Advanced

IT-bubblans och dess påverkan på IT-branschen

Fridén, Ellinor (2006)
Department of Informatics
Abstract (Swedish)
Syfte: Att beskriva och analysera IT-bubblan och dess
efterverkningar samt konsekvenserna av denna kris för de
studerade företagen. Vi kommer att undersöka hur de har
förändrat sina system, sitt sätt att arbeta och anpassat sin
finansiering och sina tillgångar för att passa dagens kunder
och investerare. Kunskapsbidraget är att ge en tydligare bild
över hur företag överlever en så omfattande börskrasch som
IT-kraschen och använder erhållen kunskap som en resurs.
Metod: Vi har använt oss av en induktiv ansats med en kvalitativ
metod. Vår utredning bygger på intervjuer med IT-företag
samt en börsanalytiker
Teoretiskt perspektiv: Tidigare gjorda analyser av börskraschen samt artiklar
kommer att ligga till grund för vår teoretiska bas.
Vidare... (More)
Syfte: Att beskriva och analysera IT-bubblan och dess
efterverkningar samt konsekvenserna av denna kris för de
studerade företagen. Vi kommer att undersöka hur de har
förändrat sina system, sitt sätt att arbeta och anpassat sin
finansiering och sina tillgångar för att passa dagens kunder
och investerare. Kunskapsbidraget är att ge en tydligare bild
över hur företag överlever en så omfattande börskrasch som
IT-kraschen och använder erhållen kunskap som en resurs.
Metod: Vi har använt oss av en induktiv ansats med en kvalitativ
metod. Vår utredning bygger på intervjuer med IT-företag
samt en börsanalytiker
Teoretiskt perspektiv: Tidigare gjorda analyser av börskraschen samt artiklar
kommer att ligga till grund för vår teoretiska bas.
Vidare kommer företagsekonomisk- och informatiklitteratur
användas för att få en bredare bas.
Empiri: Intervju med åtta IT-företag för att se hur dessa hanterade
IT-kraschen och vad de lärt sig inför eventuella
kommande kriser, samt hur de har förändrat tillämpningen av
sina system. Vi kommer även att analysera företagens
finansiella information innan kraschen jämfört med idag. En
börsanalytiker kommer att intervjuas för att få en kvalificerad
analys av börsen då och nu.
Resultat: Faktorer som ägarstruktur, stabil omsättning, trogna kunder
och bra ledning var avgörande för företagen som överlevde
IT-kraschen. Den största förändringen hos företagen efter
kraschen är att de har effektiviserat och nischat sig. Vi anser
IT-kraschen är en resurs för de företagen som överlevde på
grund av en djupare förståelse för branschen och marknaden. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Fridén, Ellinor
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
informationssystem, Börsbubbla, resurs, nya ekonomin, Informatics, systems theory, Informatik, systemteori
language
Swedish
id
1335957
date added to LUP
2006-06-19
date last changed
2010-08-03 10:49:19
@misc{1335957,
 abstract   = {Syfte: Att beskriva och analysera IT-bubblan och dess
efterverkningar samt konsekvenserna av denna kris för de
studerade företagen. Vi kommer att undersöka hur de har
förändrat sina system, sitt sätt att arbeta och anpassat sin
finansiering och sina tillgångar för att passa dagens kunder
och investerare. Kunskapsbidraget är att ge en tydligare bild
över hur företag överlever en så omfattande börskrasch som
IT-kraschen och använder erhållen kunskap som en resurs.
Metod: Vi har använt oss av en induktiv ansats med en kvalitativ
metod. Vår utredning bygger på intervjuer med IT-företag
samt en börsanalytiker
Teoretiskt perspektiv: Tidigare gjorda analyser av börskraschen samt artiklar
kommer att ligga till grund för vår teoretiska bas.
Vidare kommer företagsekonomisk- och informatiklitteratur
användas för att få en bredare bas.
Empiri: Intervju med åtta IT-företag för att se hur dessa hanterade
IT-kraschen och vad de lärt sig inför eventuella
kommande kriser, samt hur de har förändrat tillämpningen av
sina system. Vi kommer även att analysera företagens
finansiella information innan kraschen jämfört med idag. En
börsanalytiker kommer att intervjuas för att få en kvalificerad
analys av börsen då och nu.
Resultat: Faktorer som ägarstruktur, stabil omsättning, trogna kunder
och bra ledning var avgörande för företagen som överlevde
IT-kraschen. Den största förändringen hos företagen efter
kraschen är att de har effektiviserat och nischat sig. Vi anser
IT-kraschen är en resurs för de företagen som överlevde på
grund av en djupare förståelse för branschen och marknaden.},
 author    = {Fridén, Ellinor},
 keyword   = {informationssystem,Börsbubbla,resurs,nya ekonomin,Informatics, systems theory,Informatik, systemteori},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {IT-bubblans och dess påverkan på IT-branschen},
 year     = {2006},
}