Advanced

”Bounties” inom utveckling av fri och öppen programvara - Utvecklares betraktelse av ett ekonomiskt incitament

Nilsson, Martin and Marsch, Henry (2008)
Department of Informatics
Abstract (Swedish)
Ett fenomen som blivit allt vanligare på senare år är instiftandet av “bounties”. Med “bounties” menas att en belöning utfästs i form av ekonomisk kompensation till den person eller de personer som utför utvecklingsarbete inom fri och öppen programvara (F/OSS). Syftet med undersökningen är att studera upplevelser och känslor kring
användningen av “bounties” från ett utvecklarperspektiv. Avsikten är att skapa en förståelse för fenomenet och dess relevans för vidare studier. Undersökningen utgår från ett utforskande forskningsintresse och metoden utgörs av kvalitativa semistrukturerade telefonintervjuer. Intervjupersonerna uppgick till tre i antalet.
Huvudsakligen har litteratur inom belöningssystem och F/OSS använts. Uppsatsens insamlade... (More)
Ett fenomen som blivit allt vanligare på senare år är instiftandet av “bounties”. Med “bounties” menas att en belöning utfästs i form av ekonomisk kompensation till den person eller de personer som utför utvecklingsarbete inom fri och öppen programvara (F/OSS). Syftet med undersökningen är att studera upplevelser och känslor kring
användningen av “bounties” från ett utvecklarperspektiv. Avsikten är att skapa en förståelse för fenomenet och dess relevans för vidare studier. Undersökningen utgår från ett utforskande forskningsintresse och metoden utgörs av kvalitativa semistrukturerade telefonintervjuer. Intervjupersonerna uppgick till tre i antalet.
Huvudsakligen har litteratur inom belöningssystem och F/OSS använts. Uppsatsens insamlade data möjliggjorde en definition av “bounties” samt en diskussion kring dess likheter och skillnader jämfört med belöningssystem inom företagssammanhang. Undersökningen visade på en positiv inställning till användningen av “bounties”. Undersökningen gav indikation på att bounties i framtiden kan komma att betraktas som en ny arbetsform för frivilliga utvecklare av F/OSS. Resultatet anses motivera ett
behov av ytterliggare studier inom området. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Nilsson, Martin and Marsch, Henry
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
motivation, Belöningssystem, incitament, Belöningar, fri programvara, öppen programvara, bounty, Informatics, systems theory, Informatik, systemteori
language
Swedish
id
1335271
date added to LUP
2008-06-11
date last changed
2010-08-03 10:51:48
@misc{1335271,
 abstract   = {Ett fenomen som blivit allt vanligare på senare år är instiftandet av “bounties”. Med “bounties” menas att en belöning utfästs i form av ekonomisk kompensation till den person eller de personer som utför utvecklingsarbete inom fri och öppen programvara (F/OSS). Syftet med undersökningen är att studera upplevelser och känslor kring
användningen av “bounties” från ett utvecklarperspektiv. Avsikten är att skapa en förståelse för fenomenet och dess relevans för vidare studier. Undersökningen utgår från ett utforskande forskningsintresse och metoden utgörs av kvalitativa semistrukturerade telefonintervjuer. Intervjupersonerna uppgick till tre i antalet.
Huvudsakligen har litteratur inom belöningssystem och F/OSS använts. Uppsatsens insamlade data möjliggjorde en definition av “bounties” samt en diskussion kring dess likheter och skillnader jämfört med belöningssystem inom företagssammanhang. Undersökningen visade på en positiv inställning till användningen av “bounties”. Undersökningen gav indikation på att bounties i framtiden kan komma att betraktas som en ny arbetsform för frivilliga utvecklare av F/OSS. Resultatet anses motivera ett
behov av ytterliggare studier inom området.},
 author    = {Nilsson, Martin and Marsch, Henry},
 keyword   = {motivation,Belöningssystem,incitament,Belöningar,fri programvara,öppen programvara,bounty,Informatics, systems theory,Informatik, systemteori},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {”Bounties” inom utveckling av fri och öppen programvara - Utvecklares betraktelse av ett ekonomiskt incitament},
 year     = {2008},
}