Advanced

Kompetenser inom systemutveckling - Projektledaren och programmeraren i fokus

Lavesson, Michael and Eggert, Emma (2006)
Department of Informatics
Abstract (Swedish)
Med denna kandidatuppsats vill vi belysa vikten av kompetens samt vilka kompetenser projektledarrollen och programmerarrollen bör/ska ha under livscykelmodellens olika faser. Vi valde livscykelmodellen eftersom det idag är en väl använd och etablerad utvecklingsmetod. Genomgången av tidigare skriven litteratur visade att olika författare hade många gemensamma kompetenser som de ansåg vara viktiga när man ska utföra ett arbete. Vi valde utifrån dessa författare fyra olika kompetenser som vi ansåg intressanta att undersöka. Sedan skapade vi ett ramverk som låg som grund för vår undersökning. Resultatet visar på ett något modifierad ramverk för vilka kompetenser som generellt är viktiga att ha i de olika rollerna som vi valt att studera. Vi... (More)
Med denna kandidatuppsats vill vi belysa vikten av kompetens samt vilka kompetenser projektledarrollen och programmerarrollen bör/ska ha under livscykelmodellens olika faser. Vi valde livscykelmodellen eftersom det idag är en väl använd och etablerad utvecklingsmetod. Genomgången av tidigare skriven litteratur visade att olika författare hade många gemensamma kompetenser som de ansåg vara viktiga när man ska utföra ett arbete. Vi valde utifrån dessa författare fyra olika kompetenser som vi ansåg intressanta att undersöka. Sedan skapade vi ett ramverk som låg som grund för vår undersökning. Resultatet visar på ett något modifierad ramverk för vilka kompetenser som generellt är viktiga att ha i de olika rollerna som vi valt att studera. Vi har även presenterat en matris för respektive roll som belyser hur viktiga kompetenserna var i förhållande till livscykelmodellen.
Studien är kvalitativ och vi genomförde åtta semistrukturerade intervjuer med tre företag för att få en bredare insyn inom ämnet. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Lavesson, Michael and Eggert, Emma
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
kompetens, projekledare, programmerare, livscyelmodellen, Informatics, systems theory, Informatik, systemteori
language
Swedish
id
1335660
date added to LUP
2006-02-06
date last changed
2010-08-03 10:49:03
@misc{1335660,
 abstract   = {Med denna kandidatuppsats vill vi belysa vikten av kompetens samt vilka kompetenser projektledarrollen och programmerarrollen bör/ska ha under livscykelmodellens olika faser. Vi valde livscykelmodellen eftersom det idag är en väl använd och etablerad utvecklingsmetod. Genomgången av tidigare skriven litteratur visade att olika författare hade många gemensamma kompetenser som de ansåg vara viktiga när man ska utföra ett arbete. Vi valde utifrån dessa författare fyra olika kompetenser som vi ansåg intressanta att undersöka. Sedan skapade vi ett ramverk som låg som grund för vår undersökning. Resultatet visar på ett något modifierad ramverk för vilka kompetenser som generellt är viktiga att ha i de olika rollerna som vi valt att studera. Vi har även presenterat en matris för respektive roll som belyser hur viktiga kompetenserna var i förhållande till livscykelmodellen.
Studien är kvalitativ och vi genomförde åtta semistrukturerade intervjuer med tre företag för att få en bredare insyn inom ämnet.},
 author    = {Lavesson, Michael and Eggert, Emma},
 keyword   = {kompetens,projekledare,programmerare,livscyelmodellen,Informatics, systems theory,Informatik, systemteori},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Kompetenser inom systemutveckling - Projektledaren och programmeraren i fokus},
 year     = {2006},
}