Advanced

Analys av hypoteksbolagens kreditrisk för bostadslån - En kvalitativ studie av låntagarna och dess säkerheter

Nevsten, Patrik (2006)
Department of Economics
Abstract (Swedish)
I ett klimat med kraftigt stigande fastighetspriser, rekordhög hushållsskuldsättning och sjunkande räntemarginaler för hypoteksbolagen ter sig en analys av potentiella kreditförluster för hypoteksbolagen som tämligen aktuell. Denna kandidatuppsats syftar till att studera hypoteksbolagens kreditrisk för utlåning till privatpersoner med bostäder som säkerhet. Analysen genomförs genom studier av utvecklingen på bolånemarknaden, låntagarnas skuldsättning och ekonomiska marginaler samt utvecklingen för bostadspriserna. I uppsatsen framstår kreditrisken för hypoteksbolagen som begränsad. Framförallt som en följd av att merparten av hushållen bedöms ha goda marginaler. Även om enskilda grupper med en pressad ekonomi och små marginaler kunnat... (More)
I ett klimat med kraftigt stigande fastighetspriser, rekordhög hushållsskuldsättning och sjunkande räntemarginaler för hypoteksbolagen ter sig en analys av potentiella kreditförluster för hypoteksbolagen som tämligen aktuell. Denna kandidatuppsats syftar till att studera hypoteksbolagens kreditrisk för utlåning till privatpersoner med bostäder som säkerhet. Analysen genomförs genom studier av utvecklingen på bolånemarknaden, låntagarnas skuldsättning och ekonomiska marginaler samt utvecklingen för bostadspriserna. I uppsatsen framstår kreditrisken för hypoteksbolagen som begränsad. Framförallt som en följd av att merparten av hushållen bedöms ha goda marginaler. Även om enskilda grupper med en pressad ekonomi och små marginaler kunnat konstateras så svarar dessa för en mindre del av den totala utlånade volymen och torde på aggregerad nivå förorsaka begränsade förluster. Hushållens känslighet för ränteförändringar och ökade arbetslöshet ter sig ur ett kreditförlustperspektiv som begränsade, inte minst eftersom det låga utgångsläget på räntorna även vid en ränteuppgång på ett par procent resulterar i en räntekvot på historiskt låga nivåer. Vad gäller utvecklingen för bostadspriserna framstår denna på inget sätt anmärkningsvärd ur ett internationellt perspektiv samtidigt som den ter sig möjlig att förklara med fundamentala faktorer såsom det låga ränteläget, låg nybyggnation och en stark utveckling för den disponibla inkomsten. Ett stigande ränteläge och ett försämrat ekonomiskt klimat kommer sannolikt att dämpa prisutvecklingen och fallande priser går inte att utesluta, men i likhet med under fastighetskrisen framstår de faktiska kreditförlusterna som relativt begränsade vid utlåning till privatpersoner med bostäder som säkerhet. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
@misc{1336072,
 abstract   = {I ett klimat med kraftigt stigande fastighetspriser, rekordhög hushållsskuldsättning och sjunkande räntemarginaler för hypoteksbolagen ter sig en analys av potentiella kreditförluster för hypoteksbolagen som tämligen aktuell. Denna kandidatuppsats syftar till att studera hypoteksbolagens kreditrisk för utlåning till privatpersoner med bostäder som säkerhet. Analysen genomförs genom studier av utvecklingen på bolånemarknaden, låntagarnas skuldsättning och ekonomiska marginaler samt utvecklingen för bostadspriserna. I uppsatsen framstår kreditrisken för hypoteksbolagen som begränsad. Framförallt som en följd av att merparten av hushållen bedöms ha goda marginaler. Även om enskilda grupper med en pressad ekonomi och små marginaler kunnat konstateras så svarar dessa för en mindre del av den totala utlånade volymen och torde på aggregerad nivå förorsaka begränsade förluster. Hushållens känslighet för ränteförändringar och ökade arbetslöshet ter sig ur ett kreditförlustperspektiv som begränsade, inte minst eftersom det låga utgångsläget på räntorna även vid en ränteuppgång på ett par procent resulterar i en räntekvot på historiskt låga nivåer. Vad gäller utvecklingen för bostadspriserna framstår denna på inget sätt anmärkningsvärd ur ett internationellt perspektiv samtidigt som den ter sig möjlig att förklara med fundamentala faktorer såsom det låga ränteläget, låg nybyggnation och en stark utveckling för den disponibla inkomsten. Ett stigande ränteläge och ett försämrat ekonomiskt klimat kommer sannolikt att dämpa prisutvecklingen och fallande priser går inte att utesluta, men i likhet med under fastighetskrisen framstår de faktiska kreditförlusterna som relativt begränsade vid utlåning till privatpersoner med bostäder som säkerhet.},
 author    = {Nevsten, Patrik},
 keyword   = {kreditrisk,bostadslån,hypoteksbolag,skuldsättning,fastighetspriser,Economics, econometrics, economic theory, economic systems, economic policy,Nationalekonomi, ekonometri, ekonomisk teori, ekonomiska system, ekonomisk politik},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Analys av hypoteksbolagens kreditrisk för bostadslån - En kvalitativ studie av låntagarna och dess säkerheter},
 year     = {2006},
}