Advanced

En samhällsekonomisk analys av en nollataxas införande inom busstrafiken

Persson, Marika and Jeppsson, Anna (2005)
Department of Economics
Abstract (Swedish)
I denna uppsats har vi med samhällsekonomisk analys studerat följderna av ett införande av nolltaxa inom kollektivtrafiken. I kommunen Kristinehamn erbjöds gratis busstrafik under år 1997-2001, och med utgångspunkt från detta projekt har vi undersökt de samhällsekonomiska effekterna. Målet med införandet var att sänka kostnaderna för färdtjänst- och skolskjutsverksamhet samt att minska de negativa externa effekterna av biltrafiken. Till följd av den högre uppfångningsgraden av resenärer uppnåddes lönsamhet i stadstrafiken, men ej i landsortstrafiken. Konsekvenser av skattefinansiering, såsom snedfördelning och dödviktskostnader, implicerar dock att ett ekonomisk-politiskt ställningstagande för eller emot statliga ingripanden, måste tas vid... (More)
I denna uppsats har vi med samhällsekonomisk analys studerat följderna av ett införande av nolltaxa inom kollektivtrafiken. I kommunen Kristinehamn erbjöds gratis busstrafik under år 1997-2001, och med utgångspunkt från detta projekt har vi undersökt de samhällsekonomiska effekterna. Målet med införandet var att sänka kostnaderna för färdtjänst- och skolskjutsverksamhet samt att minska de negativa externa effekterna av biltrafiken. Till följd av den högre uppfångningsgraden av resenärer uppnåddes lönsamhet i stadstrafiken, men ej i landsortstrafiken. Konsekvenser av skattefinansiering, såsom snedfördelning och dödviktskostnader, implicerar dock att ett ekonomisk-politiskt ställningstagande för eller emot statliga ingripanden, måste tas vid utvärderingen av projektet. Ytterligare en faktor som bidrar till svårigheten att fatta korrekta beslut vid samhällsekonomiska analyser är den godtycklighet som värderingen av externa effekter kännetecknas av. I vår slutsats hävdar vi därför att projektets eventuella lönsamhet inte är motiv nog för ett beslutsfattande om införande av nolltaxa, eftersom både politisk åskådning och värdering av samhälleliga nyttor är viktiga att ta i beaktande. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
@misc{1335337,
 abstract   = {I denna uppsats har vi med samhällsekonomisk analys studerat följderna av ett införande av nolltaxa inom kollektivtrafiken. I kommunen Kristinehamn erbjöds gratis busstrafik under år 1997-2001, och med utgångspunkt från detta projekt har vi undersökt de samhällsekonomiska effekterna. Målet med införandet var att sänka kostnaderna för färdtjänst- och skolskjutsverksamhet samt att minska de negativa externa effekterna av biltrafiken. Till följd av den högre uppfångningsgraden av resenärer uppnåddes lönsamhet i stadstrafiken, men ej i landsortstrafiken. Konsekvenser av skattefinansiering, såsom snedfördelning och dödviktskostnader, implicerar dock att ett ekonomisk-politiskt ställningstagande för eller emot statliga ingripanden, måste tas vid utvärderingen av projektet. Ytterligare en faktor som bidrar till svårigheten att fatta korrekta beslut vid samhällsekonomiska analyser är den godtycklighet som värderingen av externa effekter kännetecknas av. I vår slutsats hävdar vi därför att projektets eventuella lönsamhet inte är motiv nog för ett beslutsfattande om införande av nolltaxa, eftersom både politisk åskådning och värdering av samhälleliga nyttor är viktiga att ta i beaktande.},
 author    = {Persson, Marika and Jeppsson, Anna},
 keyword   = {nolltaxa,busstrafik,samhällsekonomisk analys,externa effekter,Economics, econometrics, economic theory, economic systems, economic policy,Nationalekonomi, ekonometri, ekonomisk teori, ekonomiska system, ekonomisk politik},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {En samhällsekonomisk analys av en nollataxas införande inom busstrafiken},
 year     = {2005},
}