Advanced

Finns det ett samband mellan omsättningen av aktier och deras betavärden?

Dybing, Helen (2006)
Department of Economics
Abstract (Swedish)
Titel: Finns det ett samband mellan omsättningen av aktier och deras betavärden? Seminaridatum: 3. Februari 2006 Uppsatsämne: Finansiell ekonomi, kandidatuppsats, 10 p Författare: Helén Dybing Handledare: Hossein Asgharian Sökord: Aktie, Beta, Omsättning, Konjunktur, Bransch Syfte: Syfte med denna uppsats är att fastställa om det finns något samband mellan omsättningen av aktier och deras betavärde. Vidare är syftet att se hur sambandet ser ut beroende på vilken bransch aktierna tillhör och hur det förhåller sig ur ett konjunkturperspektiv. Metod: Jag valde ut 30 aktier som under min valda tidsperiod, 1990-01-31 till 2003-06-30, fanns registrerade på A-listan. Urvalet av aktier baserades på möjligheten att få bra historisk data. Ur datan... (More)
Titel: Finns det ett samband mellan omsättningen av aktier och deras betavärden? Seminaridatum: 3. Februari 2006 Uppsatsämne: Finansiell ekonomi, kandidatuppsats, 10 p Författare: Helén Dybing Handledare: Hossein Asgharian Sökord: Aktie, Beta, Omsättning, Konjunktur, Bransch Syfte: Syfte med denna uppsats är att fastställa om det finns något samband mellan omsättningen av aktier och deras betavärde. Vidare är syftet att se hur sambandet ser ut beroende på vilken bransch aktierna tillhör och hur det förhåller sig ur ett konjunkturperspektiv. Metod: Jag valde ut 30 aktier som under min valda tidsperiod, 1990-01-31 till 2003-06-30, fanns registrerade på A-listan. Urvalet av aktier baserades på möjligheten att få bra historisk data. Ur datan beräknades månadsvis ett betavärde fram, vilket tillsammans med omsättningen utgjorde grunden för regressions analysen. En multipel regressionsanalys genomfördes med två branschdummy-variabler. Analysernas resultat tolkades även ur ett konjunkturperspektiv. Resultat: Ur min analys gick att fastställa att det finns ett samband mellan omsättning av aktier och deras betavärden. Om man ser på det ur ett konjunkturperspektiv så finns det perioder då sambandet var starkare och svagare. Främst synligt blev det under tidsperioden 1995 – 1997 samt runt millenieskiftet, när Sverige befann sig i lågkonjunktur. Resultaten som inkluderade dummy-variabler visade att sambandet ser olika ut beroende på vilken bransch aktierna tillhör. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Dybing, Helen
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
bransch, aktie, konjunktur, beta, omsättning, Economics, econometrics, economic theory, economic systems, economic policy, Nationalekonomi, ekonometri, ekonomisk teori, ekonomiska system, ekonomisk politik
language
Swedish
id
1335719
date added to LUP
2006-02-10
date last changed
2010-08-03 10:49:04
@misc{1335719,
 abstract   = {Titel: Finns det ett samband mellan omsättningen av aktier och deras betavärden? Seminaridatum: 3. Februari 2006 Uppsatsämne:	Finansiell ekonomi, kandidatuppsats, 10 p Författare: Helén Dybing Handledare: Hossein Asgharian Sökord: Aktie, Beta, Omsättning, Konjunktur, Bransch Syfte: Syfte med denna uppsats är att fastställa om det finns något samband mellan omsättningen av aktier och deras betavärde. Vidare är syftet att se hur sambandet ser ut beroende på vilken bransch aktierna tillhör och hur det förhåller sig ur ett konjunkturperspektiv. Metod:	Jag valde ut 30 aktier som under min valda tidsperiod, 1990-01-31 till 2003-06-30, fanns registrerade på A-listan. Urvalet av aktier baserades på möjligheten att få bra historisk data. Ur datan beräknades månadsvis ett betavärde fram, vilket tillsammans med omsättningen utgjorde grunden för regressions analysen. En multipel regressionsanalys genomfördes med två branschdummy-variabler. Analysernas resultat tolkades även ur ett konjunkturperspektiv. Resultat:	Ur min analys gick att fastställa att det finns ett samband mellan omsättning av aktier och deras betavärden. Om man ser på det ur ett konjunkturperspektiv så finns det perioder då sambandet var starkare och svagare. Främst synligt blev det under tidsperioden 1995 – 1997 samt runt millenieskiftet, när Sverige befann sig i lågkonjunktur. Resultaten som inkluderade dummy-variabler visade att sambandet ser olika ut beroende på vilken bransch aktierna tillhör.},
 author    = {Dybing, Helen},
 keyword   = {bransch,aktie,konjunktur,beta,omsättning,Economics, econometrics, economic theory, economic systems, economic policy,Nationalekonomi, ekonometri, ekonomisk teori, ekonomiska system, ekonomisk politik},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Finns det ett samband mellan omsättningen av aktier och deras betavärden?},
 year     = {2006},
}