Advanced

Task Technology Fit/Användbarhet i affärssystem

Muratspahic, Ismet; Andersson, Marcus and Hägg, Daniel (2005)
Department of Informatics
Abstract (Swedish)
Allt fler verksamheter väljer att investera i IT lösningar, med avsikt att skapa konkurrensfördelar gentemot organisationer i samma bransch. ERP system är en av dessa IT lösningar, och det har framkommit att dessa system inte alltid fungerar på ett tillfredsställande sätt. Därför är dessa system att betrakta som mindre dugliga ur ett användbarhetsperspektiv. Avsikten är att utveckla vår modell (TTF/A) som studerar hur en matchning mellan systemkaraktäristiska drag och karaktäristiska drag hos arbetsuppgifter påverkar systemets användbarhet. Modellen betraktar även hur erfarenhet av teknologianvändning och erfarenhet av att utföra arbetsuppgiften påverkar matchningen. Modellen testas sedan med hjälp av ett egetutvecklat instrument. Vi har... (More)
Allt fler verksamheter väljer att investera i IT lösningar, med avsikt att skapa konkurrensfördelar gentemot organisationer i samma bransch. ERP system är en av dessa IT lösningar, och det har framkommit att dessa system inte alltid fungerar på ett tillfredsställande sätt. Därför är dessa system att betrakta som mindre dugliga ur ett användbarhetsperspektiv. Avsikten är att utveckla vår modell (TTF/A) som studerar hur en matchning mellan systemkaraktäristiska drag och karaktäristiska drag hos arbetsuppgifter påverkar systemets användbarhet. Modellen betraktar även hur erfarenhet av teknologianvändning och erfarenhet av att utföra arbetsuppgiften påverkar matchningen. Modellen testas sedan med hjälp av ett egetutvecklat instrument. Vi har sett att det finns vissa samband mellan en teknologi/arbetsuppgifts matchning och vår definition av användbarhet. Detta i första hand mellan systemets tillförlitlighet och användbarhet, samt mellan systemets kompatibilitet och användbarhet. Det kan även konstateras att systemets användbarhet betraktas som god av flertalet användare (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Muratspahic, Ismet; Andersson, Marcus and Hägg, Daniel
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Task Technology Fit, TTF/A, användbarhet, erfarenhet, karaktäristiska drag hos arbetsuppgift, karaktäristiska drag hos system., Informatics, systems theory, Informatik, systemteori
language
Swedish
id
1335851
date added to LUP
2005-03-10 00:00:00
date last changed
2010-08-03 10:49:33
@misc{1335851,
 abstract   = {Allt fler verksamheter väljer att investera i IT lösningar, med avsikt att skapa konkurrensfördelar gentemot organisationer i samma bransch. ERP system är en av dessa IT lösningar, och det har framkommit att dessa system inte alltid fungerar på ett tillfredsställande sätt. Därför är dessa system att betrakta som mindre dugliga ur ett användbarhetsperspektiv. Avsikten är att utveckla vår modell (TTF/A) som studerar hur en matchning mellan systemkaraktäristiska drag och karaktäristiska drag hos arbetsuppgifter påverkar systemets användbarhet. Modellen betraktar även hur erfarenhet av teknologianvändning och erfarenhet av att utföra arbetsuppgiften påverkar matchningen. Modellen testas sedan med hjälp av ett egetutvecklat instrument. Vi har sett att det finns vissa samband mellan en teknologi/arbetsuppgifts matchning och vår definition av användbarhet. Detta i första hand mellan systemets tillförlitlighet och användbarhet, samt mellan systemets kompatibilitet och användbarhet. Det kan även konstateras att systemets användbarhet betraktas som god av flertalet användare},
 author    = {Muratspahic, Ismet and Andersson, Marcus and Hägg, Daniel},
 keyword   = {Task Technology Fit,TTF/A,användbarhet,erfarenhet,karaktäristiska drag hos arbetsuppgift,karaktäristiska drag hos system.,Informatics, systems theory,Informatik, systemteori},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Task Technology Fit/Användbarhet i affärssystem},
 year     = {2005},
}