Advanced

Integration och mejeripriser - En empirisk prisstudie av mejerivaror i EU15

Sjögren, Eva and Asplund, Lina (2008)
Department of Economics
Abstract (Swedish)
Syftet med studien är att analysera effekter av integration på prisskillnader inom mejerisektorn i Europeiska unionen (EU15 ). Studien syftar alltså till att klargöra huruvida antalet år som medlem i EU har påverkat prisutjämningsprocessen samt vilken effekt införandet av den gemensamma valutan, euro, har haft. Undersökningen sker utifrån prisdata på mejeriprodukterna; mjölk, smör, ost och ägg inhämtad från EIU. Priskvoten beräknas och jämförs mellan varje enskilt medlemsland i förhållande till EU12. Härutöver har en multipel regressionsanalys utförts i ekonometriprogrammet Eviews. Regressionens syfte är att studera hur faktorer, såsom EU-medlemsår och skattesats, inverkar på priskvoten. Uppsatsens teoretiska referensram byggs upp med... (More)
Syftet med studien är att analysera effekter av integration på prisskillnader inom mejerisektorn i Europeiska unionen (EU15 ). Studien syftar alltså till att klargöra huruvida antalet år som medlem i EU har påverkat prisutjämningsprocessen samt vilken effekt införandet av den gemensamma valutan, euro, har haft. Undersökningen sker utifrån prisdata på mejeriprodukterna; mjölk, smör, ost och ägg inhämtad från EIU. Priskvoten beräknas och jämförs mellan varje enskilt medlemsland i förhållande till EU12. Härutöver har en multipel regressionsanalys utförts i ekonometriprogrammet Eviews. Regressionens syfte är att studera hur faktorer, såsom EU-medlemsår och skattesats, inverkar på priskvoten. Uppsatsens teoretiska referensram byggs upp med hjälp av relevanta ekonomiska teorier om prisskillnader. Särskild vikt läggs vid teorin om lagen om ett pris. Det teoretiska ramverket har sedan använts för att belysa och förklara den insamlade empirin som har legat till grund för studien. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
@misc{1335841,
 abstract   = {Syftet med studien är att analysera effekter av integration på prisskillnader inom mejerisektorn i Europeiska unionen (EU15 ). Studien syftar alltså till att klargöra huruvida antalet år som medlem i EU har påverkat prisutjämningsprocessen samt vilken effekt införandet av den gemensamma valutan, euro, har haft. Undersökningen sker utifrån prisdata på mejeriprodukterna; mjölk, smör, ost och ägg inhämtad från EIU. Priskvoten beräknas och jämförs mellan varje enskilt medlemsland i förhållande till EU12. Härutöver har en multipel regressionsanalys utförts i ekonometriprogrammet Eviews. Regressionens syfte är att studera hur faktorer, såsom EU-medlemsår och skattesats, inverkar på priskvoten. Uppsatsens teoretiska referensram byggs upp med hjälp av relevanta ekonomiska teorier om prisskillnader. Särskild vikt läggs vid teorin om lagen om ett pris. Det teoretiska ramverket har sedan använts för att belysa och förklara den insamlade empirin som har legat till grund för studien.},
 author    = {Sjögren, Eva and Asplund, Lina},
 keyword   = {EU-medlemskap,EMU-medlemskap,mejeriprodukter,lagen om ett pris,prisspridning,Economics, econometrics, economic theory, economic systems, economic policy,Nationalekonomi, ekonometri, ekonomisk teori, ekonomiska system, ekonomisk politik},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Integration och mejeripriser - En empirisk prisstudie av mejerivaror i EU15},
 year     = {2008},
}