Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Ska Sverige anta CISG del II?

Flink, Hanna (2008)
Department of Business Law
Abstract (Swedish)
Föreliggande uppsats syfte är att utreda huruvida Sverige är i behov av en moderniserad och mer internationellt anpassad avtalslag. För snart tjugo år sedan ratificerade Sverige den internationella köplagen United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods, CISG, med reservation för konventionens del II om ingående av avtal. Detta eftersom Sverige tillämpar löftesprincipen vid ingående av avtal och CISG utgör en kompromiss mellan löftes- och kontraktsprincipen. Sverige är tillsammans med de övriga nordiska länderna ensamt om att reservera sig mot denna del och har därför av andra staters näringsliv kommit att ses som provinsiellt samt bakåtsträvande. Den globala handeln blir allt viktigare för Sverige och det... (More)
Föreliggande uppsats syfte är att utreda huruvida Sverige är i behov av en moderniserad och mer internationellt anpassad avtalslag. För snart tjugo år sedan ratificerade Sverige den internationella köplagen United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods, CISG, med reservation för konventionens del II om ingående av avtal. Detta eftersom Sverige tillämpar löftesprincipen vid ingående av avtal och CISG utgör en kompromiss mellan löftes- och kontraktsprincipen. Sverige är tillsammans med de övriga nordiska länderna ensamt om att reservera sig mot denna del och har därför av andra staters näringsliv kommit att ses som provinsiellt samt bakåtsträvande. Den globala handeln blir allt viktigare för Sverige och det svenska näringslivet har till följd av detta ställt krav på landets ledande makthavare att dra tillbaka reservationen och att anta den avtalsrättsliga delen. I Europa pågår en ständig diskussion om en mer harmoniserad avtalsrätt och flera nya alternativ till en mer enhetlig avtalslagstiftning har tagits fram samt fler är på väg. Exempel på färdigställda verk är Unidroit Principles samt Principles of European Contract Law. Vid uppsatsens slut kommer jag fram till att jag sällar mig till näringslivets samt flertalet framstående forskares åsikt på området om att Sveriges avtalslag ska revideras och att CISG del II om ingående av avtal ska antas. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Flink, Hanna
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Internationell avtalsrätt, Avtalslagen, CISG, löftesprincipen, kontraktsprincipen., Juridical science, Rättsvetenskap, juridik
language
Swedish
id
1335079
date added to LUP
2008-06-03 00:00:00
date last changed
2010-08-03 10:51:45
@misc{1335079,
 abstract   = {{Föreliggande uppsats syfte är att utreda huruvida Sverige är i behov av en moderniserad och mer internationellt anpassad avtalslag. För snart tjugo år sedan ratificerade Sverige den internationella köplagen United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods, CISG, med reservation för konventionens del II om ingående av avtal. Detta eftersom Sverige tillämpar löftesprincipen vid ingående av avtal och CISG utgör en kompromiss mellan löftes- och kontraktsprincipen. Sverige är tillsammans med de övriga nordiska länderna ensamt om att reservera sig mot denna del och har därför av andra staters näringsliv kommit att ses som provinsiellt samt bakåtsträvande. Den globala handeln blir allt viktigare för Sverige och det svenska näringslivet har till följd av detta ställt krav på landets ledande makthavare att dra tillbaka reservationen och att anta den avtalsrättsliga delen. I Europa pågår en ständig diskussion om en mer harmoniserad avtalsrätt och flera nya alternativ till en mer enhetlig avtalslagstiftning har tagits fram samt fler är på väg. Exempel på färdigställda verk är Unidroit Principles samt Principles of European Contract Law. Vid uppsatsens slut kommer jag fram till att jag sällar mig till näringslivets samt flertalet framstående forskares åsikt på området om att Sveriges avtalslag ska revideras och att CISG del II om ingående av avtal ska antas.}},
 author    = {{Flink, Hanna}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Ska Sverige anta CISG del II?}},
 year     = {{2008}},
}