Advanced

Interoperabilitet - Microsoft mot Kommissionen

Cronqvist, Johan (2008)
Department of Business Law
Abstract (Swedish)
Kommissionen inledde i februari 2000 en omfattande utredning mot Microsoft baserad på Sun Microsystems klagan om Microsofts konkurrensbegränsande förfaranden 1998. Utredningen bestod av två delar; interoperabilitet mellan PC-klientoperativsystemsmarknaden och servermarknaden och integrationen av Windows Media Player i Windows. I mars 2004 kom Kommissionens beslut där de drog slutsatsen att Microsoft dubbelt missbrukat en dominerande ställning genom att förhindra effektiv konkurrens på arbetsgruppsservermarknaden och bundit sin mediaspelare till sitt operativsystem. Microsoft överklagade Kommissionens beslut till Förstainstansrätten och den 17 september 2007 kom domen, vilken i huvudsak bekräftade Kommissionens beslut. Mitt syfte i denna... (More)
Kommissionen inledde i februari 2000 en omfattande utredning mot Microsoft baserad på Sun Microsystems klagan om Microsofts konkurrensbegränsande förfaranden 1998. Utredningen bestod av två delar; interoperabilitet mellan PC-klientoperativsystemsmarknaden och servermarknaden och integrationen av Windows Media Player i Windows. I mars 2004 kom Kommissionens beslut där de drog slutsatsen att Microsoft dubbelt missbrukat en dominerande ställning genom att förhindra effektiv konkurrens på arbetsgruppsservermarknaden och bundit sin mediaspelare till sitt operativsystem. Microsoft överklagade Kommissionens beslut till Förstainstansrätten och den 17 september 2007 kom domen, vilken i huvudsak bekräftade Kommissionens beslut. Mitt syfte i denna uppsats är att undersöka den första delen av Kommissionens beslut angående interoperabilitet och sedermera Förstainstansrättens dom, för att avgöra hur väl de dragna slutsatserna överensstämmer med praxis, vad prejudikatet kan innebära för framtiden samt i vilken mån företag kan bli skyldiga att lämna ut information.
I min analys och de avslutande kommentarerna redogör jag för min slutsats att Kommissionens beslut och Förstainstansrättens dom faktiskt är skäliga, men att prejudikatet måste vaktas av de exceptionella omständigheter som föreligger i fallet. Dessutom anser jag att den tolkning som gjorts av rättspraxis är alltför vid och kanske inte bör bekräfta beslutet och domen i samma utsträckning som den gjort. Läget för företag i en dominant ställning anser jag vara mer osäker efter domen, angående i vilken mån de kan bli skyldiga att lämna ut information. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Cronqvist, Johan
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
EG-rätt, Immaterialrätt, Microsoft mot Kommissionen, Konkurrensrätt, Interoperabilitet, Juridical science, Rättsvetenskap, juridik
language
Swedish
id
1335961
date added to LUP
2008-01-17
date last changed
2010-08-03 10:51:19
@misc{1335961,
 abstract   = {Kommissionen inledde i februari 2000 en omfattande utredning mot Microsoft baserad på Sun Microsystems klagan om Microsofts konkurrensbegränsande förfaranden 1998. Utredningen bestod av två delar; interoperabilitet mellan PC-klientoperativsystemsmarknaden och servermarknaden och integrationen av Windows Media Player i Windows. I mars 2004 kom Kommissionens beslut där de drog slutsatsen att Microsoft dubbelt missbrukat en dominerande ställning genom att förhindra effektiv konkurrens på arbetsgruppsservermarknaden och bundit sin mediaspelare till sitt operativsystem. Microsoft överklagade Kommissionens beslut till Förstainstansrätten och den 17 september 2007 kom domen, vilken i huvudsak bekräftade Kommissionens beslut. Mitt syfte i denna uppsats är att undersöka den första delen av Kommissionens beslut angående interoperabilitet och sedermera Förstainstansrättens dom, för att avgöra hur väl de dragna slutsatserna överensstämmer med praxis, vad prejudikatet kan innebära för framtiden samt i vilken mån företag kan bli skyldiga att lämna ut information.
I min analys och de avslutande kommentarerna redogör jag för min slutsats att Kommissionens beslut och Förstainstansrättens dom faktiskt är skäliga, men att prejudikatet måste vaktas av de exceptionella omständigheter som föreligger i fallet. Dessutom anser jag att den tolkning som gjorts av rättspraxis är alltför vid och kanske inte bör bekräfta beslutet och domen i samma utsträckning som den gjort. Läget för företag i en dominant ställning anser jag vara mer osäker efter domen, angående i vilken mån de kan bli skyldiga att lämna ut information.},
 author    = {Cronqvist, Johan},
 keyword   = {EG-rätt,Immaterialrätt,Microsoft mot Kommissionen,Konkurrensrätt,Interoperabilitet,Juridical science,Rättsvetenskap, juridik},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Interoperabilitet - Microsoft mot Kommissionen},
 year     = {2008},
}