Advanced

Införande av IT Service Management med hjälp av IT Infrastructure Library

Jehander, Anders and Nilsson, Mattias (2008)
Department of Informatics
Abstract (Swedish)
I en allt mer krympande värld, måste organisationer lära sig att snabbt reagera på marknadsförändringar. Medan organisationer blir bättre på att införa nya affärsprocesser, kvarstår problemet med en tungrodd och svårföränderlig IT–miljö. Det hela görs inte bättre av att organisationer blir mer och mer beroende av sin IT–infrastruktur. Det hela blir en paradox, då det som organisationerna är mest beroende av är också det som håller dem tillbaka. IT-avdelningens fokus måste ligga på att leverera tjänster med syfte att stödja, underlätta och effektivisera affärsverksamheten. Affärsverksamheten måste i sin tur lära sig att formulera sina behov och krav på ett bättre sätt. Detta kan uppnås med IT Service Management och vi utförde en kvalitativ... (More)
I en allt mer krympande värld, måste organisationer lära sig att snabbt reagera på marknadsförändringar. Medan organisationer blir bättre på att införa nya affärsprocesser, kvarstår problemet med en tungrodd och svårföränderlig IT–miljö. Det hela görs inte bättre av att organisationer blir mer och mer beroende av sin IT–infrastruktur. Det hela blir en paradox, då det som organisationerna är mest beroende av är också det som håller dem tillbaka. IT-avdelningens fokus måste ligga på att leverera tjänster med syfte att stödja, underlätta och effektivisera affärsverksamheten. Affärsverksamheten måste i sin tur lära sig att formulera sina behov och krav på ett bättre sätt. Detta kan uppnås med IT Service Management och vi utförde en kvalitativ undersökning med hjälp av semistrukturerade intervjuer angående hur IT Service Management införs med hjälp av det praktiska ramverket ITIL i tre IT-avdelningar. Studien visar att ITSM initialt införs där det ger mest verkan, med tydligt fokus på Service Support delarna av ITSM. Vi har även identifierat att projektet tar allt mellan två och tre år samt att extern hjälp krävs. Det största problemet är förändringarna av användarnas arbets- och tankesätt. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Jehander, Anders and Nilsson, Mattias
supervisor
organization
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
införande, IT-avdelning, ITIL, stödja affärsverksamheten, IT Service Management, Informatics, systems theory, Informatik, systemteori
language
Swedish
id
1335367
date added to LUP
2008-01-18
date last changed
2010-08-03 10:51:19
@misc{1335367,
 abstract   = {I en allt mer krympande värld, måste organisationer lära sig att snabbt reagera på marknadsförändringar. Medan organisationer blir bättre på att införa nya affärsprocesser, kvarstår problemet med en tungrodd och svårföränderlig IT–miljö. Det hela görs inte bättre av att organisationer blir mer och mer beroende av sin IT–infrastruktur. Det hela blir en paradox, då det som organisationerna är mest beroende av är också det som håller dem tillbaka. IT-avdelningens fokus måste ligga på att leverera tjänster med syfte att stödja, underlätta och effektivisera affärsverksamheten. Affärsverksamheten måste i sin tur lära sig att formulera sina behov och krav på ett bättre sätt. Detta kan uppnås med IT Service Management och vi utförde en kvalitativ undersökning med hjälp av semistrukturerade intervjuer angående hur IT Service Management införs med hjälp av det praktiska ramverket ITIL i tre IT-avdelningar. Studien visar att ITSM initialt införs där det ger mest verkan, med tydligt fokus på Service Support delarna av ITSM. Vi har även identifierat att projektet tar allt mellan två och tre år samt att extern hjälp krävs. Det största problemet är förändringarna av användarnas arbets- och tankesätt.},
 author    = {Jehander, Anders and Nilsson, Mattias},
 keyword   = {införande,IT-avdelning,ITIL,stödja affärsverksamheten,IT Service Management,Informatics, systems theory,Informatik, systemteori},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Införande av IT Service Management med hjälp av IT Infrastructure Library},
 year     = {2008},
}