Advanced

Alternativa investeringar – En fallstudie om råvaror

Wilisoo, Robin (2008)
Department of Economics
Abstract (Swedish)
"Syftet med denna uppsats är att granska råvaror som en alternativ investering. Efter en beskrivning av hur handeln med råvaror fungerar kommer tillgångsslaget att jämföras med aktier och räntebärande instrument med avseende på risk och avkastning. Sedan kommer det att undersökas huruvida sharpekvoten ökar för en väldiversifierad svensk aktieportfölj genom att tillföra råvaror. Baserat på stickprovet finnes belägg för att avkastningarnas varianser för råvaror och de övriga tillgångsslagen skiljer sig åt signifikant. Det finnes även stöd för att råvaror, aktier och räntebärande instrument i genomsnitt ger lika hög avkastning. Sharpekvoten för den svenska aktieportföljen förbättrades avsevärt genom att tillföra råvaror."
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Wilisoo, Robin
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
economic policy, economic theory, econometrics, Economics, sharpekvoten, alternativa investeringar, Råvaror, portföljvalsteori, economic systems, ekonometri, Nationalekonomi, ekonomisk teori, ekonomiska system, ekonomisk politik
language
Swedish
id
1335824
date added to LUP
2008-09-01
date last changed
2011-08-15 12:57:06
@misc{1335824,
 abstract   = {"Syftet med denna uppsats är att granska råvaror som en alternativ investering. Efter en beskrivning av hur handeln med råvaror fungerar kommer tillgångsslaget att jämföras med aktier och räntebärande instrument med avseende på risk och avkastning. Sedan kommer det att undersökas huruvida sharpekvoten ökar för en väldiversifierad svensk aktieportfölj genom att tillföra råvaror. Baserat på stickprovet finnes belägg för att avkastningarnas varianser för råvaror och de övriga tillgångsslagen skiljer sig åt signifikant. Det finnes även stöd för att råvaror, aktier och räntebärande instrument i genomsnitt ger lika hög avkastning. Sharpekvoten för den svenska aktieportföljen förbättrades avsevärt genom att tillföra råvaror."},
 author    = {Wilisoo, Robin},
 keyword   = {economic policy,economic theory,econometrics,Economics,sharpekvoten,alternativa investeringar,Råvaror,portföljvalsteori,economic systems,ekonometri,Nationalekonomi,ekonomisk teori,ekonomiska system,ekonomisk politik},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Alternativa investeringar – En fallstudie om råvaror},
 year     = {2008},
}