Advanced

Global uppvärmning och ekonomisk tillväxt - en simulering av Sveriges BNP-utveckling 2005-2050

Mannefred, Emelie and Manhem, Anna (2008)
Department of Economics
Abstract (Swedish)
Föreliggande uppsats studerar sambandet mellan ekonomisk tillväxt och koldioxidutsläpp med global uppvärmning som följd. Med hjälp av en utveckling av ”den gröna Solow-modellen” görs en simulering av Sveriges BNP-utveckling från 2005 till 2050 där en variabel för mängden koldioxid förs in. Syftet är att visa på hur koldioxidutsläpp påverkar tillväxten negativt genom att deprecieringen av realkapitalet ökar. Deprecieringen ökar på grund av ökad förslitning som naturkatastrofer, översvämningar och jorderosion medför. För att bromsa denna utveckling för vi även in två ekonomiska styrmedel som också påverkar deprecieringen. Med olika åtgärder kan man minska de förorenande utsläppen och vi har valt att studera åtgärderna skatter & regleringar... (More)
Föreliggande uppsats studerar sambandet mellan ekonomisk tillväxt och koldioxidutsläpp med global uppvärmning som följd. Med hjälp av en utveckling av ”den gröna Solow-modellen” görs en simulering av Sveriges BNP-utveckling från 2005 till 2050 där en variabel för mängden koldioxid förs in. Syftet är att visa på hur koldioxidutsläpp påverkar tillväxten negativt genom att deprecieringen av realkapitalet ökar. Deprecieringen ökar på grund av ökad förslitning som naturkatastrofer, översvämningar och jorderosion medför. För att bromsa denna utveckling för vi även in två ekonomiska styrmedel som också påverkar deprecieringen. Med olika åtgärder kan man minska de förorenande utsläppen och vi har valt att studera åtgärderna skatter & regleringar och satsningar på forskning inom miljöområdet. I vår modell får dessa två styrmedel olika effekter på deprecieringen genom sina olika sätt att minskar utsläppen på. Skatter & regleringar får en direkt effekt genom att det blir dyrare att släppa ut, medan satsningar på miljöforskning har en fördröjd effekt då det tar tid för nya satsningar att generera resultat. Resultatet av simuleringen visar att de åtgärder vi valt att studera får olika inverkan på deprecieringen och också olika påverkan på BNP-tillväxten. Båda effekterna är dock positiva om man jämför med att inte använda sig av några styrmedel överhuvudtaget (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
@misc{1335952,
 abstract   = {Föreliggande uppsats studerar sambandet mellan ekonomisk tillväxt och koldioxidutsläpp med global uppvärmning som följd. Med hjälp av en utveckling av ”den gröna Solow-modellen” görs en simulering av Sveriges BNP-utveckling från 2005 till 2050 där en variabel för mängden koldioxid förs in. Syftet är att visa på hur koldioxidutsläpp påverkar tillväxten negativt genom att deprecieringen av realkapitalet ökar. Deprecieringen ökar på grund av ökad förslitning som naturkatastrofer, översvämningar och jorderosion medför. För att bromsa denna utveckling för vi även in två ekonomiska styrmedel som också påverkar deprecieringen. Med olika åtgärder kan man minska de förorenande utsläppen och vi har valt att studera åtgärderna skatter & regleringar och satsningar på forskning inom miljöområdet. I vår modell får dessa två styrmedel olika effekter på deprecieringen genom sina olika sätt att minskar utsläppen på. Skatter & regleringar får en direkt effekt genom att det blir dyrare att släppa ut, medan satsningar på miljöforskning har en fördröjd effekt då det tar tid för nya satsningar att generera resultat. Resultatet av simuleringen visar att de åtgärder vi valt att studera får olika inverkan på deprecieringen och också olika påverkan på BNP-tillväxten. Båda effekterna är dock positiva om man jämför med att inte använda sig av några styrmedel överhuvudtaget},
 author    = {Mannefred, Emelie and Manhem, Anna},
 keyword   = {Sverige,ekonomisk tillväxt,koldioxidutsläpp,ekonomiska styrmedel,Solow-modellen med teknologi,Economics, econometrics, economic theory, economic systems, economic policy,Nationalekonomi, ekonometri, ekonomisk teori, ekonomiska system, ekonomisk politik},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Global uppvärmning och ekonomisk tillväxt - en simulering av Sveriges BNP-utveckling 2005-2050},
 year     = {2008},
}