Advanced

Företagshälsovård & Sjukfrånvaro - en översyn

Bauer, Max (2006)
Department of Business Law
Abstract (Swedish)
I perioden 1997-2003 ökade sjukfrånvaron i Sverige marknad och sjukfrånvaroproblematiken blev en politiskt viktig fråga. En rad utredningar initierades av staten varav flera avsåg företagshälsovårdens roll i sjukfrånvaroproblematiken. I takt med att ökningen i sjukfrånvaron fick allt mer uppmärksamhet i media intensifierade staten sina försök att hejda ökningen, och sjukfrånvaroproblematiken flyttades högre upp på den politiska dagordningen. Uppsatsen syftar på att granska företagshälsovården och dess roll i samhället som ett verktyg i kampen mot ohälsan i arbetslivet. Detta kommer att göras genom att granska de rättsregler som finns förknippade med företagshälsovård och huruvida dessa rättsregler fungerar så som staten hade tänkt.... (More)
I perioden 1997-2003 ökade sjukfrånvaron i Sverige marknad och sjukfrånvaroproblematiken blev en politiskt viktig fråga. En rad utredningar initierades av staten varav flera avsåg företagshälsovårdens roll i sjukfrånvaroproblematiken. I takt med att ökningen i sjukfrånvaron fick allt mer uppmärksamhet i media intensifierade staten sina försök att hejda ökningen, och sjukfrånvaroproblematiken flyttades högre upp på den politiska dagordningen. Uppsatsen syftar på att granska företagshälsovården och dess roll i samhället som ett verktyg i kampen mot ohälsan i arbetslivet. Detta kommer att göras genom att granska de rättsregler som finns förknippade med företagshälsovård och huruvida dessa rättsregler fungerar så som staten hade tänkt. Regleringen kring företagshälsovården idag är knapp, med företagshälsovårdens samhällsuppdrag kort angivet i AML. Då flera nyckelbegrepp saknar klar definition, existerar det idag många företag med vitt skilda innehåll som kallar sig företagshälsovård, något som lett till att branschen upplevt en pris- och kvalitetsdumpning sedan branschhälsorna försvann i och med avregleringen i början av 1990-talet. Företagshälsovården är en privat aktör som har blivit pålagd ett samhällsuppdrag. I och med att den är en privat aktör i en fri marknad finns ett antal intressenter utöver staten som alla påverkar företagshälsovårdens verksamhet, och detta är något som måste beaktas i studier av företagshälsovård. Det saknas vetenskapliga studier kring sambandet mellan företagshälsovård och sjukfrånvaro, men företagshälsovården anses ändå kunna vara ett verktyg i kampen mot ohälsan. Uppsatsen har utgått från frågeställningen ifall företagshälsovården kan vara svaret i kampen mot ohälsan och kommit till slutsatsen att given de rätta förutsättningar kan den vara ett kraftfullt verktyg i kampen, men att det i dagsläget saknas incitament att anlita ”god” företagshälsovård och det saknas kunskap om den ”goda” företagshälsovården. Uppsatsen kommer även till slutsatsen att staten måste bestämma sig för huruvida företagshälsovården skall vara en privat aktör i en fri marknad eller ett samhällssystem (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Bauer, Max
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
sjukfrånvaro, företagshälsovård, arbetsmiljölagen, SOU 2004:113, Juridical science, Rättsvetenskap, juridik
language
Swedish
id
1335346
date added to LUP
2006-05-24
date last changed
2010-08-03 10:49:16
@misc{1335346,
 abstract   = {I perioden 1997-2003 ökade sjukfrånvaron i Sverige marknad och sjukfrånvaroproblematiken blev en politiskt viktig fråga. En rad utredningar initierades av staten varav flera avsåg företagshälsovårdens roll i sjukfrånvaroproblematiken. I takt med att ökningen i sjukfrånvaron fick allt mer uppmärksamhet i media intensifierade staten sina försök att hejda ökningen, och sjukfrånvaroproblematiken flyttades högre upp på den politiska dagordningen. Uppsatsen syftar på att granska företagshälsovården och dess roll i samhället som ett verktyg i kampen mot ohälsan i arbetslivet. Detta kommer att göras genom att granska de rättsregler som finns förknippade med företagshälsovård och huruvida dessa rättsregler fungerar så som staten hade tänkt. Regleringen kring företagshälsovården idag är knapp, med företagshälsovårdens samhällsuppdrag kort angivet i AML. Då flera nyckelbegrepp saknar klar definition, existerar det idag många företag med vitt skilda innehåll som kallar sig företagshälsovård, något som lett till att branschen upplevt en pris- och kvalitetsdumpning sedan branschhälsorna försvann i och med avregleringen i början av 1990-talet. Företagshälsovården är en privat aktör som har blivit pålagd ett samhällsuppdrag. I och med att den är en privat aktör i en fri marknad finns ett antal intressenter utöver staten som alla påverkar företagshälsovårdens verksamhet, och detta är något som måste beaktas i studier av företagshälsovård. Det saknas vetenskapliga studier kring sambandet mellan företagshälsovård och sjukfrånvaro, men företagshälsovården anses ändå kunna vara ett verktyg i kampen mot ohälsan. Uppsatsen har utgått från frågeställningen ifall företagshälsovården kan vara svaret i kampen mot ohälsan och kommit till slutsatsen att given de rätta förutsättningar kan den vara ett kraftfullt verktyg i kampen, men att det i dagsläget saknas incitament att anlita ”god” företagshälsovård och det saknas kunskap om den ”goda” företagshälsovården. Uppsatsen kommer även till slutsatsen att staten måste bestämma sig för huruvida företagshälsovården skall vara en privat aktör i en fri marknad eller ett samhällssystem},
 author    = {Bauer, Max},
 keyword   = {sjukfrånvaro,företagshälsovård,arbetsmiljölagen,SOU 2004:113,Juridical science,Rättsvetenskap, juridik},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Företagshälsovård & Sjukfrånvaro - en översyn},
 year     = {2006},
}