Advanced

Diabetes och sjukskrivningar - Är tillfällena och dagarna fler för diabetiker?

Arnetorp, Sofie (2006)
Department of Economics
Abstract (Swedish)
171 miljoner människor i hela världen har diabetes enligt World Health Organisations (WHO) senaste undersökning år 2000. Den kroniska sjukdomen påverkar individens hälsa och syftet med magisteruppsatsen är att undersöka om diabetiker har fler sjukskrivningstillfällen och sjukskrivningsdagar än icke-diabetiker? Uppsatsen empirisk data kommer från HILDA (Health and Individuals Longitudinal Data and Analysis) och teorin baseras på Grossmans ekonomiska teori om individens hälsoinvesteringsbeteende (2000) samt Kristian Bolin et als (2002) utökning av Grossman teori. Ekvationerna i uppsatsen bygger på teorin men det är nya hälsomått på efterfrågan på och investeringen i hälsa; sjukskrivningsdagar – respektive sjukskrivningstillfällen.... (More)
171 miljoner människor i hela världen har diabetes enligt World Health Organisations (WHO) senaste undersökning år 2000. Den kroniska sjukdomen påverkar individens hälsa och syftet med magisteruppsatsen är att undersöka om diabetiker har fler sjukskrivningstillfällen och sjukskrivningsdagar än icke-diabetiker? Uppsatsen empirisk data kommer från HILDA (Health and Individuals Longitudinal Data and Analysis) och teorin baseras på Grossmans ekonomiska teori om individens hälsoinvesteringsbeteende (2000) samt Kristian Bolin et als (2002) utökning av Grossman teori. Ekvationerna i uppsatsen bygger på teorin men det är nya hälsomått på efterfrågan på och investeringen i hälsa; sjukskrivningsdagar – respektive sjukskrivningstillfällen. Regressionerna visade att diabetiker efterfrågar 125 procent fler sjukdagar och investerar i 31.4 procent fler sjukskrivningsdagar än icke-diabetiker. Trots att diabetiker har fler sjukskrivningstillfällen och fler sjukdagar än icke-diabetiker visade det sig att även andra faktorer som ålder, kön, gifta/sambo, eftergymnasial utbildning, deltidsanställning, timlön och hälsostocken i den föregående perioden samt den kommande hade en signifikant betydelse på individens sjukfrånvaro. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
@misc{1335189,
 abstract   = {171 miljoner människor i hela världen har diabetes enligt World Health Organisations (WHO) senaste undersökning år 2000. Den kroniska sjukdomen påverkar individens hälsa och syftet med magisteruppsatsen är att undersöka om diabetiker har fler sjukskrivningstillfällen och sjukskrivningsdagar än icke-diabetiker? Uppsatsen empirisk data kommer från HILDA (Health and Individuals Longitudinal Data and Analysis) och teorin baseras på Grossmans ekonomiska teori om individens hälsoinvesteringsbeteende (2000) samt Kristian Bolin et als (2002) utökning av Grossman teori. Ekvationerna i uppsatsen bygger på teorin men det är nya hälsomått på efterfrågan på och investeringen i hälsa; sjukskrivningsdagar – respektive sjukskrivningstillfällen. Regressionerna visade att diabetiker efterfrågar 125 procent fler sjukdagar och investerar i 31.4 procent fler sjukskrivningsdagar än icke-diabetiker. Trots att diabetiker har fler sjukskrivningstillfällen och fler sjukdagar än icke-diabetiker visade det sig att även andra faktorer som ålder, kön, gifta/sambo, eftergymnasial utbildning, deltidsanställning, timlön och hälsostocken i den föregående perioden samt den kommande hade en signifikant betydelse på individens sjukfrånvaro.},
 author    = {Arnetorp, Sofie},
 keyword   = {hälsoinvestering,Diabetes,sjukskrivningstillfällen,sjukskrivningsdagar,Grossmans teori (2000),Economics, econometrics, economic theory, economic systems, economic policy,Nationalekonomi, ekonometri, ekonomisk teori, ekonomiska system, ekonomisk politik},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Diabetes och sjukskrivningar - Är tillfällena och dagarna fler för diabetiker?},
 year     = {2006},
}