Advanced

En komparativ studie av VaR-modeller

Grönquist, Ola (2006)
Department of Economics
Abstract (Swedish)
Historiskt sett har oftast den avkastning som en kapitalförvaltare genererat varit av intresse. Risken som förknippats med den aktuella investeringen har ofta kommit i skymundan. I början på 1990-talet inträffade ett antal olika finansiella kriser och detta medförde att riskmedvetenheten ökade. Nu var inte enbart den erhållna avkastningen intressant. Även den risk som förknippades med investeringen var av stor vikt. Företag började ta fram system för att mäta risk och ofta arbetade man med så kallade Value at Risk (VaR) som definieras som ”den med viss sannolikhet förväntade förlusten från ogynnsamma marknadsrörelser över en definierad tidsperiod”. Den tidigare forskningen som har bedrivits inom VaR har ofta koncentrerats till att testa om... (More)
Historiskt sett har oftast den avkastning som en kapitalförvaltare genererat varit av intresse. Risken som förknippats med den aktuella investeringen har ofta kommit i skymundan. I början på 1990-talet inträffade ett antal olika finansiella kriser och detta medförde att riskmedvetenheten ökade. Nu var inte enbart den erhållna avkastningen intressant. Även den risk som förknippades med investeringen var av stor vikt. Företag började ta fram system för att mäta risk och ofta arbetade man med så kallade Value at Risk (VaR) som definieras som ”den med viss sannolikhet förväntade förlusten från ogynnsamma marknadsrörelser över en definierad tidsperiod”. Den tidigare forskningen som har bedrivits inom VaR har ofta koncentrerats till att testa om modellen håller statistiskt. Däremot tas ingen hänsyn till den beräknade förlusten. Syftet med denna uppsats är att undersöka fyra olika VaR-modeller, Equally weighted moving average (MA), GARCH, RiskMetrics och historisk simulering. Vi utför ett tvåstegs-test där vi först klargör om modellerna kan anses statistiskt signifikanta. Därefter beräknar vi förlusten med en Loss-funktion. Resultaten i vår studie visar att flertalet av VaR-modellerna godkänns i det första testet som vi genomför. I en tidigare studie genomförd av Sarma et.al (2001) godkändes endast två av VaR-modellerna, deras studie bygger dock på andra index än OMX som vi använder oss av. Vi anser dock att VaR är ett adekvat riskmått under de förutsättningar som vi genomför vår studie på. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Grönquist, Ola
supervisor
organization
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
value at risk, riskbedömning, Economics, econometrics, economic theory, economic systems, economic policy, Nationalekonomi, ekonometri, ekonomisk teori, ekonomiska system, ekonomisk politik
language
Swedish
id
1335056
date added to LUP
2006-01-24
date last changed
2010-08-03 10:49:01
@misc{1335056,
 abstract   = {Historiskt sett har oftast den avkastning som en kapitalförvaltare genererat varit av intresse. Risken som förknippats med den aktuella investeringen har ofta kommit i skymundan. I början på 1990-talet inträffade ett antal olika finansiella kriser och detta medförde att riskmedvetenheten ökade. Nu var inte enbart den erhållna avkastningen intressant. Även den risk som förknippades med investeringen var av stor vikt. Företag började ta fram system för att mäta risk och ofta arbetade man med så kallade Value at Risk (VaR) som definieras som ”den med viss sannolikhet förväntade förlusten från ogynnsamma marknadsrörelser över en definierad tidsperiod”. Den tidigare forskningen som har bedrivits inom VaR har ofta koncentrerats till att testa om modellen håller statistiskt. Däremot tas ingen hänsyn till den beräknade förlusten. Syftet med denna uppsats är att undersöka fyra olika VaR-modeller, Equally weighted moving average (MA), GARCH, RiskMetrics och historisk simulering. Vi utför ett tvåstegs-test där vi först klargör om modellerna kan anses statistiskt signifikanta. Därefter beräknar vi förlusten med en Loss-funktion. Resultaten i vår studie visar att flertalet av VaR-modellerna godkänns i det första testet som vi genomför. I en tidigare studie genomförd av Sarma et.al (2001) godkändes endast två av VaR-modellerna, deras studie bygger dock på andra index än OMX som vi använder oss av. Vi anser dock att VaR är ett adekvat riskmått under de förutsättningar som vi genomför vår studie på.},
 author    = {Grönquist, Ola},
 keyword   = {value at risk,riskbedömning,Economics, econometrics, economic theory, economic systems, economic policy,Nationalekonomi, ekonometri, ekonomisk teori, ekonomiska system, ekonomisk politik},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {En komparativ studie av VaR-modeller},
 year     = {2006},
}