Advanced

Faktorer som påverkar aktiefondsparandet - en studie av fem grupper fondsparare på den svenska aktiefondsmarknaden

Andersen, Jonas (2006)
Department of Economics
Abstract (Swedish)
Syfte Syftet är att undersöka hur netto- och bruttosparande samt uttag ur fonder för de fem största grupperna av sparare på den svenska fondmarknaden beror på fondernas avkastning. Vidare är syftet att undersöka om netto- och bruttosparandet samt uttagen är återkommande. Metod
För varje grupp fondsparare har tre OLS regressioner utförts – en för varje typ sparande: nettosparande, bruttosparande och uttag ur fonder. Dessa regressioner användes för undersöka sambandet mellan sparande och avkastning samt om sparandet var återkommande. Slutsatser
Denna studie finner bevis för att det finns klara skillnader mellan grupper av fondsparare på den svenska fondmarknaden. De två olika typerna av pensionssparande – livförsäkringar och indviduellt... (More)
Syfte Syftet är att undersöka hur netto- och bruttosparande samt uttag ur fonder för de fem största grupperna av sparare på den svenska fondmarknaden beror på fondernas avkastning. Vidare är syftet att undersöka om netto- och bruttosparandet samt uttagen är återkommande. Metod
För varje grupp fondsparare har tre OLS regressioner utförts – en för varje typ sparande: nettosparande, bruttosparande och uttag ur fonder. Dessa regressioner användes för undersöka sambandet mellan sparande och avkastning samt om sparandet var återkommande. Slutsatser
Denna studie finner bevis för att det finns klara skillnader mellan grupper av fondsparare på den svenska fondmarknaden. De två olika typerna av pensionssparande – livförsäkringar och indviduellt pensionssparande – har ett klart återkommande nettosparande, medan de andra grupperna inte har det. Den största gruppen i undersökningen, hushållens direktsparande, har ett netto- och bruttosparande som är signifikant positivt korrelerat till avkastningen, medan uttagen något överraskande är återkommande. Vidare visar studien att gruppen med bäst avkastning, livförsäkringar, har ett nettosparande som är återkommande och positivt korrelerat till avkastningen, medan gruppen med sämst avkastning, icke-finansiella företag, inte har några av dessa två egenskaper. De andra grupperna har antingen ett nettosparande som är återkommande eller positivt korrelerat med avkastningen. Sammantaget antyder detta att ett framgångsrikt fondsparande bör vara återkommande och ha ett positivt förhållande till avkastningen, det vill säga månadssparande med ökade insättningar då aktiemarknaden har en uppgång. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
@misc{1335308,
 abstract   = {Syfte Syftet är att undersöka hur netto- och bruttosparande samt uttag ur fonder för de fem största grupperna av sparare på den svenska fondmarknaden beror på fondernas avkastning. Vidare är syftet att undersöka om netto- och bruttosparandet samt uttagen är återkommande. Metod
För varje grupp fondsparare har tre OLS regressioner utförts – en för varje typ sparande: nettosparande, bruttosparande och uttag ur fonder. Dessa regressioner användes för undersöka sambandet mellan sparande och avkastning samt om sparandet var återkommande. Slutsatser
Denna studie finner bevis för att det finns klara skillnader mellan grupper av fondsparare på den svenska fondmarknaden. De två olika typerna av pensionssparande – livförsäkringar och indviduellt pensionssparande – har ett klart återkommande nettosparande, medan de andra grupperna inte har det. Den största gruppen i undersökningen, hushållens direktsparande, har ett netto- och bruttosparande som är signifikant positivt korrelerat till avkastningen, medan uttagen något överraskande är återkommande. Vidare visar studien att gruppen med bäst avkastning, livförsäkringar, har ett nettosparande som är återkommande och positivt korrelerat till avkastningen, medan gruppen med sämst avkastning, icke-finansiella företag, inte har några av dessa två egenskaper. De andra grupperna har antingen ett nettosparande som är återkommande eller positivt korrelerat med avkastningen. Sammantaget antyder detta att ett framgångsrikt fondsparande bör vara återkommande och ha ett positivt förhållande till avkastningen, det vill säga månadssparande med ökade insättningar då aktiemarknaden har en uppgång.},
 author    = {Andersen, Jonas},
 keyword   = {regression,Aktiefond,värdepappersfond,fondsparande,OLS,Economics, econometrics, economic theory, economic systems, economic policy,Nationalekonomi, ekonometri, ekonomisk teori, ekonomiska system, ekonomisk politik},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Faktorer som påverkar aktiefondsparandet - en studie av fem grupper fondsparare på den svenska aktiefondsmarknaden},
 year     = {2006},
}