Advanced

Kommunikation vid införande av säljstöd - en fallstudie

Palmkvist, Annika and Ljungberg, Gunilla (2006)
Department of Informatics
Abstract (Swedish)
Trots att det görs framsteg inom hård- och mjukvaruutvecklingen, fortsätter problemen med dåligt utnyttjade system. Forskare påpekar att det är viktigt att forska vidare inom området - när informationsteknologi blir eller inte blir accepterat samt när den används inom organisationer. Det är viktigt att de anställda inom organisationen som skall använda systemet, utvecklar en positiv inställning redan från början för att diffusionen, det vill säga den process som innefattar kommunikationen rörande en innovations införande via fastställda kanaler hos medlemmarna i ett socialt system, skall kunna genomföras så effektivt som möjligt. Forskare anser att det fordras mer forskning inom ledningens inverkan vid diffusion, det vill säga den process... (More)
Trots att det görs framsteg inom hård- och mjukvaruutvecklingen, fortsätter problemen med dåligt utnyttjade system. Forskare påpekar att det är viktigt att forska vidare inom området - när informationsteknologi blir eller inte blir accepterat samt när den används inom organisationer. Det är viktigt att de anställda inom organisationen som skall använda systemet, utvecklar en positiv inställning redan från början för att diffusionen, det vill säga den process som innefattar kommunikationen rörande en innovations införande via fastställda kanaler hos medlemmarna i ett socialt system, skall kunna genomföras så effektivt som möjligt. Forskare anser att det fordras mer forskning inom ledningens inverkan vid diffusion, det vill säga den process som innefattar kommunikationen rörande diffusion via fastställda kanaler hos medlemmarna inom ett socialt system. Vi har valt att undersöka hur ledaren anser att denne kommunicerat vid diffusion, hur upplevs denna kommunikation av användaren samt vilka implikationer kan ledarens kommunikation få för användaren? Vi har valt att göra undersökningen hos Länsförsäkringar för att de nyligen infört ett nytt datainformationssystem och haft svårigheter med att få systemet accepterat. Vår undersökning har bedrivits kvalitativt, där intervjuer har legat till grund för vårt empiriska material. De viktigaste resultaten vi funnit är att det krävs en effektiv kommunikation och ett regelbundet kommunicerande. Det är genom kommunikation som ledarskapet konstitueras, det är viktigt att ledaren kan influera medarbetarnas sätt att tänka, deras beteende samt attityd, det vill säga ledarskap är en relation mellan ledare och ledda. Vi har funnit att ledarskapet inte alltid varit det mest optimala, eftersom det påtalas att det saknas en tydlig och närvarande ledare som skapar motivation och kan samordna aktiviteter. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Palmkvist, Annika and Ljungberg, Gunilla
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
kommunikation, ledarskap, diffusion, datainformationssystem, säljstöd, Informatics, systems theory, Informatik, systemteori
language
Swedish
id
1335815
date added to LUP
2006-03-15
date last changed
2010-08-03 10:49:13
@misc{1335815,
 abstract   = {Trots att det görs framsteg inom hård- och mjukvaruutvecklingen, fortsätter problemen med dåligt utnyttjade system. Forskare påpekar att det är viktigt att forska vidare inom området - när informationsteknologi blir eller inte blir accepterat samt när den används inom organisationer. Det är viktigt att de anställda inom organisationen som skall använda systemet, utvecklar en positiv inställning redan från början för att diffusionen, det vill säga den process som innefattar kommunikationen rörande en innovations införande via fastställda kanaler hos medlemmarna i ett socialt system, skall kunna genomföras så effektivt som möjligt. Forskare anser att det fordras mer forskning inom ledningens inverkan vid diffusion, det vill säga den process som innefattar kommunikationen rörande diffusion via fastställda kanaler hos medlemmarna inom ett socialt system. Vi har valt att undersöka hur ledaren anser att denne kommunicerat vid diffusion, hur upplevs denna kommunikation av användaren samt vilka implikationer kan ledarens kommunikation få för användaren? Vi har valt att göra undersökningen hos Länsförsäkringar för att de nyligen infört ett nytt datainformationssystem och haft svårigheter med att få systemet accepterat. Vår undersökning har bedrivits kvalitativt, där intervjuer har legat till grund för vårt empiriska material. De viktigaste resultaten vi funnit är att det krävs en effektiv kommunikation och ett regelbundet kommunicerande. Det är genom kommunikation som ledarskapet konstitueras, det är viktigt att ledaren kan influera medarbetarnas sätt att tänka, deras beteende samt attityd, det vill säga ledarskap är en relation mellan ledare och ledda. Vi har funnit att ledarskapet inte alltid varit det mest optimala, eftersom det påtalas att det saknas en tydlig och närvarande ledare som skapar motivation och kan samordna aktiviteter.},
 author    = {Palmkvist, Annika and Ljungberg, Gunilla},
 keyword   = {kommunikation,ledarskap,diffusion,datainformationssystem,säljstöd,Informatics, systems theory,Informatik, systemteori},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Kommunikation vid införande av säljstöd - en fallstudie},
 year     = {2006},
}