Advanced

Gränsdragningsproblematiken i 25 § revisorslagen - när blir sidoverksamheten förtroenderubbande

Gustafsson, Kristian (2008)
Department of Business Law
Abstract (Swedish)
Uppsatsen behandlar två av de gränsdragningsproblem som återfinns i 25 § RevL. Syftet är dels att utreda gränsdragningen mellan verksamhet med naturligt samband och sidoverksamhet, dels gränsdragningen mellan tillåten och otillåten sidoverksamhet. Fokus ligger främst på den senare gränsdragningsproblematiken. Inledningsvis definieras begreppet revisionsverksamhet som spelar en central roll för uppsatsen. Framförallt presenteras hur den legala definitionen påverkar gränsdragningsproblemen. Första delen av analysen diskuterar begreppet naturligt samband och gränsdragningen mot sidoverksamhet, detta diskuteras med hjälp av debattens relevanta argument. Begreppet är för närvarande relativt ungt i legala sammanhang och därför saknas praxis på... (More)
Uppsatsen behandlar två av de gränsdragningsproblem som återfinns i 25 § RevL. Syftet är dels att utreda gränsdragningen mellan verksamhet med naturligt samband och sidoverksamhet, dels gränsdragningen mellan tillåten och otillåten sidoverksamhet. Fokus ligger främst på den senare gränsdragningsproblematiken. Inledningsvis definieras begreppet revisionsverksamhet som spelar en central roll för uppsatsen. Framförallt presenteras hur den legala definitionen påverkar gränsdragningsproblemen. Första delen av analysen diskuterar begreppet naturligt samband och gränsdragningen mot sidoverksamhet, detta diskuteras med hjälp av debattens relevanta argument. Begreppet är för närvarande relativt ungt i legala sammanhang och därför saknas praxis på området. Detta medför att tolkning av begreppet faller tillbaka på den beskrivning som lagstiftaren ger i förarbetena. Med denna utgångspunkt återstår den verksamhet som benämns sidoverksamhet. Resterande del av uppsatsen utreder och diskuterar gränsdragningsproblemet mellan tillåten och otillåten sidoverksamhet utifrån framförallt praxis. Bedömningen sker utifrån verksamhetens art och omfattning. Av praxis framgår att det inte går att sätta någon klar gräns men däremot finner man flera intressanta bedömningskriterier som måste beaktas. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Gustafsson, Kristian
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
revisionsverksamhet, verksamhet med naturligt samband, sidoverksamhet, verksamhetens art, verksamhetens omfattning, Juridical science, Rättsvetenskap, juridik
language
Swedish
id
1335320
date added to LUP
2008-01-24
date last changed
2010-08-03 10:51:26
@misc{1335320,
 abstract   = {Uppsatsen behandlar två av de gränsdragningsproblem som återfinns i 25 § RevL. Syftet är dels att utreda gränsdragningen mellan verksamhet med naturligt samband och sidoverksamhet, dels gränsdragningen mellan tillåten och otillåten sidoverksamhet. Fokus ligger främst på den senare gränsdragningsproblematiken. Inledningsvis definieras begreppet revisionsverksamhet som spelar en central roll för uppsatsen. Framförallt presenteras hur den legala definitionen påverkar gränsdragningsproblemen. Första delen av analysen diskuterar begreppet naturligt samband och gränsdragningen mot sidoverksamhet, detta diskuteras med hjälp av debattens relevanta argument. Begreppet är för närvarande relativt ungt i legala sammanhang och därför saknas praxis på området. Detta medför att tolkning av begreppet faller tillbaka på den beskrivning som lagstiftaren ger i förarbetena. Med denna utgångspunkt återstår den verksamhet som benämns sidoverksamhet. Resterande del av uppsatsen utreder och diskuterar gränsdragningsproblemet mellan tillåten och otillåten sidoverksamhet utifrån framförallt praxis. Bedömningen sker utifrån verksamhetens art och omfattning. Av praxis framgår att det inte går att sätta någon klar gräns men däremot finner man flera intressanta bedömningskriterier som måste beaktas.},
 author    = {Gustafsson, Kristian},
 keyword   = {revisionsverksamhet,verksamhet med naturligt samband,sidoverksamhet,verksamhetens art,verksamhetens omfattning,Juridical science,Rättsvetenskap, juridik},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Gränsdragningsproblematiken i 25 § revisorslagen - när blir sidoverksamheten förtroenderubbande},
 year     = {2008},
}