Advanced

Är säljstrategier av OMXS30 optioner lönsamma på den svenska marknaden?

Hersaeus, Carl (2008)
Department of Economics
Abstract (Swedish)
ABSTRACT TITEL: Är säljstrategier av OMXS30 optioner lönsamma på den svenska marknaden? SEMINARIEDATUM: 2008-06-02 ÄMNE/KURS: NEKM01 – Examensarbete magisternivå, 15 ECTS FÖRFATTARE: Carl Hersaeus HANDLEDARE: Hossein Asgharian NYCKELORD: Optionsstrategier, Vaggor, Strutar, Historisk Volatilitet, OMX SYFTE: Syftet med denna uppsats är att undersöka om säljstrategier av OMXS30 optioner, s.k. strutar och vaggor, är lönsamma på den svenska marknaden. Vidare avser studien att tolka hur och när dessa strategier används bäst. Uppsatsen har utgått från en liknande amerikansk studie där amerikanska NASDAQ QQQ optioner studeras. METOD: Detta arbete har genomförts genom att observera fiktiv försäljning av strutar och vaggor med OMXS30 optioner på... (More)
ABSTRACT TITEL: Är säljstrategier av OMXS30 optioner lönsamma på den svenska marknaden? SEMINARIEDATUM: 2008-06-02 ÄMNE/KURS: NEKM01 – Examensarbete magisternivå, 15 ECTS FÖRFATTARE: Carl Hersaeus HANDLEDARE: Hossein Asgharian NYCKELORD: Optionsstrategier, Vaggor, Strutar, Historisk Volatilitet, OMX SYFTE: Syftet med denna uppsats är att undersöka om säljstrategier av OMXS30 optioner, s.k. strutar och vaggor, är lönsamma på den svenska marknaden. Vidare avser studien att tolka hur och när dessa strategier används bäst. Uppsatsen har utgått från en liknande amerikansk studie där amerikanska NASDAQ QQQ optioner studeras. METOD: Detta arbete har genomförts genom att observera fiktiv försäljning av strutar och vaggor med OMXS30 optioner på svenska OMXS30 index under en 11-årsperiod från januari 1996 fram till och med augusti 2007. Utöver att jämföra de två strategiernas undersöks också om olika löptider för positionerna har någon inverkan på dess lönsamhet. Slutligen infördes en aktiv handlingsplan där strategin avslutades när den nått sin break-even nivå. SLUTSATS: Till skillnad från den amerikanska studie som denna uppsats har inspirerats av kunde ej samma imponerande resultat påvisas . Endast en utav de fyra strategierna hade en positiv avkastning under den examinerade tiden. Resultaten för denna aktiva strategi var desto mer imponerande. Samtliga strategier blev lönsamma och medeltalen för avkastningarna låg omkring 20% för undersökningsperioden. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Hersaeus, Carl
supervisor
organization
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
optionsstrategier, OMX, Vaggor, Strutar, Historisk Volatilitet, Economics, econometrics, economic theory, economic systems, economic policy, Nationalekonomi, ekonometri, ekonomisk teori, ekonomiska system, ekonomisk politik
language
Swedish
id
1335550
date added to LUP
2008-06-03
date last changed
2010-08-03 10:51:44
@misc{1335550,
 abstract   = {ABSTRACT TITEL: Är säljstrategier av OMXS30 optioner lönsamma på den svenska marknaden? SEMINARIEDATUM: 2008-06-02 ÄMNE/KURS: NEKM01 – Examensarbete magisternivå, 15 ECTS FÖRFATTARE: Carl Hersaeus HANDLEDARE: Hossein Asgharian NYCKELORD: Optionsstrategier, Vaggor, Strutar, Historisk Volatilitet, OMX SYFTE: Syftet med denna uppsats är att undersöka om säljstrategier av OMXS30 optioner, s.k. strutar och vaggor, är lönsamma på den svenska marknaden. Vidare avser studien att tolka hur och när dessa strategier används bäst. Uppsatsen har utgått från en liknande amerikansk studie där amerikanska NASDAQ QQQ optioner studeras. METOD: Detta arbete har genomförts genom att observera fiktiv försäljning av strutar och vaggor med OMXS30 optioner på svenska OMXS30 index under en 11-årsperiod från januari 1996 fram till och med augusti 2007. Utöver att jämföra de två strategiernas undersöks också om olika löptider för positionerna har någon inverkan på dess lönsamhet. Slutligen infördes en aktiv handlingsplan där strategin avslutades när den nått sin break-even nivå. SLUTSATS: Till skillnad från den amerikanska studie som denna uppsats har inspirerats av kunde ej samma imponerande resultat påvisas . Endast en utav de fyra strategierna hade en positiv avkastning under den examinerade tiden. Resultaten för denna aktiva strategi var desto mer imponerande. Samtliga strategier blev lönsamma och medeltalen för avkastningarna låg omkring 20% för undersökningsperioden.},
 author    = {Hersaeus, Carl},
 keyword   = {optionsstrategier,OMX,Vaggor,Strutar,Historisk Volatilitet,Economics, econometrics, economic theory, economic systems, economic policy,Nationalekonomi, ekonometri, ekonomisk teori, ekonomiska system, ekonomisk politik},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Är säljstrategier av OMXS30 optioner lönsamma på den svenska marknaden?},
 year     = {2008},
}