Advanced

En vinst på planen, en vinst på börsen? - En undersökning om hur matchresultat påverkar aktiekurser i börsnoterade italienska fotbollslag

Tarassiouk, Oxana and Grgic, Daniel (2008)
Department of Economics
Abstract (Swedish)
Syftet är att undersöka ifall det finns ett signifikant samband mellan matchresultat och rörelsen i ett fotbollslags aktiekurs. Uppsatsen ska även ge en ökad förståelse gällande skillnader i avvikande avkastning vid olika typer av motstånd och matcher. Uppsatsen är kvantitativ undersökning med deduktivt angreppssätt där avvikande avkastning studeras vid olika händelser med hjälp av diverse hypotesprövningar. Teorierna i uppsatsen behandlar aktievärdering, marknadseffektivitet samt aktieägarbeteende. Empirin presenteras i form av tabeller med avvikande avkastning och hypotesprovningar vid olika händelser. Slutsats: Vi har hittat flera signifikanta samband mellan matchresultatet och aktiekursutvecklingen. Vi har vidare endast funnit... (More)
Syftet är att undersöka ifall det finns ett signifikant samband mellan matchresultat och rörelsen i ett fotbollslags aktiekurs. Uppsatsen ska även ge en ökad förståelse gällande skillnader i avvikande avkastning vid olika typer av motstånd och matcher. Uppsatsen är kvantitativ undersökning med deduktivt angreppssätt där avvikande avkastning studeras vid olika händelser med hjälp av diverse hypotesprövningar. Teorierna i uppsatsen behandlar aktievärdering, marknadseffektivitet samt aktieägarbeteende. Empirin presenteras i form av tabeller med avvikande avkastning och hypotesprovningar vid olika händelser. Slutsats: Vi har hittat flera signifikanta samband mellan matchresultatet och aktiekursutvecklingen. Vi har vidare endast funnit signifikanta skillnader i den avvikande avkastningen beroende på matchtyp vid en händelse. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
@misc{1335430,
 abstract   = {Syftet är att undersöka ifall det finns ett signifikant samband mellan matchresultat och rörelsen i ett fotbollslags aktiekurs. Uppsatsen ska även ge en ökad förståelse gällande skillnader i avvikande avkastning vid olika typer av motstånd och matcher. Uppsatsen är kvantitativ undersökning med deduktivt angreppssätt där avvikande avkastning studeras vid olika händelser med hjälp av diverse hypotesprövningar. Teorierna i uppsatsen behandlar aktievärdering, marknadseffektivitet samt aktieägarbeteende. Empirin presenteras i form av tabeller med avvikande avkastning och hypotesprovningar vid olika händelser. Slutsats: Vi har hittat flera signifikanta samband mellan matchresultatet och aktiekursutvecklingen. Vi har vidare endast funnit signifikanta skillnader i den avvikande avkastningen beroende på matchtyp vid en händelse.},
 author    = {Tarassiouk, Oxana and Grgic, Daniel},
 keyword   = {event study,aktier,Avvikande avkastning,händelsestudie,Fotbollsaktier,italiensk fotboll,Economics, econometrics, economic theory, economic systems, economic policy,Nationalekonomi, ekonometri, ekonomisk teori, ekonomiska system, ekonomisk politik},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {En vinst på planen, en vinst på börsen? - En undersökning om hur matchresultat påverkar aktiekurser i börsnoterade italienska fotbollslag},
 year     = {2008},
}