Advanced

Paralellhandel - Hur ett dominerande företags leveransvägran skall bedömas

Ljungkvist, Linda (2008)
Department of Business Law
Abstract
Att upprätthålla en effektiv konkurrens är något som EG-rätten syftar till. Genom artikel 82 i EG-fördraget förhindras dominerande företag att via ensidiga förfaranden utestänga konkurrenter eller begränsa konkurrensen. Det finns flera sätt, för ett dominerande företag, att påverka konkurrensen negativt och därmed göra sig skyldigt till missbruk enligt artikel 82. Ett förfarande som under vissa omständigheter kan anses som missbruk är att leveransvägra för att stoppa eller begränsa parallellimporten. I denna uppsats diskuteras och analyseras det om under vilka förutsättningar en leveransvägran kan anses som ett missbruk av en dominerande ställning. En genomgång av EG-praxis på området görs för att kunna läggas till grund för analysen.... (More)
Att upprätthålla en effektiv konkurrens är något som EG-rätten syftar till. Genom artikel 82 i EG-fördraget förhindras dominerande företag att via ensidiga förfaranden utestänga konkurrenter eller begränsa konkurrensen. Det finns flera sätt, för ett dominerande företag, att påverka konkurrensen negativt och därmed göra sig skyldigt till missbruk enligt artikel 82. Ett förfarande som under vissa omständigheter kan anses som missbruk är att leveransvägra för att stoppa eller begränsa parallellimporten. I denna uppsats diskuteras och analyseras det om under vilka förutsättningar en leveransvägran kan anses som ett missbruk av en dominerande ställning. En genomgång av EG-praxis på området görs för att kunna läggas till grund för analysen. Leveransvägran, objektivt godtagbara skäl och parallellimporten knyts tillslut tillsammans för att ge en bild av rättsläget. Maintaining an effective competition is something EC-law aims to do. Through article 82 of the EC Treaty, dominant companies are prohibited to perform activities harmful to the competition. There are many ways, for a dominant company, to affect the competition negatively and to abuse a dominant position. A conduct, which under some circumstances can be seen as abuse, is refusal to supply with the intent to stop parallel import. In this essay the circumstances under which a refusal to supply should be seen as a abuse of a dominate position is discussed and analyzed. A review of EC case law on the area is done in order to support the analysis. Refusal to supply, objective acceptable reasons, and parallel import are linked together to give a view of the legal situation. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Ljungkvist, Linda
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
dominerande ställning, missbruk, Parallellimport, Leveransvägran, Objektivt godtagbara skäl, Juridical science, Rättsvetenskap, juridik
language
Swedish
id
1335828
date added to LUP
2008-01-22
date last changed
2010-08-03 10:51:19
@misc{1335828,
 abstract   = {Att upprätthålla en effektiv konkurrens är något som EG-rätten syftar till. Genom artikel 82 i EG-fördraget förhindras dominerande företag att via ensidiga förfaranden utestänga konkurrenter eller begränsa konkurrensen. Det finns flera sätt, för ett dominerande företag, att påverka konkurrensen negativt och därmed göra sig skyldigt till missbruk enligt artikel 82. Ett förfarande som under vissa omständigheter kan anses som missbruk är att leveransvägra för att stoppa eller begränsa parallellimporten. I denna uppsats diskuteras och analyseras det om under vilka förutsättningar en leveransvägran kan anses som ett missbruk av en dominerande ställning. En genomgång av EG-praxis på området görs för att kunna läggas till grund för analysen. Leveransvägran, objektivt godtagbara skäl och parallellimporten knyts tillslut tillsammans för att ge en bild av rättsläget. Maintaining an effective competition is something EC-law aims to do. Through article 82 of the EC Treaty, dominant companies are prohibited to perform activities harmful to the competition. There are many ways, for a dominant company, to affect the competition negatively and to abuse a dominant position. A conduct, which under some circumstances can be seen as abuse, is refusal to supply with the intent to stop parallel import. In this essay the circumstances under which a refusal to supply should be seen as a abuse of a dominate position is discussed and analyzed. A review of EC case law on the area is done in order to support the analysis. Refusal to supply, objective acceptable reasons, and parallel import are linked together to give a view of the legal situation.},
 author    = {Ljungkvist, Linda},
 keyword   = {dominerande ställning,missbruk,Parallellimport,Leveransvägran,Objektivt godtagbara skäl,Juridical science,Rättsvetenskap, juridik},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Paralellhandel - Hur ett dominerande företags leveransvägran skall bedömas},
 year     = {2008},
}