Advanced

Samtyckeskravet ett integritetsskydd vid direkt marknadsföring

Pettersson, Lina (2006)
Department of Business Law
Abstract (Swedish)
Kommunikationsteknikens framväxt och en allt mer intensifierad konkurrens har bidragit till att marknadsföringen tagit en mer intensiv och närgången form. Genom att rikta reklamen direkt till den potentiella kunden har det också blivit nödvändigt att behandla diverse personuppgifter. Ett medium som blivit viktigt för marknadsföraren är Internet och att därigenom skicka direkt marknadsföring till e- postadress, en marknadsföringsmetod som har kommit att bli tämligen ifrågasatt då den på olika sätt ansetts kränka den personliga integriteten. Inom området har olika EG- direktiv skapas för att motverka denna risk för kränkning som kan uppstå i samband med markandsföring och den teknikutveckling som skett och fortfarande sker. Genom Sveriges... (More)
Kommunikationsteknikens framväxt och en allt mer intensifierad konkurrens har bidragit till att marknadsföringen tagit en mer intensiv och närgången form. Genom att rikta reklamen direkt till den potentiella kunden har det också blivit nödvändigt att behandla diverse personuppgifter. Ett medium som blivit viktigt för marknadsföraren är Internet och att därigenom skicka direkt marknadsföring till e- postadress, en marknadsföringsmetod som har kommit att bli tämligen ifrågasatt då den på olika sätt ansetts kränka den personliga integriteten. Inom området har olika EG- direktiv skapas för att motverka denna risk för kränkning som kan uppstå i samband med markandsföring och den teknikutveckling som skett och fortfarande sker. Genom Sveriges medlemskap i EU har således de nationella lagarna kommit att påverkas. Denna uppsats avser att belysa den problematik som kan uppstå genom att direkt marknadsföra genom e- post, att närmare titta på de regleringar som finns för skydda den enskilda konsumenten i synnerhet marknadsföringslagen och personuppgiftslagen, och framförallt på det samtyckeskrav som kommit att bli aktuellt. Lagarna är till för att skapa ett skydd för konsumenterna och därför är det i denna uppsats också av intresse att belysa huruvida lagarna uppfyller sitt syfte gentemot konsumenten. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Pettersson, Lina
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
personlig integritet, samtyckeskrav, direkt marknadsföring, personuppgifter, kommunikationsteknik, Juridical science, Rättsvetenskap, juridik
language
Swedish
id
1336004
date added to LUP
2006-06-07
date last changed
2010-08-03 10:49:16
@misc{1336004,
 abstract   = {Kommunikationsteknikens framväxt och en allt mer intensifierad konkurrens har bidragit till att marknadsföringen tagit en mer intensiv och närgången form. Genom att rikta reklamen direkt till den potentiella kunden har det också blivit nödvändigt att behandla diverse personuppgifter. Ett medium som blivit viktigt för marknadsföraren är Internet och att därigenom skicka direkt marknadsföring till e- postadress, en marknadsföringsmetod som har kommit att bli tämligen ifrågasatt då den på olika sätt ansetts kränka den personliga integriteten. Inom området har olika EG- direktiv skapas för att motverka denna risk för kränkning som kan uppstå i samband med markandsföring och den teknikutveckling som skett och fortfarande sker. Genom Sveriges medlemskap i EU har således de nationella lagarna kommit att påverkas. Denna uppsats avser att belysa den problematik som kan uppstå genom att direkt marknadsföra genom e- post, att närmare titta på de regleringar som finns för skydda den enskilda konsumenten i synnerhet marknadsföringslagen och personuppgiftslagen, och framförallt på det samtyckeskrav som kommit att bli aktuellt. Lagarna är till för att skapa ett skydd för konsumenterna och därför är det i denna uppsats också av intresse att belysa huruvida lagarna uppfyller sitt syfte gentemot konsumenten.},
 author    = {Pettersson, Lina},
 keyword   = {personlig integritet,samtyckeskrav,direkt marknadsföring,personuppgifter,kommunikationsteknik,Juridical science,Rättsvetenskap, juridik},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Samtyckeskravet ett integritetsskydd vid direkt marknadsföring},
 year     = {2006},
}