanteringen sägs vara den mest komplexa fasen i systemutvecklingsprocessen, så är det även kanske den viktigaste då den påverkar alla efterföljande faser. Utan väldefinierade och korrekta krav löper systemet avsevärd risk att inte motsvara kundens förväntningar. Ju senare in i processen man kommer, desto mer kostsamt att rätta till felaktigheter. Tanken är att man genom att återanvända kunskap och erfarenheter från tidigare genomförda och liknande projekt, både kan minska riskerna och kostnaderna samtidigt som man når högre produktivitet och resultatet blir ett system med högre kvalitet. Återanvändning har tidigare studerats främst under senare faser i systemutvecklingen, i form av kod och komponenter. Denna uppsats antar därför en explorativ forskningsansats, med utgångspunkt från litteratur kring kravhantering, återanvändning och organisatorisk kunskapshantering. Det empiriska materialet bygger på öppna intervjuer med personer med djup erfarenhet av kravhantering för att ta reda på hur och i vilken utsträckning återanvändning sker i kravhanteringen. Slutsatsen är att det är främst generell processkunskap som återanvänds, medan exempelvis tidigare kravspecifikationer inte gör det. Skälet är att det är svårt att explicit uttrycka och kategorisera kunskapen från tidigare projekt, och ännu svårare att hitta den. Istället förlitar respondenterna sig på sina personliga erfarenheter och kontaktnät. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Stahl, Peter and Ljungdahl, Johan
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
kunskapshantering, Kravhantering, återanvändning, Informatics, systems theory, Informatik, systemteori
language
Swedish
id
1335037
date added to LUP
2006-10-30
date last changed
2010-08-03 10:49:28
@misc{1335037,
 abstract   = {Samtidigt som kravhanteringen sägs vara den mest komplexa fasen i systemutvecklingsprocessen, så är det även kanske den viktigaste då den påverkar alla efterföljande faser. Utan väldefinierade och korrekta krav löper systemet avsevärd risk att inte motsvara kundens förväntningar. Ju senare in i processen man kommer, desto mer kostsamt att rätta till felaktigheter. Tanken är att man genom att återanvända kunskap och erfarenheter från tidigare genomförda och liknande projekt, både kan minska riskerna och kostnaderna samtidigt som man når högre produktivitet och resultatet blir ett system med högre kvalitet. Återanvändning har tidigare studerats främst under senare faser i systemutvecklingen, i form av kod och komponenter. Denna uppsats antar därför en explorativ forskningsansats, med utgångspunkt från litteratur kring kravhantering, återanvändning och organisatorisk kunskapshantering. Det empiriska materialet bygger på öppna intervjuer med personer med djup erfarenhet av kravhantering för att ta reda på hur och i vilken utsträckning återanvändning sker i kravhanteringen. Slutsatsen är att det är främst generell processkunskap som återanvänds, medan exempelvis tidigare kravspecifikationer inte gör det. Skälet är att det är svårt att explicit uttrycka och kategorisera kunskapen från tidigare projekt, och ännu svårare att hitta den. Istället förlitar respondenterna sig på sina personliga erfarenheter och kontaktnät.},
 author    = {Stahl, Peter and Ljungdahl, Johan},
 keyword   = {kunskapshantering,Kravhantering,återanvändning,Informatics, systems theory,Informatik, systemteori},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Återanvändning i kravhanteringen},
 year     = {2006},
}