Advanced

Det osäkrade räntesambandet.

Alexandris, Nikolaos (2007)
Department of Economics
Abstract (Swedish)
I detta arbete behandlas det osäkrade ränteparitetssambandet. Resultaten från ränteparitetssambandet kan kategoriseras i två olika typer av resultat beroende på periodlängden. För perioderna med längre löptid kan man inte bevisa att sambandet håller helt och hållet men man kan vissa på att sambandet har en tydlig signifikans och påverkan på växelkursen. För de kortare tidsperioderna presterar räntesambandet betydligt sämre. Förutom att sambandet inte håller så visar valutakurserna på rörelser som är åt motsatt riktning än vad räntesambandet förutsäger. Det är ett slag mot markandseffektivitetshypotesen. Att markanden inte är effektiv innebär indirekt att det finns möjligheter att utnyttja markanden så att man kan uppnå överavkastningar... (More)
I detta arbete behandlas det osäkrade ränteparitetssambandet. Resultaten från ränteparitetssambandet kan kategoriseras i två olika typer av resultat beroende på periodlängden. För perioderna med längre löptid kan man inte bevisa att sambandet håller helt och hållet men man kan vissa på att sambandet har en tydlig signifikans och påverkan på växelkursen. För de kortare tidsperioderna presterar räntesambandet betydligt sämre. Förutom att sambandet inte håller så visar valutakurserna på rörelser som är åt motsatt riktning än vad räntesambandet förutsäger. Det är ett slag mot markandseffektivitetshypotesen. Att markanden inte är effektiv innebär indirekt att det finns möjligheter att utnyttja markanden så att man kan uppnå överavkastningar vilket är frestande. En frågeställning som dyker upp i slutsatsen är varför sambandet håller någorlunda för de längre perioderna medan det misslyckas så brutalt i de korta. Jag finner inget riktigt svar på varför det är så. Det närmaste svaret som jag kan tänka mig till varför räntesambandet misslyckas i de korta perioderna är en hypotes om att det sker konstanta ränteförändringar och att valutorna anpassar sig till ränteförändringar och därför misslyckas räntesambandet i det korta loppet. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
@misc{1335689,
 abstract   = {I detta arbete behandlas det osäkrade ränteparitetssambandet. Resultaten från ränteparitetssambandet kan kategoriseras i två olika typer av resultat beroende på periodlängden. För perioderna med längre löptid kan man inte bevisa att sambandet håller helt och hållet men man kan vissa på att sambandet har en tydlig signifikans och påverkan på växelkursen. För de kortare tidsperioderna presterar räntesambandet betydligt sämre. Förutom att sambandet inte håller så visar valutakurserna på rörelser som är åt motsatt riktning än vad räntesambandet förutsäger. Det är ett slag mot markandseffektivitetshypotesen. Att markanden inte är effektiv innebär indirekt att det finns möjligheter att utnyttja markanden så att man kan uppnå överavkastningar vilket är frestande. En frågeställning som dyker upp i slutsatsen är varför sambandet håller någorlunda för de längre perioderna medan det misslyckas så brutalt i de korta. Jag finner inget riktigt svar på varför det är så. Det närmaste svaret som jag kan tänka mig till varför räntesambandet misslyckas i de korta perioderna är en hypotes om att det sker konstanta ränteförändringar och att valutorna anpassar sig till ränteförändringar och därför misslyckas räntesambandet i det korta loppet.},
 author    = {Alexandris, Nikolaos},
 keyword   = {UIP,Osäkrad ränteparitet,Säkrad ränteparitet,CIP,Forex,valutaterminer,Economics, econometrics, economic theory, economic systems, economic policy,Nationalekonomi, ekonometri, ekonomisk teori, ekonomiska system, ekonomisk politik},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Det osäkrade räntesambandet.},
 year     = {2007},
}