Advanced

Sociala normer och skatteundandragande

Ask, Johanna (2008)
Department of Economics
Abstract (Swedish)
En anmärkningsvärd skillnad mellan spelteoretiska modeller rörande skattebetalning och verkligheten är att de förra i avsevärd grad tenderar att överskatta skatteundandragandets storlek. I denna uppsats ställs frågan om man genom att införa sociala normer i en modell för skatteundandragande kan nå ett resultat som i högre grad överensstämmer med den verkliga nivån. Det kan sägas vara möjligt att inlemma sociala normer i en modell för skatteundandragande, men eftersom deras inverkan är svår att kvantifiera kan meningen med detta anses vara begränsad. Av uppsatsens ansatser förefaller det som om en modell där stigmatisering inträder vid avslöjat fusk har den största förklaringspotentialen. Det är dock inte omöjligt att andra ansatser vid en... (More)
En anmärkningsvärd skillnad mellan spelteoretiska modeller rörande skattebetalning och verkligheten är att de förra i avsevärd grad tenderar att överskatta skatteundandragandets storlek. I denna uppsats ställs frågan om man genom att införa sociala normer i en modell för skatteundandragande kan nå ett resultat som i högre grad överensstämmer med den verkliga nivån. Det kan sägas vara möjligt att inlemma sociala normer i en modell för skatteundandragande, men eftersom deras inverkan är svår att kvantifiera kan meningen med detta anses vara begränsad. Av uppsatsens ansatser förefaller det som om en modell där stigmatisering inträder vid avslöjat fusk har den största förklaringspotentialen. Det är dock inte omöjligt att andra ansatser vid en utökad analys skulle visa sig ha bättre förklaringskapacitet. Ytterligare arbete för att modellera normernas uppträdande torde vara nödvändigt innan vidare slutsatser kan dras. Starkt bidragande förklaringar till att många modeller för skatteundandragande underförutsäger skattefuskets omfattning kan också vara administrativa hinder och en felaktig riskuppfattning hos skattebetalaren. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Ask, Johanna
supervisor
organization
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
spelteori, skattefusk, skatteundandragande, sociala normer, Economics, econometrics, economic theory, economic systems, economic policy, Nationalekonomi, ekonometri, ekonomisk teori, ekonomiska system, ekonomisk politik
language
Swedish
id
1335939
date added to LUP
2008-09-09
date last changed
2010-08-03 10:51:56
@misc{1335939,
 abstract   = {En anmärkningsvärd skillnad mellan spelteoretiska modeller rörande skattebetalning och verkligheten är att de förra i avsevärd grad tenderar att överskatta skatteundandragandets storlek. I denna uppsats ställs frågan om man genom att införa sociala normer i en modell för skatteundandragande kan nå ett resultat som i högre grad överensstämmer med den verkliga nivån. Det kan sägas vara möjligt att inlemma sociala normer i en modell för skatteundandragande, men eftersom deras inverkan är svår att kvantifiera kan meningen med detta anses vara begränsad. Av uppsatsens ansatser förefaller det som om en modell där stigmatisering inträder vid avslöjat fusk har den största förklaringspotentialen. Det är dock inte omöjligt att andra ansatser vid en utökad analys skulle visa sig ha bättre förklaringskapacitet. Ytterligare arbete för att modellera normernas uppträdande torde vara nödvändigt innan vidare slutsatser kan dras. Starkt bidragande förklaringar till att många modeller för skatteundandragande underförutsäger skattefuskets omfattning kan också vara administrativa hinder och en felaktig riskuppfattning hos skattebetalaren.},
 author    = {Ask, Johanna},
 keyword   = {spelteori,skattefusk,skatteundandragande,sociala normer,Economics, econometrics, economic theory, economic systems, economic policy,Nationalekonomi, ekonometri, ekonomisk teori, ekonomiska system, ekonomisk politik},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Sociala normer och skatteundandragande},
 year     = {2008},
}